Komplett salgsoppgave

Hjortefaret 14

1 500 000 kr
41 m²
2 soverom
Velkommen til Hjortefaret 14 - Presentert av Kjell Fjellstad v/ Krogsveen Askøy
Velkommen til Hjortefaret 14 - Presentert av Kjell Fjellstad v/ Krogsveen Askøy
Kart
Del
Kjell Fjellstad
Presenteres av
Kjell Fjellstad
Fritidsbolig på en fantastisk utsiktstomt med særdeles gode solforhold i et attraktivt boligområde. Renoveringsbehov.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 500 000 kr
 • Omkostninger
  38 670 kr
 • Totalpris
  1 538 670 kr
 • Byggeår
  1971
 • Soverom
  2 soverom
 • Areal
  41 m²
 • Bruksareal
  43 m²
 • Tomteareal
  1 478,8 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød F

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Fritidsboligen har en nydelig beliggenhet på et høydedrag med svært gode solforhold og fantastisk utsikt mot sjø i flere retninger.
Eiendommen ligger i et regulert boligområde og nabolaget består hovedsakelig av boligbebyggelse.
Sentral og god beliggenhet med kort vei til sjø, skoler, butikker og barnehager.
Få minutters kjøring til både Askøy senter og Kleppestø senter hvor man finner et mangfold av butikker og øvrige servicetilbud.
Kun ca. 15 minutters kjøring til Bergen sentrum.
Hytten er i svært dårlig stand utvendig med behov for total renovering. Innvendige overflater er i normal stand i forhold til byggeår. Innlagt strøm, ikke vann og avløp.
Sjelden mulighet med stort potensial - Ditt neste prosjekt?
Velkommen til visning - Husk påmelding.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hjortefaret 14, 5308 KLEPPESTØ
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 14, bruksnummer 208, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 43 kvm
Totalt primærrom: 41 kvm
Bruksareal:
Fritidsbolig 43 kvm
Primærrom:
Fritidsbolig:
1. etasje 41 kvm: Entre/gang, stue, kjøkken,2 soverom og stue.
Sekundærrom:
Fritidsbolig:
1. etasje 2 kvm: Bod/toalett.
Bruksareal:
Bod/Lekehytte 3 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.06.2023 utført av Kåre Andreassen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse:
Byggemeldte tegninger viser hytte fra 1971 uten tilbygg i nordvest og i sørøst.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre/mur/betong. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Isolert med 10 cm isolasjon mellom kaldtloft og beboelsesrom. Taktekkingen er av Shingel papptekking skiftet rundt år 2000. Takrenner i tre fra byggeår er i svært dårlig stand og er flere steder ramlet ned grunnet råte etc, eller mangler renne. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående og liggende bordkledning. Isolert med 70 mm isolasjon fra byggeår. Tilbygget del fra 1981er antatt isolert med 100 mm isolasjon. Adkomst til kaldtloft via enkel luke i tak i gang. Bygningen har malte trevinduer med et lags glass. Koblete vinduer i tilbygg fra 1981. Bygningen har malt hovedytterdør med glassfelt, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. 10 m² treterrasse i sørøst er dårlig stand, i tillegg til å være underdimensjonert. Tredekke ved inngangsdør i vest er delvis sammenrast. Enkle tretrapper i dårlig stand og med mangler. Utvendig er hytte i gjennomgående svært dårlig stand og hytten bør enten påregnes totalrenovert eller rives.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Følgende har tilstandsgrad 3 med store eller alvorlige avvik:
- Utvendig: Taktekking.
- Utvendig: Nedløp og beslag.
- Utvendig: Veggkonstruksjon.
- Utvendig: Vinduer.
- Utvendig: Dører.
- Utvendig: Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
- Utvendige trapper.
- Innvendig: Overflater.
- Tekniske installasjoner, vannledninger.
Følgende har tilstandsgrad 2 med avvik som kan kreve tiltak:
- Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Innvendig: Pipe og ildsted.
- Innvendig: Krypkjeller.
- Innvendig: Dører.
- Kjøkken: Overflater, innredning og avtrekk.
- Tekniske installasjoner: Ventilasjon, varmtvannstank og elektrisk anlegg.
- Tomteforhold: Utvendige vann- og avløpsledninger.
- Innvendig: Radon.
- Tomteforhold: Drenering.
Se utfyllende tekst i rapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. 

Standard

Fritidsbolig på en fantastisk utsiktstomt med svært gode solforhold.
Opprinnelig hytte er bygget i 1971 med tilbygg fra 1981 - Innvendige overflater er i normal stand i forhold til byggeår.
Innvendige gulv av furu, vegger og tak har trepanel og malte plater. Innlagt strøm med enkelt el. anlegg fra 1972 - Bør påregnes oppgradert hvis hytten skal renoveres. Teknisk anlegg er enkelt og utdatert.
Ikke innlagt vann/ avløp: Hytten har plast vannledning fra pumpe i blindkjeller og videre til privat brønn (antatt delt med nabohytte i nordvest) - Pumpe virker ikke. Hytten har ikke våtrom, kun bod med tørrklosett.
Hytten er i svært dårlig stand utvendig med behov for total renovering.
Utdrag av tilstandsrapport fra takstmann:
"Eiendommen ligger i et regulert område. Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse. Takstmannens anbefaling: Hytten bør rives og det bør søkes om byggetillatelse for et bolighus".
Eiendommen selges som en fritidsbolig. Interessenter må selv avklare de forhold som synes nødvendige dersom man skulle ønske å følge takstmannens anbefaling om å søke tillatelse for oppføring av bolighus på eiendommen.

