Krogsveens spesialdesignede trainee- og fullmektigprogram skamroses av unge eiendomsmeglere

21. april 2021 av Krogsveen
Har du en drøm om å bli eiendomsmegler? Krogsveen har utviklet spesialtilpassede oppfølgingsprogram for å gi deg en best mulig start på karrieren. Og dommen fra de ferske deltakerne er klar: Profesjonelt opplegg, inspirert av gode verdier i bunn.
Eiendomsmegler Krogsveen har lang erfaring med elevkvelder og rekruttering av traineer fra BI-studiet. Irene Henriksen ved fag- og kompetanseavdelingen hos Krogsveens hovedkontor på Fornebu ønsket å sette det hele i system. Derfor utviklet hun egne program, spesialdesignet for både traineer og førsteårs eiendomsmeglerfullmektiger i Krogsveen.

- Vi har sett hvilke fordeler det har vært for unge studenter å komme inn som traineer i Krogsveen. Nå ønsket vi å utvikle dette ytterligere, sier hun.

Fra teori til praksis

Programmet for traineer består av fysiske og digitale samlinger, som innebærer gruppemøter med erfaringsutveksling og opplæring, i blant annet innhenting av lovpålagt informasjon og skriving av salgsoppgaver. På siste del av kurset får de også opplæring i hvordan de skal booke egne kundemøter og bygge egen kundeportefølje.

Meglerfullmektigene får mer spisset opplæring innen fag. Alt de gjør skal omfatte god meglerskikk.

- I tillegg går vi mer direkte inn på dette med salg. Krogsveen har en veldig stor kundedatabase og mange kunder å følge opp. Dette er langsiktig arbeid, og de som virkelig tar tak i dette, lykkes raskere, påpeker Irene.

I megleryrket, som i mange andre yrker, er teori og praksis to vidt forskjellige ting.
Vi ønsket å utvikle praksisen ytterligere, og skaffe dem trygghet og kompetanse på veien mot megleryrket. Rett og slett klargjøre dem på best mulig måte for den dagen de skal stå på egne ben
Irene Henriksen

Best i Norge

Også første-års fullmektiger får nå et spesialdesignet oppfølgingsprogram av Irene. Begge programmene ble satt i drift i september i fjor.

- Studentene som får trainee-stillinger i Krogsveen får sitt eget program. Når de er ferdig på skolen, går de videre i programmet som er utviklet for første-års fullmektiger. På denne måten blir de fulgt opp, og får den oppfølgingen vi mener er den aller beste i norsk eiendomsmeglerbransje, sier Henriksen.

Tilbys praksisplass

Studenter i trainee-stillinger blir tilbudt praksisplass på et av kontorene hos Krogsveen. Der får de bistå med backoffice-arbeid, som det å innhente lovpålagt informasjon, skrive salgsoppgaver og være med erfarne meglere på kundemøter. På den måten får ferske megleraspiranter erfaring med jobben som skal gjøres inne på kontoret.

En trainee jobber vanligvis en eller to dager per uke på et Krogsveen-kontor.

- I tillegg får de oppfølging gjennom felles samlinger på Krogsveens hovedkontor her på Fornebu. For tiden er samlingene naturlig nok digitale, men planen er flest mulig fysiske samlinger når verden igjen blir et normalt sted å være, sier Irene.

Mål: Bli trygge

Samlingene er svært populære. Her får meglerstudentene møtes i et felles rom, med erfaringsutveksling og relasjonsbygging, samt at de blir godt kjent med hverandre. De følges opp i grupper.

- Målet er at de skal skaffe seg praksiserfaring, og bli tryggere fra første stund, og er et hestehode foran når de skal stå på egne ben som fullmektiger. Og tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig gode, sier Irene.

Digital eksamenshjelp

Fra mai vil Krogsveen også tilby digital eksamenshjelp i jus, der meglerselskapets advokater bistår studentene før de skal opp til eksamen.

Thomas Hoem (20) er trainee i Krogsveen. Han er førsteårs student ved BI i Oslo, og jobber én dag i uka som trainee hos Krogsveen på Sagene i Oslo.

