Moderat prisstigning og rekordomsetning

5. mai 2021 av Krogsveen
April fortsatte der mars slapp; med prisstigning og en rekordartet aktivitet sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen. -Vi er nå kommet inn i vårflommen i boligmarkedet som kjennetegnes av at svært mange boliger legges ut for salg. Men samtidig absorberer en veldig aktiv kjøperside det meste av det som legges ut slik at beholdningen av boliger holdes nede. Dermed opplever vi fortsatt prisstigning de fleste steder rundt om i landet. Oslo representerer unntaket med en stigende tilbudsside og svakere prisutvikling, dette etter en lengre periode med sterk prisstigning.

Rekordaktivitet

På tross av påskeavvikling ble april nok en måned med rekordartet omsetning av bruktboliger i det norske markedet, sier Stian Kløfta. -Til sammen er omsetningsveksten fra april 2020 på 24,5 prosent og hittil i år er dermed veksten fra 2020 på 16 prosent.
Sammenligner man april 2021 med tidligere år - som ikke var preget av unntakssituasjonen i fjor - er man 2 prosent lavere enn den tidligere rekordnoteringen fra 2016. Hittil i år er det omsatt 9 prosent flere enheter enn i 2015 som var det forrige rekordåret.
På tross av påskeavvikling ble april nok en måned med rekordartet omsetning av bruktboliger i det norske markedet
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Prisstigning

Landet sett under ett viser en moderat prisstigning på 0,2 prosent fra mars til april, fortsetter Stian Kløfta.
-Det betyr at veksten på årsbasis er på 12,2 prosent. Årsaken til den sterke årsveksten er en kombinasjon av en svært lav tilbudsside samtidig som at etterspørselen er drevet frem av det lave rentenivået i tillegg til optimismen som følger av massevaksinering og kommende gjenåpning av samfunnet.

Oslo – ligger foran i løypa

Oslomarkedet har i mars og april kommet inn i en ny fase preget av en bedre markedsbalanse. Tilbudssiden har økt som følge av at mange selgere har benyttet det høye prisnivået for å få solgt. Dermed har kjøperne hatt nok objekter å velge blant.
Konsekvensen av det mer balanserte markedet er at prisutviklingen blir moderat. I mars falt prisene med 1,2 prosent og vi har en liten nedgang på 0,6 prosent fra mars til april også, fortsetter Stian Kløfta.
-12 måneders veksttakt er dermed 15,7 prosent. Omsetningsvolumet i hovedstaden holder seg godt oppe med en vekst fra april 2020 på 34,4 prosent, eller om lag 8,5 prosent lavere enn tidligere rekordomsetning fra 2016. Hittil i år er dermed omsetningen i Oslo 18,4 prosent over 2020-nivået eller om lag 1 prosent over tidligere rekord-år som var 2015.
Konsekvensen av det mer balanserte markedet er at prisutviklingen blir moderat. I mars falt prisene med 1,2 prosent og vi har en liten nedgang på 0,6 prosent fra mars til april også.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Fremtidsutsikter

I mai og fremover forventer vi at prisveksten i boligmarkedet vil bli moderat.
- I ukene fremover vil det komme ytterligere mange boliger for salg og det blir mer å velge i for kjøperne, fortsetter Kløfta.
Norges Bank signaliserte etter siste rentemøte at de legger til grunn at rentene vil bli satt opp mot slutten av året som følge av den gradvise normaliseringen av samfunnet etter massevaksineringen. En raskere justering av rentebanen vil etter hvert stramme inn kjøpekraft samtidig som flere husholdninger vil ønske å bruke deres forbedrede økonomiske situasjon, som følge av nedstengingen, på annet enn boligkjøp.
Det er nok et oppdemt behov for reiser, ferie og restaurantbesøk, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0