Oppvarming

Vedovn i stue. Denne er gammel og utdatert.
Ellers elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden 1972.
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført. 
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse: Byggemeldte tegninger viser hytte fra 1971 uten tilbygg i nordvest og i sørøst.
Selger har imidlertid oversendt korrespondanse med Askøy kommune angående byggemeldingsdokumenter for tilbygg til hytte fra 1981, men ikke mottatt øvrig dokumentasjon fra kommunen.
Opprinnelige og godkjente tegninger er vedlagt prospektet/ tilstandsrapporten.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste heftelser i eiendomsrett på eiendommen.  
Eiendommen har tinglyst følgende servitutt/rettighet i annen eiendom:
Dagboknr 9550, tinglyst 21.11.1975, type heftelse: Bestemmelse.
Dette er skjøte hvor det fremkommer at parsellen har samme vegrett som hovedbruket for adkomst til offentlig veg og ligger mer enn 100 meter fra sjøen - Det gjøres imidlertid oppmerksom på at grunneier for opparbeidet infrastruktur (vei, vann og avløp) til hhv. Hjortefaret og Vestre Hjortefaret, har formidlet at eiendommen ikke vil få rett til bruk av eksisterende og opparbeidet infrastruktur/ veinett. Interessenter må derav selv undersøke og avklare eventuelle alternative løsninger ved ønske om å få tilrettelagt for nevnte fasiliteter.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Sofagruppe kan medfølge i handelen dersom ønskelig for kjøper. Selger tar med seg en rosebusk som står på tomten før overtagelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig beliggenhet på et høydedrag med svært gode solforhold og fantastisk utsikt mot sjø i flere retninger.
Sentral og god beliggenhet med kort vei til dagligvarebutikker på Juvik, sjø, skoler, barnehager m.v.
Få minutters kjøring til både Askøy senter og Kleppestø senter hvor man finner et mangfold av butikker og det meste av fasiliteter og andre servicetilbud.
Kun ca. 15 minutters kjøring til Bergen sentrum.
Kort avstand fra eiendommen til Framo sine arbeidsplasser på Horsøy.
Det er mange flotte turmuligheter i nærområdet. Turer til Askøys høyeste punkt på Kolbeinsvarden anbefales.

Adkomst

Fra Juvikflaten ta av mot Horsøy like etter Kiwibutikken (når man kommer fra Kleppestø). Følg Horsøyvegen et lite stykke. Eiendommen ligger på et høydedrag på høyre side.
Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager: Læringsverkstedet Du og Jeg Juvik, Læringsverkstedet Du og Jeg Nord, Læringsverkstedet Du og Jeg Sør og Læringsverkstedet Kleppe Barnehage.
Skoler: Kleppe Barneskole, Kleppestø Ungdomsskole og Askøy Videregående Skole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 1 479 kvm.
Tomten har en sjelden flott beliggenhet på et høydedrag med vidstrakt sjøutsikt og særdeles gode sol- og lysforhold.
Hovedsakelig naturtomt bevokst og noe tilgrodd med løv og bartrær, samt lave buskvekster. Fjerning av trær og buskvekster på egen tomt vil kunne åpne opp for enda bedre utsiktsforhold.
Skrint jordsmonn med innslag av synlige fjellknauser.

Parkering

Ingen parkering på eiendommen p.t.

Vei, vann og avløp

Det er p.t. ikke fremført vei til tomtegrense, men adkomst via sti - Vegstatuskart med oversikt over veinettet i nærområdet er vedlagt prospektet.
Parsellen har tinglyst samme vegrett som hovedbruket for adkomst til offentlig veg - Det gjøres imidlertid oppmerksom på at grunneier for opparbeidet infrastruktur (vei, vann og avløp) til hhv. Hjortefaret og Vestre Hjortefaret, har formidlet at eiendommen ikke vil få rett til bruk av eksisterende og opparbeidet infrastruktur/ veinett. Interessenter må derav selv undersøke og avklare eventuelle alternative løsninger ved ønske om å få tilrettelagt for nevnte fasiliteter.
Hytten har ikke innlagt vann/ avløp: Ingen avløpsledninger annet en plastledninger for gråvann til grøft i terreng. Utvendige vannledninger er av plast antatt fra 1971. Tilkoblet privat brønn. Pumpe i blindkjeller virker ikke.
Ledningskart som viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes, er vedlagt prospektet.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan Horsøy industriområde datert 25.06.2008 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 50 meter fra eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Utsnitt av kommuneplankart, vegstatuskart, og ledningskart som viser kommunale ledningstraseer for vann og avløp der dette finnes, er vedlagt prospektet.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 549,- for 2022. I dette inngår gebyr for feiing/tilsyn.
Renovasjon blir fakturert direkte fra BiR og kommer i tillegg - Årlig kostand for 2022 på kr. 1427,- for denne eiendom.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 1.500,- pr. år. Nettleie kr 2.200,-
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 1.500,-
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr. 133 055,- ifølge skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.538.670,-
I tillegg kommer frivillig Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Sylvelin Therese Aaberg og Tore Aaberg

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom If.  I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Fastpris kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 20.450,-
Visninger: kr 1.900,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Askøy: kr 6.000,-
Fotopakke: kr 6.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0048/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2348

Dato

Sist oppdatert: 16. januar 2024 kl. 10:54

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding.
Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.