Komplett salgsoppgave

Åsvegen 472

2 590 000 kr
95 m²
2 soverom
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Åsvegen 472
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Åsvegen 472
Kart
Del
Emilio de Paoli Dunne
Presenteres av
Emilio de Paoli Dunne
Enebolig med stor og attraktiv tomt på ca. 2428 kvm. | Stort potensial | Gode tur- og rekreasjonsmuligheter | Stabbur |

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 590 000 kr
 • Omkostninger
  65 920 kr
 • Totalpris
  2 655 920 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1947
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Areal
  95 m²
 • Bruksareal
  95 m²
 • Tomteareal
  2 428,7 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Gul G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Landlig og rolig beliggenhet ved Åsvegen i Nannestad kommune. Boligen har en tilbaketrukket beliggenhet ved Romeriksåsen. Her bor du stille og rolig med kort vei til mye!
Sjarmerende eiendom på ca. 2428 kvm, med stort potensial og mange muligheter - her kan du høner i hagen, forenkle livet som hundeeier med skogen like utenfor døren og umiddelbar nærhet til gode tur- og rekreasjosmuligheter.
Enebolig over to etasjer med gjennomgående enkel standard og det bør påregnes oppgradering for å tilfredstille dagens krav til standard. Boligen har en funksjonell planløsning over to plan med entré, bad, stue/kjøkken og tv-stue i første etasje og i boligens andre etasje er gang, to soverom og omkledningsrom.
Stabbur.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Åsvegen 472, 2030 NANNESTAD
Kommunenummer 3238, gårdsnummer 12, bruksnummer 11, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 95 kvm
Totalt primærrom: 95 kvm
Bruksareal:
Enebolig 95 kvm
Primærrom:
Enebolig:
1. etasje 59 kvm: Entré, bad, stue/kjøkken, tv-stue.
2. etasje 36 kvm: Trappegang, soverom 1, omkledningsrom, soverom 2
Stabbur på ca. 14 m2.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 04.09.2023 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med krypkjeller. Grunnmur og bærende konstruksjoner av sparesteinsmur. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med stående trepanel. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Yttertak av saltaksform utvendig tekket med takplater. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
- Kjøkken: Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. Det er ikke montert automatisk lekkasjestopper for å begrense eventuelle lekkasjer fra vanninstallasjoner. Kjøkkeninnredning mangler en skapdør. Det er observert avflassing/slitte flater.
- Dørbladet til innerdør ved trappeoppgang 1.etasje har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.
- Krypekjelleren har marginal inspeksjonsmulighet og derfor ikke forsvarlig kontrollert. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet. Det er påvist fuktproblematikk i krypekjeller. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
Loft: Mangelfull ventilering. Tilluft må etableres. Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er valgt for å belyse risiko.
- Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Utbedring av overflater bør vurderes. Det er registrert betydelige skader i gulvet, eksempelvis ved overgang soverom 1 - omkledningsrom. Tiltak må påregnes. Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er valgt for å belyse risiko. Dørbladet til innerdør ved soverom 1 har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.
- Fuktskjolder/-merker observert i tak/undertak. Skyldes mest sannsynlig taklekkasje. Tiltak for å stoppe lekkasje må påregnes. Risiko for skader i konstruksjonen. Ytterligere undersøkelser for å fastlegge eventuelle tiltak bør påregnes. Det er ikke registrert dampsperre mellom kald og varm sone. Konsekvens er fare for kondensering. Utbedring av konstruksjonen må påregnes. Ytterligere undersøkelser for å avdekke skadeomfang og aktuelle tiltak bør påregnes. Fuktmerker observert på/ved pipe. Tiltak for å stoppe fukt/lekkasjer må påregnes. Risiko for skader i konstruksjonen. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes dersom behov. Det er redusert tilkomst for inspeksjon av uinnredet loft. Det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. TG2 er valgt for å belyse skaderisiko/behov for tiltak. Tilstrekkelig tilkomst bør etableres.
- Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.
- Skjevhetsmåling utført i stue/kjøkken viser at forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til ca 10 mm. Skjevhetsmåling utført i stue/kjøkken-tv-stue viser at forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til ca 16 mm.
- Varmtvannsbereder er plassert i tørt rom men har ikke automatisk vannstoppventil. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov. Enkelte vannrør i boligen har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at eventuelle tiltak kan iverksettes ved behov.
- Stoppekran er ikke lokalisert. Stoppekran må lokaliseres og tilkomst etableres. Det er ikke observert lekkasjer, men kan ikke utelukkes. TG2 er valgt for å belyse skaderisiko/behov for tiltak.
- Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999.
- Skorsteinen har synlige slitasjesymptomer. Tiltak anbefales.
- Utgang fra trappegang er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Vedlikeholdsplanlegging er derfor i tiden.
- Hulltaking er ikke utført da det er observert fritt i krypkjeller. Ytterligere undersøkelser bør påregnes for å avdekke skadeomfang og aktuelle tiltak.
- Krypekjeller bærer preg av at dreneringen har funksjonssvikt. Observert tilstand tilsier at dreneringen og eventuelle følgeskader bør utbedres. Ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke skadeårsak/-omfang.
TG3:
Bad: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: tettesjiktets høye alder, ikke tilfredsstillende ventilasjon, motfall til sluk, himlingflate høye slitasjegrad.
Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fornying/oppgradering av våtrommet må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder total oppgradering. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000
- Brannslukkerutstyr er utgått / ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Brannslukkingsutstyr må fornyes/vedlikeholdes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 1.000
- Yttervegger i sin helhet har stort etterslep på vedlikehold, med påviste skader/råteskader som må utbedres. Følgeskader i konstruksjonen kan ikke utelukkes. Ytterligere undersøkelser må påregnes for å avdekke skadeårsak-/omfang og aktuelle tiltak. Sjablongmessig prisanslag gjelder for undersøkelse og kartlegging av omfanget. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000
- Vinduer bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000
- Utettheter/lekkasjer observert ved takgjennomføringer. Følgeskader er registrert, ytterligere skader kan ikke utelukkes. Tiltak for å stoppe utettheter/lekkasjer inn i konstruksjonen og utbedring av skader må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10.000 - 50.000
- Synlige skader i grunnmur er observert, kan skyldes jordtrykk. Årsak og skadeomfang må videre avdekkes. Skade må utbedres. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000
- Terrenget rundt bygget har stedvis fall mot grunnmur. Innebærer økt fuktbelastning på grunnmuren og risiko for fuktinnsig/-skader. Tilstrekkelig fall rundt bygget må etableres. Grunnmuren vurderes å mangle fuktsikring. Stor sannsynlighet for fuktskader/fuktvandring i konstruksjoner under bakkenivå. Fuktsikring må etableres. Ytterligere undersøkelser og tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50.000 - 100.000
Selger opplyser videre:
- Satt opp nye baderomsmøbler, montert klosett da klosett var ikke eksisterende ved kjøp. Selger er rørlegger og gjort dette på egeninnsats.
- Det er installert mini renseanlegg i 2021 type Klaro. Gravd ned og tilkoblet av Kolby maskin AS.
- Det har vært små deler av ødelagt grunnmur på baksiden av huset som nå er rettet opp og støpt ny.
- Noe mus på vinteren.
- Byttet sikringer i sikringsskap fra skru sikringer til nye. Utført av Grønn strøm AS & Rett elektro AS.