- Jeg stortrives på Sagene. Kunne ikke fått et bedre sted å være, og opplegget i trainee-programmet gjør at jeg lærer noe bra hver eneste dag på jobb. Helt supert, fastslår Thomas, som opprinnelig er fra Kristiansund.
Thomas Hoem, Krogsveen Sagene

Kom i gang

Han begynte på BI-studiene i august i fjor. Etter to intervjuer, med henholdsvis Irene Henriksen og Caroline Stensrød, som er daglig leder hos Krogsveen på Sagene, møtte Thomas opp til sin første arbeidsdag hos Krogsveen på Sagene, 2. oktober.

- Så var det å komme i gang med programmet som Irene har spesialdesignet for oss traineer. Vi fikk en grundig gjennomgang av systemene i Krogsveen. Alt skjedde i rolige former. Bedre å ta slike ting på samlinger, enn på kontoret. Det blir liksom mer ro over det hele, og du får fokusert på det du skal, uten å bry andre. Disse samlingene er veldig verdifulle, roser Thomas.
Jeg stortrives på Sagene. Kunne ikke fått et bedre sted å være, og opplegget i trainee-programmet gjør at jeg lærer noe bra hver eneste dag på jobb.
Thomas Hoem, Trainee Krogsveen Sagene

Viktige verdier i Krogsveen

I skrivende stund har han gjennomført tre samlinger med programutvikleren.

- To fysiske samlinger på Fornebu, og én digital. Her har jeg virkelig fått føle Krogsveens verdier som meglerselskap. Verdier som jeg selv står for, som jeg kan gå god for og indentifisere meg med. I tillegg er det fint å samles med studenter som er på samme nivå som meg selv.

Backoffice-oppgaver

Mellom samlingene får han tett oppfølging av de ansatte på Sagene-kontoret.

- Jeg får den beste oppfølging og veiledning om hvordan jeg skal løse oppgavene i jobben som trainee. Og nettopp det er viktig for meg. Jeg skriver salgsoppgaver, sjekker budgiveres finansiering, i tillegg til andre backoffice oppgaver. Jeg er jo fersk, men med tett oppfølging, slipper jeg å spørre hver gang jeg får en oppgave, sier Thomas.

Fra mai i år, vil traineene få verdifull eksamenshjelp innen jus. Dette kan vise seg å bli svært verdifullt med tanke på studentenes eksamen. Og Thomas ser verdien i dette.

- Det er viktig for meg. Det vil være til stor hjelp, påpeker Thomas.

Sunn merkevare

Morten Frølich (29) er eiendomsmeglerfullmektig hos Krogsveen på Hasle i Oslo, og med på programmet som er spesialisert for førsteårs fullmektiger. For Morten var valget av Krogsveen enkelt.

- Krogsveen er en sunn merkevare med gode verdier i bunn på alt som gjøres. Et selskap jeg kan identifisere meg med, og som er et veldig godt sted å og jobbe, roser Morten.
Morten Frølich, Krogsveen Hasle

Han husker godt det første møtet med Krogsveen. Det skjedde på elevkveld på BI like etter at han startet på studiet i 2017.

- Jeg var skikkelig frempå denne kvelden, fordi jeg hadde hørt mye positivt om Krogsveen fra før. Jeg fikk et møte med daværende daglig leder hos Krogsveen på Grünerløkka, og fikk trainee-stilling og god erfaring der. Da jeg ble fullmektig, ble jeg ansatt på Hasle Torg, forteller Morten.
Krogsveen er en sunn merkevare med gode verdier i bunn på alt som gjøres. Et selskap jeg kan identifisere meg med, og som er et veldig godt sted å og jobbe.
Morten Frølich, Krogsveen Hasle

Enkelt valg

Morten var ferdig med studiene i fjor sommer, og tidlig samme høst fikk han tilbud om å være med på Irene Henriksens spesialdesignede program for førsteårs fullmektiger.

- Valget var enkelt. Dette var virkelig noe jeg ville være med på, sier han.

 For Morten har samlingene med de andre førsteårs-fullmektigene vært viktig.

- Man blir aldri mettet på erfaring. Derfor har det vært så fint å samles med de andre – for å drive erfaringsutveksling. Hele tiden er det mye som skjer, og det er ingen fasit på noe av det, forklarer Morten, som er født i Tromsø, men oppvokst i Fredrikstad.

