Svært sterkt boligmarked i august

3. september 2020 av Krogsveen
Med rekordomsetning og prisstigning i store deler av landet i august, fortsetter catch-up effekten etter Korona-perioden i boligmarkedet. En begrenset mengde med boliger for salg og fortsatt rekordhøy etterspørsel er i ferd med å flytte balansen i markedet mot et selgers marked med forventning om stigende priser fremover.

Nok en rekordomsetning

Det oppdemmede behovet fra unntakstilstanden mars-mai fortsetter å prege markedet for bruktboliger i august.
-Etter en svært sterk juni måned med omsetningsvekst på 14 prosent fra 2019 og en ellevill juli med 45 prosent vekst, ser vi at veksten fra august 2019 til 2020 er på 10 prosent når man ser Norge under ett, forklarer administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
Dermed er august den tredje måneden på rad med rekordomsetning. Samlet volumvekst hittil i år er på sterke 3,5 prosent sammenlignet med rekordåret 2019.
-Det er smått utrolig etter den unntakssituasjonen som var i boligmarkedet tidligere i år knyttet til Korona-tiltakene, sier Kløfta.
Som følge av den store omsetningen gjennom sommermånedene, har tilgjengelig volum i markedet blitt gradvis mindre - hensyntatt sesong.
Administrerende direktør, Stian Kløfta
Med fortsatt høy etterspørsel etter boliger, nærmer vi oss nå en situasjon hvor balansen i markedet forskyver seg slik at det er grunn til å tro at den underliggende prisutviklingen utover høsten blir sterkere enn det vi har sett i de siste tre årene.

Prisutvikling

Boligprisene i landet sett under ett, har steget med 1,1 prosent fra juli til august. Utviklingen i boligmarkedet har vært sterk gjennom våren og sommeren. Utviklingen i august er nær det som er en normalt for måneden og representerer en sesongjustert prisstigning på 0,3 prosent. August er som regel en måned med god prisstigning.

Oslo markedet

Utviklingen i hovedstaden er i tråd med landet for øvrig i august. En sterk volumvekst med en omsetningsøkning på 12 prosent sammenlignet med rekordåret 2019 vitner om dette.
-Antall objekter for salg er lavere enn de senere år og tilbudet makter dermed ikke å matche etterspørselen. Den nominelle prisstigningen som ble på 1,6 prosent fra juli til august, er høyt til Oslo å være for denne måneden, understreker Kløfta.
En slik prisvekst representerer en sesongjustert prisstigning på 1,2 prosent - Oslo har som regel en svakere prisstigning i august enn landet for øvrig. 12-måneders veksten endte på 6,1 prosent, et nivå som prisutviklingen i hovedstaden var i ferd med å nå da Korona-pandemien slo til i mars.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0