Standard

Sjarmerende eiendom på ca. 2428 kvm, med stort potensial og mange muligheter - her kan du høner i hagen, forenkle livet som hundeeier med skogen like utenfor døren og umiddelbar nærhet til gode tur- og rekreasjosmuligheter. Her bor du stille og rolig med kort vei til mye!
Enebolig over to etasjer med gjennomgående enkel standard og det bør påregnes oppgradering for å tilfredstille dagens krav til standard. Boligen har en funksjonell planløsning over to plan med entré, bad, stue/kjøkken og tv-stue i første etasje og i boligens andre etasje er gang, to soverom og omkledningsrom.
Kjøkken:
Kjøkken med åpen løsning mot stue med kjøkkeninnredning med glatte fronter fra 2021. Benkeplater av laminat, nedfelt oppvaskkum med ett-greps
armatur og sprutbestandig plater mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning under overskap. Integrerte komfyr med nedfelt keramisk platetopp. Mekanisk kjøkkenventilator. Frittstående kjøleskap. Frittstående fryser.
Bad:
Bad med inngang fra boligens entré. Bad med ukjent alder. Gulvflate belagt med gulvbelegg og veggflater kledd med våtromsplater. Malt himlingflate. Vegghengt servantskap med heldekkende servant og ett-greps armatur. Speilskap over servant med overlys. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvmontert toalett. Vannrør av kobber og plast. Avtrekksventil i yttervegg.

