Komplett salgsoppgave

Ormeletveien, gnr. 253 bnr. 359

5 250 000 kr
424,1 m² (eiet)
Fantastisk strandparsell i Røssesund med 8 båtplasser og gode parkeringsmuligheter på egen grunn
Fantastisk strandparsell i Røssesund med 8 båtplasser og gode parkeringsmuligheter på egen grunn
Kart
Del
Tjøme/Ormelet
Fantastisk strandparsell i Røssesund med 8 båtplasser og gode parkeringsmuligheter på egen grunn
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  5 250 000 kr
 • Omkostninger
  132 250 kr
 • Totalpris
  5 382 250 kr

  Areal

 • Tomtareal
  424,1 m²

  Nøkkelinfo

 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Visning ved selvsyn.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Strandparsell med egen brygge, beliggende helt i vannkanten og med en unik beliggenhet i Røssesund.
Tomten ligger på østsiden av Tjøme med holmer, skjær og Oslofjorden rett på utsiden. Med båt fra egen brygge er man straks ute i en av Norges flotteste skjærgårder. For deg som bor eller har hytte i området er dette en unik mulighet til å skaffe deg tilgang til egen brygge - og for deg som har hytte på en av de fantastiske øyene, måtte dette være en fin mulighet til å få seg sitt faste sted på land
Rett borte i veien ligger "Regnbuen" en populært strand for store og små. Tomten er eiet og har et areal på ca. 424 kvm.
Det er bilvei helt frem og ca. 16 parkeringsplasser på egen grunn.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ormeletveien, gnr. 253 bnr. 359, 3145 TJØME
Kommunenummer 3911, gårdsnummer 253, bruksnummer 359, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det ikke tinglyst heftelser og/eller rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Parsell helt i vannkanten og med en unik beliggende i Røssesund. Røssesund er sundet mellom Hvasser og Brøtsø i øst og Tjøme i vest. Røssesundet er et av Norges mest populære lokaliteter for fritidsbebyggelse og er et knutepunkt for Tjømes vakre skjærgård.
Tomten ligger på østsiden av Tjøme med holmer, skjær og Oslofjorden rett på utsiden. Med båt fra bryggen er man straks ute i en av Norges flotteste skjærgårder. For deg som bor eller har hytte i området er dette en unik mulighet til å skaffe deg tilgang til egen brygge - og for deg som har hytte på en av de fantastiske øyene, måtte dette være en fin mulighet til å få seg sitt faste sted på land.
Herfra er det kun få minutters gange til badestranden, "Regnbuen" som er en av Tjømes mest populære badestrender. I tillegg er det ca. 150 meter, sørover til en annen barnevennlig badestrand. På marinaen som er nærmeste "nabo" finner du den populære restauranten "Havhesten" og en kiosk/isbar.
Tjøme kommune er et av Norges mest besøkte sommerparadiser. For dem som bor her året rundt, er det godt å vite at Tjøme flere ganger har blitt kåret til Vestfolds beste bostedskommune.
Høsten er også flott på Tjøme med en god blanding av naturens stille sang, fargespill og den klare friske sjøluften. Fisken biter villig hele året. Turstiene ligger på rad for deg som ønsker å bevege deg ute. Tjøme består av øyene Tjøme med Verdens Ende, Brøtsø og Hvasser – i tillegg til de mange øyene som utgjør kanskje Norges vakreste skjærgård og en del av denne utgjør Nasjonalparken. Det er ca. 4.500 innbyggere i kommunen. Med sine 2.500 fritidsboliger mange-dobles dette tallet om sommeren.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører du FV 308 mot Tjøme. Du følger denne veien til du får avkjøring til Hvasser på venstre hånd etter Tjøme sentrum ved Lindhøy. Følg denne veien videre utover mot Ormelet. Tomten ligger så på venstre side etter krysset der Dalsveien og Ormeletveien krysses. Tomten har salgsplakat.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på ca. 424 kvm.
Sjelden mulighet i Røssesund! Unik stransparsell med egen brygge med pr.d.d 8 båtplasser. Parsellen har bilvei helt frem og svært gode parkeringsforhold inne på egen grunn (ca. 16 plasser). Forøvrig består tomten av plen og grus. Tomten grenser til Ormeletveien.
Det er i dag leieavtaler på båtplasser og bilparkering som løper 1 år av gangen.
Selger har i 2024 leid ut 6 båtplasser med parkering til 8.000,- per plass og 9 bilparkeringer til kr. 2.000,- per plass. Det er mulighet for ytterligere 3 båtplasser med parkering som selger har benyttet privat.
Generelt avhenger antall båtplasser av båtbredden da dette er mulig å justere.

Vei, vann og avløp

Parsellen har rett til ut- og innkjørsel over gnr. 253, bnr. 363 i henhold til tinglyst dokument. Det er ingen godkjent adkomst direkte fra parsellen og ut til Ormeletveien.
Eiendommen er ikke bebygd og er ikke tilknyttet vann og avløp.
Kommunen opplyser at det går kommunale ledninger over eiendommen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 06.09.2023 avsatt til: Andre typer bebyggelse og anlegg- Nåværende, Bevaring kulturmiljø og Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen har ikke kommunale avgifter.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 var kr 1.560.000,- ifølge skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.382.250,-.
I tillegg kommer valgfri Rettshjelpsdekning for tomter som koster kr 13.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kennet Bollerud og Robert Bakken

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom Tryg. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,9% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging fra kr 17.000,-
Oppgjør: kr 7.500,-
Markedspakke: kr 23.250,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0058/24
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2458

Dato

Sist oppdatert: 12. juli 2024 kl. 12:25

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Visning ved selvsyn.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.