Prosjekt

Naust - Skansen Øst 1-6

910 000–950 000 kr
Naust med kaifront og felles båtkran. Illustrasjonsbilde av hvordan prosjektet blir når det er ferdig.
Naust med kaifront og felles båtkran. Illustrasjonsbilde av hvordan prosjektet blir når det er ferdig.
Kart
Del
Skansen Øst - Herdla / Askøy
Prosjekterte Naust på Skansen Øst med kaifront og kran for båt. 1 enhet solgt!
Prosjektets hjemmeside
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  910 000–950 000 kr
 • Omkostninger
  5 820 kr
 • Totalpris
  915 820–955 820 kr
 • Type
  Nybygg fritidseiendom
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Pris
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
1.etg0,91 MNOK
0,95 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Den første naustrekken på 6 enheter er ferdigstilt. Neste rekke på 6 enheter er får oppstart ved salg på 50%. Ta kontakt for å sikre deg en plass ved sjøen.
Omgivelsene til nøstene byr på en flott natur og kort avstand til vakre Herdla. Her finner man blant annet museum, 9-hulls golfbane, fuglereservat, vindsurfing, hotell, restaurant, ferie & fritidssenter samt mye mer.
Det er ingen krav til at du må bo i området for å kjøpe disse nøstene.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Naust 1-6, 5315 HERDLA
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 1, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 3, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 4, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 5, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 42, bruksnummer 305, seksjonsnummer 6, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Naustet vil bli utført med bærekonstruksjoner i trevirke.
Plasstøpt uisolert ringmur og støpt gulv(ca 10 cm tykkelse) med fall mot port. Drensrenne utvendig er ikke inkludert.
Skillevegger mellom naust innvendig leveres i 48x098 gran 100mm isolering. Platet med 15mm vannfast kryssfiner.

Fasader

Stenderverk i gran. 9mm gips med tapede skjøter og overganger. Musebånd og 23x48 gran vegglekter.
Kledning 19x148 dobbel fals 28 grader, grunnet og malt med mellomstrøk i fargen Jotun 1434 Labrador (grå farge).
Utvendig belistning, hjørnekjøler, vindskier og loddbord leveres grunnet og malt med mellomstrøk i std Hvit farge.
Takrenner og nedløp leveres i sortlakkert aluminium.

Yttertak

Yttertak leveres med spesial takstoler.
Plating av tak med 18mm Hunton asfalt underlag og 15mm vannfast kryssfiner i felles takrenne mellom enheter.
Yttertak leveres av typen Metrotile Prestige Blank sort (høyglans) takpanner. Inkluder mønebeslag og gavelbeslag. Tekking utføres av Fløysand Tak AS.

Dører og vinduer

Vinduer fra Nordan av type ND NTech Villa Toppsving.
Ytterdør i Aluminium i fargen RAL. 9016 Hvit.
Over vinduer og dører monteres impregnert vannbord med beslag over i fargen hvit.
Leddport i stål med utførelse trestruktur type helpanel. Farge RAL. 9016 Hvit. Porten blir levert med 40mm isolerte seksjoner. Porten leveres med manuell åpning.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse foreligger det midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse.
Ferdigattest vil bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Det blir søkt om ferdigattest når alle 12 naust er oppført.
Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 4 servitutter på sameiets eiendom. Disse omhandler blant annet vei, vann og kraftlinjer.
Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Energimerking

Frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm er unntatt fra energimerkingsplikten og energiattest er derfor ikke innhentet.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 29 kvm
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940 og er hentet fra tinglyst seksjonering datert 01.11.2021. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Naustene ligger fint til i maritime omgivelser og en nydelig utsikt over Herdlefjorden. Naustene leveres med garasjeport som gjør det enkelt med sjøaktiviteter for både store og små.
Herdla er et populært området for friluftsliv og det er flere fine turstier som kan utforskes i naturreservatet.
Området byr blant annet på rullesteinstrender, Herdla Golfklubb og hovedbase for Bergen brettseilerklubb. Herdla er også et populært sted for både dykking og kajakkpadling.
I Herdlesundet har de nylig åpnet en Landhandel som er meget praktisk for både fastboende og tilreisende. Biologen ligger også like i nærheten. Biologen er stedet for møter, overnatting, naturopplevelser og matopplevelser på Herdla.
Fra nøstene er det ca. 15 minutters kjøring til Ravnanger senter, og ca. 25 minutters kjøring til Kleppestø senter.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Uteareal rundt naustene, samt gangvei ned til naustene leveres gruset.
Det leveres kai foran naustene.

Garasje/parkering

Ingen parkering medfølger.

Vei, vann og avløp

Det leveres ikke avløp til naustene.
Det leveres 1 stk felles utvendig vannkran til naustene, denne har kun kaldtvann.
Sameiet er ansvarlig for vedlikehold av vannkran og vannmåler.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Naust.
Reguleringsplan: 146 - Skansen, Herdla. Ikrafttredelse: 04.09.2003.
Reguleringsplan: 146 - Reguleringsendring, veger, tomtegrenser m.m, skansen øst. ikrafttredelse: 16.12.2020.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt ramme og igangsettingstillatelse for prosjektet den 07.07.2021.

Økonomi

Boligens kostnader

Da bygning ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.
Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen. Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Dersom sameiet vedtar månedlige felleskostnader, er denne kostnaden stipulert til ca. kr. 1.500 pr. år/pr. seksjon.
Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm og evt. forsikring.

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til kr 2.911,- for 1 stk vannkran som er felles for alle seksjonene. I dette inngår gebyr for vann. Forbruk blir fakturert pr. m3 i tillegg.
Vi har estimert denne kostnaden inn i de årlige felleskostnadene for seksjonene.

Formuesverdi

Da bygningen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 186 000 pr. bygning og andel dokumentavgift utgjør således kr 4.650 pr. bygning. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter, kr 585,- pr. stk.
5) Total kjøpesum for hver bygning inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales på følgende tidspunkt: Hele kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/ endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven § 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/ gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Sandøy Byggservice AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Byggestart når forbehold om 50% solgte er oppfylt.
6 Naust i byggetrinn 1 er ferdigstilt og klar for overtakelse. Utenomhusareal blir påbegynt når rekke 1-6 påbegynnes.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % av seksjonene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/ igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 01.06.2024 Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave. Bygningen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet. I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold. Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. Ovennevnte endringer/ avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innhold og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen.
Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr en prosentsats 5% av kjøpesum. Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Salg av kontraktsposisjoner

Det gjøres spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to seksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger av kontraktsposisjonen må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl. 12.00 etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger av kontraktsposisjonen få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.

Organisasjonsform

Eiendommene selges som eierseksjoner. Seksjon 1-6.
Sameiebrøk 1/12. 12 seksjoner totalt i prosjektet.
Når alle seksjonene er solgt må det utnevnes et nytt styre, Sandøy Byggservice AS med representanter trer da ut av sitt styreverv og overlater styrearbeidet til nytt styre i sameiet.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Bygning selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Bygningene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at bygningen er ferdigstilte selges bygningene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Kr. 45.000- pr. enhet.
Fotopakke: Kr. 6.900,-
Grunnhonorar: kr 5.000,- pr. enhet
Oppgjørshonorar: kr 5.550,- pr. enhet
Smart Annonsepakke: kr 21.750,-
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger pr. enhet: kr 1.250,-
Markedsføring avis kr. 7.900,- pr. innrykk.
Visninger kr. 2.500,- pr. stk.

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2277

Dato

Sist oppdatert: 13. oktober 2023 kl. 12:50

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.