Løsøre og tilbehør

Oppvask, kjøleskap og komfyr/platetopp kan medfølge. Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedfyring. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1953. Kommunen opplyser at på historiske flyfoto ser at boligen ble oppført før 1953. Det er ikke uvanlig at det ikke foreligger dokumentasjon på bygg som er oppført før plan- og bygningsloven trådte i kraft. Det vil ikke ha noen spesielle konsekvenser for ev. kjøpere. Dersom de i fremtiden skal gjøre tiltak på eiendommen som krever tegninger, må de selv sørge for å lage nye tegninger av eksiterende bygg.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Landlig og rolig beliggenhet ved Åsvegen i Nannestad kommune. Her bor du skjermet og rolig til med kort vei til mye. Tur- og rekreasjonsmuligheter like utenfor døren!
Boligen ligger idyllisk til ved foten av Romeriksåsen og byr på gode tur- og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Kort kjøretur til Stordammen, som er et populært badevann ved sommertider. Badeplassen er pent opparbeidet med gressplen og badebrygge.
Fra boligen er det kort vei til Romeriksåsen som er et av Romerikes mest varierte friluftsområder; som byr på alt fra tur- og sykkelstier, oppkjørte skiløyper, badeplasser og skianlegg. Åsen ligger langs hele vestsiden av Nannestad kommune; her er det et rolig skoglandskap med bølgende åser og mange innsjøer med gode fiskevann. Videre er Åsen IL et aktivt idrettslag med mange og varierte idrettsmulighet. Alpinsenter i Nannestad.
Kort kjøretur til Kringler-Slattum barneskole og barnehage. Barneskolen har store og flotte utearealer med blant annet fotballbane, stor akebakke, isbane, fotballbinge, lekestativ mm.
Ungdomsskole og videregående er i Nannestad, bussforbindelser til skolen er i umiddelbar nærhet fra boligen. I tillegg er det ca. 5 km. til Eltonåsen barnehage og Holter barnehage.
Av dagligvareforretninger finnes Coop Extra med post og Kiwi ca. 7 min. unna boligen.
Utover er det kort avstand til Nannestad torg med Rema, Kiwi, spisesteder, bokhandel, apotek, vinmonopol og mer. Har man behov for et enda bredere utvalg, er kun ca. 20 min kjøring til Jessheim som kan by på alt av bymessige fasiliteter.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 2.428 kvm. Tomtearealet er opparbeidet med biloppstillingsplasser, plenarealer, prydbusker, trær og diverse beplantning. Deler av tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kommunens grunnkart viser eiendommens grenser med et beregnet normalavvik på mer enn 10, mindre enn 30 cm, se vedlagt kartutsnitt for tomtegrenser. Kjøper overtar risiko for avviket. 

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat minirenseanlegg. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat anlegg kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Anlegget er oppgradert og godkjent i nyere tid og det foreligger ferdigattest datert 13.01.2021. Kommunen opplyser at det er servicestopp for Klaro minirenseanlegg på eiendommen. Kontakt megler for ytterligere informasjon. 

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 14.05.2019 er avsatt til: spredt småhusbebyggelse
Stabbur er SEFRAK-registrert. Tiltak på bygg med SEFRAK-minne registrert etter 1850 behandles av kommunen. I SEFRAK-registreringen for det aktuelle stabburet står det at bygget er flytta fra et annet bruk, og at det sto på forrige plassering i 1910. Visstnok skal det ha vært mye eldre enn dette. Det er vanskelig i gi noen mer generelt svar på dette, idet hvert tiltak må vurderes enkeltvis. Avhengig av tiltaket vil byggesak vurdere om de kan behandle søknaden, eller om det er andre instanser som må inn og vurdere. Kontakt megler for mer informasjon.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 7.372,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing/tilsyn.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 16.200,- kwh. pr. år. 
Boligen er tilknyttet telenor som leverandør av fiber og har avgift på kr 899 pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 643 139,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 2 315 300,40.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Nannestad kommune p.t.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.655.920,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 15.050,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Dan Tore Schau

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 30.000 av salgssummen
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: 23.900,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 63-0172/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR63.22172

Dato

Sist oppdatert: 20. februar 2024 kl. 11:10

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.