Krogsveen hjelper deg til en trygg bolighandel - med de aller beste forsikringsordningene

2. august 2021 av Krogsveen
Krogsveen har forsikringsordninger som løser eventuelle utfordringer for både boligkjøper og boligselger – FØR saken ender med konflikt eller i rettsapparatet.
Hun er direktør for marked, fag og kompetanseutvikling i Krogsveen, og er en av pådriverne bak meglerselskapets avtale med Anticimex og If Forsikring og deres unike forsikringsordninger. 

- Målet er å unngå konflikter, og da må vi løse problemer for kunden raskest mulig – samme hva det måtte dreie seg om, presiserer Cathrine Wæraas Temmerud.

Løser problemene

Etter lengre tids samarbeid med Protector og Help, ønsket Krogsveen å tenke nytt. Protector ønsket ikke lenger å selge Boligselgerforsikring (kjent som eierskifteforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven i 5 år) og trakk seg ut av markedet på slutten av 2019. Help stod ansvarlig for Boligkjøperforsikring – dvs advokatbistand til kjøper for å fremme eventuelle mangelskrav ved boligkjøpet – i tråd med avhendingsloven. 

- Målet vårt den gang, som nå, var ikke at kundene skulle sitte med hver sin advokat og krangle om store forsikringssummer, eller med hver sin bygningskyndig som verdsatte mangelen på boligen forskjellig. Målet er jo å sørge for en trygg, enkel og verdifull boligreise for både selger og kjøper. Og dukker det opp noe å klage over, så løser vi de aller fleste problemer før de når rettssalen, sier Cathrine.
Cathrine Wæraas Temmerud, Direktør for Marked, Fag- og Kompetanseutvikling

Partnere som tenker likt

Derfor kom Krogsveens forsikringsagent, Buysure, på banen i 2019. Avtalen med Anticimex og If ble signert høsten samme år, og 1. februar 2020 ble avtalen lansert.

I dag kjøper 80 prosent av alle boligselgere Boligselgerforsikring, mens 50 prosent av alle boligkjøpere kjøper Boligkjøperforsikring.

- Vi var veldig bevisste på rollen vår da vi tok et valg i 2019. En trygg og forutsigbar boligreise for kunden skal gjennomsyre alt vi gjør. Derfor søkte vi nye samarbeidspartnere på både Boligkjøperforsikring og Boligselgerforsikring. Partnere som tenkte likt som oss og med de samme interessene for rask og løsningsorientert saksbehandling, grundig analyse og forebygging av feil og mangler, forteller Cathrine.

Anticimex og If Forsikring

Arbeidet med å skaffe nye partnere, endte i avtale med Anticimex (Boligselgerforsikring) og If (Boligkjøperforsikring).

- Krogsveen ønsker å løse konflikter i forkant – før det blir store saker av det. Anticimex og If kunne gi oss det vi var ute etter. I dag fungerer dette samarbeidet meget bra. Resultatene etter ett års drift er veldig oppløftende, sier Cathrine, og fortsetter:

- Disse selskapene løser konfliktene FØR det blir store saker av det. De løser sakene på den måten at de bruker egne, svært kompetente bygningstekniske fagfolk, som går inn i boligen og ser hva som er feil. Sammen finner de ut av hvem som har skyld i dette, om det er selger, kjøper, eller om det eventuelt var noe som var uklart i salgsoppgaven fra megler. Altså noe som kan tolkes som uklart. Så løser de problemet fortrinnsvis med å reparere skaden til beste for kunden, i stedet for å utbetale store forsikringssummer etter langvarig krangling og store advokatutgifter, forteller Cathrine. Enhver klage er en belastning for kunden – uavhengig av hvor gode forsikringsordninger som finnes. Derfor er tid en viktig faktor, i tillegg til gode løsninger for kunden.

Krogsveen ønsker å løse konflikter i forkant – før det blir store saker av det. Anticimex og If kunne gi oss det vi var ute etter. I dag fungerer dette samarbeidet meget bra. Resultatene etter ett års drift er veldig oppløftende.
Cathrine Wæraas Temmerud

Færre saker – halverte utbetalinger

Resultatet så langt er at summen av utbetalinger gjennom boligtvister er redusert med 50 prosent, og antallet klagesaker har gått ned med 25 prosent.