På egne ben

Irene Henriksen presiserer at en meglerfullmektig i langt større grad enn en trainee skal stå på egne ben.

- Du skal skaffe deg egne oppdrag, og holde egne kundemøter, i tillegg til å gjennomføre salg. En helt vanlig meglerhverdag, sier hun.

Faglig og praktisk del

Programmet hun har designet, er lagt opp med en faglig del og en praktisk del. Den faglige delen består av fag, systemlære og konsept. Den praktiske delen består av erfaringsutveksling og salgstrening. «Elevene» lærer også å bygge opp sin egen kundeportefølje.

I vinter har alle samlingene foregått digitalt, men målet er å samle de unge meglerne til fysiske møter.

- Målet er at de skal lykkes raskt, prestere bra og i tillegg få erfaring med hva god meglerskikk er. I tillegg skal de lære å bruke de gode verktøyene som Krogsveen har. I tillegg oppfordrer vi dem til å sette seg personlige mål, sier Irene.

Gode tilbakemeldinger

I første halvår av programmet møter hun meglerfullmektigene én gang per måned, i tillegg tiloppfølging én gang i måneden, slik at de snakker med hverandre annen hver uke.

- På disse møtene går vi gjennom tall og utfordringer de møter i hverdagen. I andre halvår møtes vi hver sjette uke, med oppfølging hver tredje uke. Da går vi også gjennom tallene, og hvordan det har gått med dem på generell basis. Responsen har vært god. Tilbakemeldingene likeså, presiserer Irene.

Trygt og godt

For Morten har programmet vært helt ideelt.

- Jeg har deltatt på samtlige samlinger, og fått erfaringsutveksling fra hverdagen som har møtt oss. Hvilke hindre vi møter, og hvordan løse dem. Vi deler på både utfordringer og suksesshistorier, og det synes jeg er skikkelig bra. Det å jobbe i Krogsveen er trygt og godt, og det gir meg store muligheter til å lykkes som eiendomsmegler, sier Morten Frølich.

Trengte noen å sparre med

Iselin Knudsen (26) hos Krogsveen i Fyllingsdalen er andreårs meglerfullmektig. Likevel ble hun med på fullmektig-programmet.

- Det skjedde etter initiativ fra meg selv og min daglige leder. Jeg ønsket mer oppfølging, og fikk tilbudet fra Irene om å delta. Det er jeg veldig glad for, sier Iselin fornøyd.

Fra sitt bo- og arbeidssted i Fyllingsdalen, deltar hun på samlingene gjennom Teams.

- Det er viktig for meg å ha noen å sparre med. Hverdagen på kontoret vårt er travel. Derfor ønsket jeg noen å sparre ytterligere med. Få enda bedre oppfølging, og tilhøre en arena der jeg kan komme med spørsmål om råd og hjelp. Irene er veldig dyktig på dette. I tillegg har fellesskapet med de andre fullmektigene vært viktig for meg, sier Iselin.
Iselin Knudsen, Krogsveen fyllingsdalen

Fikk mer selvtillit

Etter å ha deltatt på programmet siden i fjor høst, føler Iselin seg nå mer selvstendig.

-Programmet og samtalene med Irene har gjort at jeg fikk en ny motivasjon. Det gjorde at jeg ble Krogsveen sin beste på kartlegging av nye kunder i 2020, sier Iselin.

Hun har hatt stor utvikling det siste året, og spesielt de siste par månedene. Mye takket være programmet.

- Jeg har kommet virkelig godt i gang. Fått ny selvtillit, noe som synes på tallene mine. Det er en markant forskjell fra i fjor. Årsaken er den tette og gode oppfølgingen. Jeg kan virkelig anbefale dette programmet for ferske meglerfullmektiger, sier Iselin Knudsen.

Sikrer kompetansenivået

Irene Henriksen er glad for at programmet blir tatt så godt imot av de ferske meglerne. Resultatene taler for seg.

- Den tette oppfølgingen gir dem fantastisk erfaring og kompetansepåfyll. Den sikrer kompetansenivået, men også at de er innforstått med hva Krogsveen forventer av dem i fremtiden, sier Irene Henriksen.
Foto: Pudder Agency/Tommy Andresen, Øystein Haara, Kolonihaven/Ragnhild Elnæs

Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0