Boligkundene har utpekt Krogsveen som bransjevinner i Norsk Bærekraftbarometer

4. juni 2021 av Krogsveen
Ledelse og ansatte i Krogsveen jobber knallhardt for å skape gode opplevelser for boligkunder. Nå har kundene svart med å utpeke selskapet som bransjevinner, og nummer 13 av totalt 150 bedrifter på Norsk Bærekraftbarometer.
Det var en strålende fornøyd administrerende direktør, Stian Kløfta, som ble overrakt nyheten om at Krogsveen endte som bransjevinner, og oppnådde en meget sterk 13. plass blant 150 norske bedrifter i den store forbrukerundersøkelsen på bærekraftdimensjoner.
Undersøkelsen ble utført av Handelshøyskolen BI. 4670 personer sa sin mening om totalt 150 norske bedrifter på forbrukermarkedet i årets undersøkelse. Forbrukerne har vurdert bedrifter de er kunder hos, på økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. Dette er de tre hoveddimensjonene som måler bærekraft.

- Det var både hyggelig og overraskende. Dette er en bred forbrukerundersøkelse, med nær 5000 personer som ble spurt. Jo, dette var moro, sier Kløfta til Magasinet Krogsveen.

Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Krogsveen-sjefen ble ikke så rent lite stolt da han ble overrakt beskjeden.

- Når vi ser dette i et perspektiv, blir jeg veldig stolt. De ansatte i Krogsveen - både meglere og de som arbeider i oppgjør og support for øvrig - jobber knallhardt hver eneste dag for å skape gode opplevelser for våre kunder. Alle ønsker å gjøre det bra, og det gir seg utslag i god kundetilfredshet, og positive tilbakemeldinger i form av bærekraft-dimensjonene økonomi, miljø og sosial bærekraft. Det handler om bedriftskulturen i selskapet vårt. Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder, sier Kløfta.

Anerkjent og forskningsbasert

Totalvinner ble Sporveienes T-bane, med Sporveien Trikk som en god nummer to.
Undersøkelsen er både anerkjent og forskningsbasert. I rapporten heter det at resultatene fra Norsk Bærekraftbarometer 2021 viser at bærekraft påvirker lojalitet i en rekke av bransjene som er målt. Jo høyere score på bærekraft, desto sterkere er effekten.

- Krogsveen er bygget opp på gode verdier om ærlighet, og det å bry seg. Vi har alltid vært opptatt av kvalitet, sier Kløfta.

Solid og sterk merkevare

Han presiserer at selskapets lange erfaring, fra 1975 og frem til i dag, samt Krogsveens grønne profil og gode omdømme, påvirker kundens oppfatning av selskapet.

- Det at vi vinner bransjeprisen og kommer totalt sett så høyt opp, er et uttrykk for en solid og sterk merkevare. At vi også ligger som nummer to på kundetilfredshet, og har ligget i toppen her i alle år, vitner også om at langsiktig kundeorientert arbeid med god opplæring internt gir avkastning, sier en stolt og ydmyk administrerende direktør.
Krogsveen er bygget opp på gode verdier om ærlighet, og det å bry seg. Vi har alltid vært opptatt av kvalitet.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Bærekraft – «født» i 1987

Ordet bærekraft brukes i mang en sammenheng, men hva betyr så bærekraft?

Begrepet ble første gang lansert i Brundtlandskommisjonens rapport ved navn «Vår felles Framtid» så langt tilbake som i 1987. I denne defineres bærekraft som «utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».
Rapporten den gang presenterte en tredelt forståelse av bærekraft, inndelt i økonomisk dimensjon, sosial dimensjon og miljømessig dimensjon.
Det er disse dimensjonene som ble belyst og målt opp mot norske bedrifter i forbrukerundersøkelsen gjort av Handelshøyskolen BI. Undersøkelsen ble utført første gang i 2020.

Lovlydighet betaler seg

Krogsveens administrerende direktør har klare formeninger om hvorfor Krogsveen scorer høyt i samtlige tre dimensjoner, og dermed gjort seg fortjent til den gode totalplasseringen, og også blir kåret som bransjevinner.

- På økonomisk bærekraft, så tenker jeg at Krogsveen er en bedrift som står helt og holdent på egne ben. Vi driver i henhold til lover og regler, og vi belaster ikke noe som helst system med feil og mangler, sier Kløfta. På økonomisk bærekraft vurderer kundene bedriftene ut fra dimensjonen «åpenhet og ansvarlighet».

God bedriftskultur

Han poengterer at de ansatte i Krogsveen også har en høy grad av yrkesstolthet.

- Dette fører til at kundene våre får maksimalt ut av kjøp og salg. De kan kjøpe drømmeboligen uten komplikasjoner i ettertid. Med nær 400 ansatte, meglere, oppgjørsmedarbeidere og ansatte i forskjellige funksjoner, så betaler vi våre tjenester tilbake til samfunnet, sier Kløfta.

Han presiserer at ledelsen i Krogsveen, fra ham selv på toppen, har et stort fokus på en god bedriftskultur og som gjenspeiler seg i hele organisasjonen.

- Definerte bærekraftmål er ikke noe vi går og tenker på hele tiden. Likevel scorer vi veldig høyt, og blir utpekt som bransjevinnere, og kommer høyt opp blant 150 norske bedrifter. Det handler om Krogsveens gode verdier, og et etterlatt inntrykk hos kundene våre. Verdier som vi har hatt med oss blant alle de ansatte gjennom 46 års drift, sier Kløfta. Vi er opprinnelig en gründerbedrift som ble startet av Gunnar Krogsveen i 1975, og verdiene er fremdeles grunnmuren.

Tar samfunnsansvar
Selskapet scorer også meget høyt på den sosiale dimensjonen i bærekraft. Fornøyde ansatte, flat organisasjonsstruktur med korte kommunikasjonslinjer til topps, samt gode verktøy som gir kunden det lille ekstra, betyr mye i denne sammenheng.

- Dette er bidrag som gjør at kundene er fornøyde med oss. Undersøkelsen sier også at vi tar samfunnsansvar. Internt kan jeg si at vi har et stort fokus på at vi skal ha fornøyde folk i arbeid hos oss. Folk som er glad i jobben sin fører til at du blir sterk på bærekraftdimensjonene. Et solid selskap bidrar i tillegg mye tilbake til samfunnet vårt i form av skatter og avgifter, sier Stian Kløfta.

Krogsveen tar også et større ansvar for å bringe kundene trygt over i nytt hjem og har som strategisk mål å gjøre bolighandelen enklere for alle som vil flytte. Derfor tilbyr Krogsveen flyttehjelp med tjenester slik som vasking, mellomlagring, oppussing, flytting og transport.
Krogsveen sikrer dermed god drift til flere næringskjeder og tar ansvar for leveransen. Selskapet har derfor kvalitetssikret alle samarbeidspartnere og sjekket at deres ansattes arbeidskontrakter er i tråd med arbeidsmiljøloven og at selskapene drives på en god måte, og i tråd med deres verdier.
- Å flytte fra en bolig til en annen, innebærer å måtte ta mange små og store beslutninger og ikke minst utføre mange praktiske oppgaver som du kanskje ikke har tid til å tenke på en gang. Vi har gjort alt forarbeidet med å skaffe dyktige samarbeidspartnere, kunden forholder seg kun til et kontaktpunkt - og det beste av alt – vi i Krogsveen ordner alt. Det gjør det enklere for våre kunder å flytte og skaper en god opplevelse. Den type service går aldri av moten, avslutter Kløfta
Foto: istock, Eick Foto


 
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0