- Dette er svært hyggelige tall, og viser at vi er på rett vei, selv om det hele fortsatt er litt prematurt etter kun ett års drift, sier Cathrine.

Krogsveen er i front

Med det er Krogsveens forsikringsordninger i front på landsbasis.

- Vi er i front, og dette har vi klart å få til sammen med vår forsikringsagent, Buysure. Krogsveen er pådrivere med å sette agendaen på forsikringsordninger for salg og kjøp av bolig her i Norge. Ingen tvil om det, påpeker hun.
Ved nyttår trer endringer i avhendingsloven i kraft, noe som medfører ytterligere ansvar for selgerne. Da er det enda viktigere å ha gjennomprøvde systemer, gode rapporter og gode forsikringsordninger på plass. Vi i Krogsveen vil da være godt rustet med nesten 2 års erfaring med produktene, og vil med vår kunnskap og sammen med våre dyktige samarbeidspartnere sikre våre kunder en trygg bolighandel – uten at kostnadene på forsikringene skal øke nevneverdig pga. risikoforskyvningen mellom partene, forklarer Cathrine.

Grundig sjekk av boligen

Cathrine opplyser at en boligselger kan innfri sitt ansvar etter avhendingsloven ved å opplyse om feil og mangler i boligen gjennom å la Anticimex foreta en grundig bygningsteknisk sjekk av hele boligen før den legges ut for salg. Kontrollen gjennomføres systematisk etter Norsk standard 3600 og avvik noteres med forskjellige tilstandsgrader. På den måten vet kjøper hva som på påregnes av utbedring eller vedlikehold pga. slit og elde. På områder med høyest skadefrekvens gjøres det grundige undersøkelser og på våtrom, yttertak og drenering utstedes det verdibevis når alt er i orden. Med et slikt verdibevis har kjøper garanti i 4 år – forutsatt at det tegnes boligkjøperforsikring gjennom If. Dette verdibeviset kan fornyes hvert fjerde år – helt gratis – så lenge boligen er forsikret i selskapet. Med våre gode forsikringsordninger kan våre kunder sove godt om natten, sier Cathrine. Les mer om innholdet i forsikringene under.

- Våre samarbeidspartnere har det samme målet som oss. Løse et eventuelt problem for kunde så raskt som mulig, sier Cathrine Wæraas Temmerud.

Større grad av samarbeid

Petter Andreas Thorud er advokat og fagansvarlig i Krogsveen. Han bekrefter at advokater, takstmenn og meglere tidligere har brukt mye tid og kostnader på tvistesaker som egentlig aldri burde vært en tvist.

- I Krogsveen er det en langt større grad av samarbeid og det gjennomsyrer holdningene fra ledelsen, meglerne og ut til kundene. Du kjøper jo ikke et hus for å vinne en rettssak. Hvis det skulle dukke opp et problem, så løser vi problemet i stedet for å krangle om det, sier Petter - som har lang fartstid fra bransjen og annen meglerkjede, og vet hva han snakker om.
Petter Andreas Thorud, Advokat / fagansvarlig

Grundige analyser

I dag jobber han med å forebygge klagesaker gjennom å sikre gode rutiner og god internkontroll, samt å løse saker gjennom rådgivning til meglerne eller håndtering av klagesaker direkte. Han analysere både gamle og eksisterende klagesaker, samt misfornøyde kunder.

- Hvorfor er de misfornøyde, hva gikk galt, hvor gikk det galt, hva kunne megler gjort annerledes, kunne megler gjort noe annerledes, eller var det feil i kommunikasjonen, for eksempel i salgsoppgaven? Tydeligheten i salgsoppgaven er svært viktig. Godt grunnarbeid hindrer ofte konflikt, sier Petter A. Thorud.

Scorer høyt

Han understreker at meglerne i Krogsveen er nær sagt eksemplariske i denne jobben, men understreker at svært lite her i verden er helt perfekt.

- Vi kan alltid bli bedre, selv om nivået hos meglerne i Krogsveen er høyt. Når det er sagt, er antallet saker vi får inn på megler, mikroskopiske i forhold til konflikter mellom kjøper og selger. Men dette måles i kundetilfredshet – der Krogsveen alltid scorer høyt.

Vann er den største kilden

Han påpeker at vann og skader påført av vann er årsaken til de aller fleste klagene.

