Komplett salgsoppgave

Tomt - Leitet i Samnanger

490 000 kr
1 113 m² (eiet)
Velkommen til det etablerte hyttefeltet i Eikedalen. Tomten har høy og flott beliggenhet i feltet.
Velkommen til det etablerte hyttefeltet i Eikedalen. Tomten har høy og flott beliggenhet i feltet.
Kart
Del
Eikedalen
Stor og solrik tomt med nydelig utsikt. Etablert hyttefelt like ved Eikedalen.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  490 000 kr
 • Omkostninger
  13 250 kr
 • Totalpris
  503 250 kr
 • Tomteareal
  1 113 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendomsmegler Krogsveen v/Hilde Brigitte Lilleskare har gleden av å presentere tomt på Leitet, Eikedalen.
Tomten er i naturskjønne omgivelser i et etablert hyttefelt. Nydelig utsikt og gode solforhold.
Eikedalen er under en times kjøretur fra Bergen sentrum og området er populært for både bergensere og folk fra omegnskommuner.
Området er i bruk året rundt da det byr på både bade- og fiskemuligheter, flere flotte turløyper og alpinanlegg.
Tomten har en attraktiv beliggenhet med kort avstand til Eikedalen skisenter som er et stort og populært alpinanlegg med varierende vanskelighetsgrader.
I hyttefeltet arrangeres det årlige sosiale aktiviteter og `felleshuset` som alle i feltet får bruke er et flott sted å samles.
Velkommen!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomt - Leitet i Samnanger, 5650 TYSSE
Kommunenummer 4623, gårdsnummer 34, bruksnummer 262, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste heftelser i eiendomsrett på eiendommen. 
Det er tinglyst følgende servitutt/rettighet i annen eiendom:
Dagboknr. 416176, datert 04.09.2006, type rettighet:
Eier av Gnr.34, Bnr.243 i Samnanger kommune gir Gnr.34, Bnr.45 og eventuelt senere fradelte parseller av denne rett til å knytte seg på vannanlegget som etableres i hyttefeltet ``Eikedalen hyttetun`` på Gnr.34, Bnr.243.
Ved tilknytning til vannanlegget er man forpliktet til å betale for tilknytningen samt å betale sin ideelle andel av løpende drifts- og vedlikeholdskostnader.
Eier av Gnr.34, Bnr.45 i Samnanger kommune gir Gnr.34, Bnr.145, Bnr fra og med 243 til og med 267 samt senere fradelte parseller av Bnr.243, veirett over eiendommen Gnr.34, Bnr.45 slik det er vist med blå farge på vedlagt kart datert 23.08.2006.
Dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Selgerne har eid tomten siden 2006, ikke 2001 som beskrevet i egenerklæringsskjema.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomt med beliggenhet øverst mot høyre i hyttefeltet på Leitet i Eikedalen.
Ca 45 minutters kjøring fra Bergen sentrum.
Eikedalen er et populært område.
Like i nærheten er alpinanlegget Eikedalen skisenter med flere trekk og varierte løyper. Kjører man et stykke videre til Kvam byr Furedalen også på populære skitrekk.
I tillegg kommer alle de upreparerte turløypene som går opp til høye fjelltopper som Kvitingen, Byrkjefjell og Fuglafjell.
Matvarehandelen kan tas på Bjørkheim hvor Kiwi og Spar holder til. Her er det mulig å lade elbil.
Kort kjøretur til Kvamskogen Landhandleri "NAFén", med mulighet for lading av elbil samt utvalg av spennende mat og drikke fra lokale gårdsprodusenter i Hardanger, Voss, Vaksdal og Samnanger. Her finner man også alt det andre man trenger av dagligvarer.
Drar man videre har Norheimsund de fleste servicetilbud.
For en mer visuell opplevelse av eiendommen, se vedlagte bildepresentasjon på Finn.no

Adkomst

Følg riksveien fra Tysse mot Eikedalen. Passer tunnellen Fossen Bratte og etter ca 500 meter er hyttefeltet Leitet skiltet til på venstre side av veien.
Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 1.113 kvm.

Vei, vann og avløp

Følgende informasjon er fra Eikedalen Hyttetun AS:
Eiendommen kan tilknyttes det private ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til privat nett.
Vann og kloakk anlegget i Eikedalen Hyttetun er eiet og driftet av selskapet Eikedalen Hyttetun AS. Anlegget består av ca 600 mtr vann- og kloakkledninger, vannreservoar på 32.000L, brønnpumpe og distribusjonspumpe ink. trykktanker. Kloakkanlegget er av type KLARO.
Vannverket har ingen rensing og kontrollfunksjon så dersom vannet benyttes som drikkevann og vann til matlaging skjer det på eget ansvar.
Fordeling i forbindelse med bruk og vedlikehold av vann og kloakkanlegget fordeles likt mellom alle brukerne og blir fakturert 2-3 ganger i året. Ekstraordinært vedlikehold kan bli fakturert utenom.
Tilknytningsavgift for vann- og/eller kloakk betales før nybygg blir tilknyttet Eikedalen Hyttetun AS.
Tilknytningsavgift er beregnet til kr 50.000,- pluss mva for tilkobling i eksisterende anlegg.
Tilknytning til intern vei er oppgitt til kr 44.000,- pluss mva.
Drift per år som faktureres:
- Brøyting: kr 4.000,- pluss mva.
- Vann- og kloakk: 7000,- - 13.000,- pluss mva.
- Administrasjonskostnader: 3.000,- pluss mva.
- Vedlikehold vei/parkering: kr 1.500,- pluss mva.
- Fiber eiet av Eikedalen hyttetun, drevet av Kvamnet AS.
- Felles overbygg som alle i feltet kan bruke. (2 - 3 felles arrangementer i året).
- Lett adkomst og stor gjesteparkering.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 13.12.2017 avsatt til:
872 kvm er LNRF og 241 kvm til fritidsbebyggelse, nåværende.
Eldre reguleringsplan for Eikedalen hyttetun ble i 2017 overstyrt av kommuneplanen.
Eiendommen ligger i aktsomhetsområde for ras og skredfare. Aktsomhetsområde sier ikke noe om sannsynligheten for skred, men angir risiko ved nye tiltak.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
For å få bygge på tomten opplyser Samnanger kommune at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og det må gjøres en geologvurdering av rasfare.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det må påregnes kommunale avgifter på eiendommen når den bebygges.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 726.000,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 503.250,-
I tillegg kommer valgfri Rettshjelpsdekning hos Tryg. Forsikring på for tomter koster kr 13.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Leif Andresen og Arthur Dagfinn Haarvik

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom If. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Fastpris kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 20.450,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger : kr 6.000,-
Fotopakke: kr 6.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0036/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2336

Dato

Sist oppdatert: 09. januar 2024 kl. 13:19

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.