- Det er ingen klar fellesnevner her, men faktum er at det klages mest på vann og vannskader. Det kan fort bli dyre skader. Da snakker vi om tak, kjeller, baderom, drenering osv. Det klages mest etter kjøp av eneboliger. Når du kjøper en enebolig, kan du rammes av flere skjulte mangler i boligen. I små leiligheter er det derimot ikke så mange muligheter for feil og mangler. Her klages det mest om økte felleskostnader eller feil på bad, sier Petter A. Thorud.
Vi kan alltid bli bedre, selv om nivået hos meglerne i Krogsveen er høyt. Når det er sagt, er antallet saker vi får inn på megler, mikroskopiske i forhold til konflikter mellom kjøper og selger. Men dette måles i kundetilfredshet – der Krogsveen alltid scorer høyt.
Petter Andreas Thorud

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Uansett årsak til mangelen, er meglers jobb å bidra til at boligen blir fremstilt mest mulig sannferdig og hvor potensialet blir belyst på en god måte. Det handler om å treffe de riktige kjøperne og forventningsstyre dem best mulig. Som alltid avgjøres interesse for boligen av beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet, så det er lønnsomt for alle parter å ha den sannferdige fremstillingen av boligen, men samtidig fremheve potensialet for kjøper. Det er drømmen og mulighetene som selges, og så lenge feilene ved boligen er opplyst i salgsoppgaven og før handel inngås, oppnås det trygghet i bolighandelen. Trygghet selger, og prisen som oppnås i markedet blir alltid god, avslutter Cathrine W. Temmerud.

FAKTA om FORSIKRING i KROGSVEEN

Dette er Boligselgerforsikring fra Anticimex:
Som boligselger har du, i henhold til avhendingsloven (se lenke under), et potensielt mangelansvar i fem år etter at boligen er overlevert til ny eier. Dette gjelder selv om boligen er solgt med et «solgt som den er»-forbehold. Ved å kjøpe en Boligselgerforsikring, så overlater du det økonomiske ansvaret, og håndtering av eventuelle klager og krav fra kjøper av din bolig, til profesjonelle fagfolk.

Når: Bestilles før boligen annonseres for salg
Av hvem: Hos eiendomsmegler
Hvordan: Du mottar egenerklæringsskjema fra megler som du fyller ut.

Dette får du:
* Boligselgerforsikring til redusert pris
* Anticimex Boligsalgsrapport
* Eventuelt verdibevis på våtrom, yttertak og drenering inkludert i Boligsalgsrapporten.
 • Gratis oppdatering av rapporten dersom boligen ikke er solgt innen 6 mnd
 • Kostnaden for forsikring og Boligsalgsrapport trekkes i oppgjøret, dvs ingen faktura. Dersom boligen ikke selges, påløper ingen kostnad

  Dette er Boligsalgsrapport:
  Er basert på norsk standard 3600, og innebærer en grundig sjekk av hele boligen. Jobben utføres av dyktige bygningsinspektører fra Anticimex. Rapporten fungerer som grunnlag for utstedelse av eventuelle verdibevis. Med denne rapporten får du som kjøper tilbud om forsikring av boligen til redusert pris.

  Dette er Verdibevis:
  Inspektøren fra Anticimex kan utstede våtromsbevis på baderom i boligen dersom disse tilfredsstiller visse byggetekniske krav. Våtromsbeviset har gyldighet på fire år. På samme måte utstedes verdibevis på yttertak og drenering etter grundig byggeteknisk kontroll. Verdibevisene legges ved Boligsalgsrapporten i salgsoppgaven. Dokumentert tilstand på våtrom, yttertak og drenering har stor verdi for både selger og kjøper.


  Fordeler med Boligselgerforsikring:
  * Du slipper å bekymre deg for krav- eller rettsaker.
  * Dyktige fagfolk fra Anticimex med solid byggeteknisk kompetanse, spesialiserte saksbehandlere og advokater tar seg av det som eventuelt kommer.
  * Mange kjøpere tegner Boligkjøperforsikring. Med Boligselgerforsikring unngår du å stå alene overfor en sterk motpart.
  * Din Boligselgerforsikring dekker krav om prisavslag, erstatning og krav om heving av salget på opptil 10 millioner kroner, alternativt opp til salgssum, hvis denne er lavere.
  * Anticimex’ eksperter vil håndtere en eventuell rettsprosess for deg, inntil saken er løst.
  * Din Boligselgerforsikring dekker ikke krav om verditap på boligen som følge av skjeggkre. Anticimex Forsikring vil likevel behandle, og eventuelt dekke et krav om saneringskostnader.
Dette er avhendingsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93

Dette gjør du dersom kjøper klager:
* Kontakter Claims Handling AS, som behandler alle klagesaker under Boligselgerforsikringen for Anticimex Forsikring. Kontaktinfo fåes hos Krogsveen. Se også www.claims-handling.no

Produktinformasjon:
For mer informasjon om Boligselgerforsikringen, kontakt Buysure – forsikringsagent for Krogsveen og Anticimex Forsikring i Norge.Dette er boligkjøperpakken fra If:

Boligkjøperpakken inneholder Boligkjøperforsikring, Super innboforsikring og standard hus eller hytteforsikring. Denne kan oppgraderes til superdekning mot et tillegg i prisen. Pakken gjelder for kjøp av boliger som er solgt etter avhendingsloven.
Boligkjøperforsikring:
* Juridisk bistand hvis det blir oppdaget skjulte feil eller mangler, eller det er gitt uriktige opplysninger.
* Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering i rettsapparatet.

Innboforsikring med superdekning og vilkårsgaranti:
* Innboforsikring leilighetspakke - dekker inntil to millioner kroner.
* Ubegrenset dekning for innbo i hus- og hyttepakker.

Dobbel boligforsikring:
* Dekker rente- og forsikringspremie inntil 10.000 kroner per mnd for din gamle bolig, dersom den ikke er solgt tre måneder etter du har overtatt ny bolig og gammel bolig har vært forsøkt solgt i 3 mnd. Gjelder inntil ni måneder.
* Gjelder ift. Bud opp til 90 prosent av prisantydning. Gjelder ikke hytte.

Flytteforsikring:
* Dekker skade på innbo som oppstår under flytting.

Skadedyr:
Super innboforsikring dekker skader og utgifter knyttet til skadedyr eller innsekter som veggdyr, kakerlakker, stokkmaur mm. i boligen du har kjøpt.

Hus- hytteforsikring:
* Sikrer boligen din ved brann, vannskader, tyveri mm. Kan oppgraderes til superdekning hos If.

Verdibevis:
* Med verdibevis på bad, tak eller drenering, vil du med denne boligkjøperpakken få dekker reparasjoner i tillegg til eventuelle skader. Verdibeviset er gyldig i fire år, dersom du til enhver tid har boligen forsikret i If. Med superdekning vil du få tilbud om gratis boligsjekk hvert fjerde år. Du får dermed en ny vurdering av tilstanden på boligen din. Holder boligen din godkjent standard, får du nytt verdibevis.

Når gjelder forsikringen?
* Fra kontraktsmøtet, og ett år etter overtakelse.
* Du får ingen særskilt faktura det første året. Prisen på Boligkjøperpakken betales sammen med omkostningene ved boligkjøpet.
* Boligkjøperforsikringen kan beholdes i opptil fem år.
* Pris per år for aksje, andel og seksjonsnummerboliger er kr. 300,-.
* Pris for hus eller hytte er kr. 450,- per år.

Egenandel:
* Varierer fra 2.000,- til 10.000,-.
* Ved bruk av boligkjøperforsikring: Kr. 4.000,-
* If dekker inntil 10 timer med juridisk bistand før du må betale egenandel.

Priser:
Boliger med andels/aksjenummer:…………………. 6850 kroner
Boliger med seksjonsnummer:……………………….. 7650 kroner
Hus/hytte m/ gnr/bnr – under 230 kvm BRA:….. 12.650 kroner
Hus/hytte m/gnr/bnr – over 230 kvm BRA:……… 14.650 kroner

Verdt å merke seg:
* Ved kjøp av landbrukseiendom, derav småbruk, er kun våningshuset omfattet av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom, dekker våre forsikringer bare den delen av boligen som er regulert til boligformål.
Produktinformasjon:
For mer informasjon om Boligkjøperpakken, kontakt Buysure – forsikringsagent for Krogsveen og If forsikring i Norge. Se gjerne www.buysure.no

Foto: istock, Pudder Agency/Tommy Andresen
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0