Aktiviteten i boligmarkedet øker – prisene vil stige

2. juni 2020 av Krogsveen
Rekordlav utlånsrente og gode bankbetingelser har ført til økt aktivitet i boligmarkedet. - Dette vil føre til prisvekst i tiden som kommer, mener Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen.
Korona-pandemien bremset aktiviteten i boligmarkedet da den rammet Norge i mars. Gjennom mai er det blitt lagt ut om lag 20 prosent færre boliger enn i mai 2019. Antallet solgte boliger ble redusert med åtte prosent.
- Men bankene responderte umiddelbart med å sette ned renten til et rekordlavt nivå. I dag har de beste bankkundene rente ned mot 1,5 prosent, poengterer Stian Kløfta.

Større fleksibilitet

I tillegg vektlegger han bankenes oppmykning i boliglånsforskriften. I slutten av mars vedtok Finansdepartementet at bankene kan øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Bankene kan også innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.
Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad (60 prosent), avdragsbetaling og kundenes betjeningsevne og gjeld, i forhold til inntekt. Bankene har tidligere hatt mulighet til å avvike disse kravene for inntil åtte prosent i Oslo, og ti prosent i landet forøvrig. Nå er disse andelene økt til 20 prosent for hele landet. Regjeringens beslutning er basert på råd fra Finanstilsynet.
- Det at bankene øker kvoten til 20 prosent, betyr i praksis at bankene får større mulighet til å gi avdragsfrihet også til de som tar opp nye lån eller refinansierer, sier Kløfta.

Økt aktivitet

Markedet har svart med økt aktivitet. Fra april til mai steg prisene med 1,9 prosent, landet sett under ett.
- Det er en bedring fra måneden før, da det var en negativ prisutvikling som følge av korona-sjokket som traff oss, sier Kløfta.

Aktive kjøpere

Salgsvolumet er ennå ikke helt på høyde med nivået før korona-utbruddet. Det forventes å justere seg.
Totalt sett har volumet i markedet, våren sett under ett, naturlig nok bremset opp, men på grunn av bankenes rentetilpasning har kjøpernes interesse økt.
Mange kjøpere er aktive i markedet. Det er ofte mange interessenter, og dette vil føre til sterkere prisutvikling og et stadig bedre marked å selge bolig i.
Administrerende direktør, Stian Kløfta

Trumfet av rekordlav rente

Sakte, men sikkert, har myndighetene åpnet Norge etter nedstengningen i mars. Sjokkbølgen som tvang mange nordmenns økonomi i kne, er i ferd med å avta.
- Etter hvert vil vi se konturene av en arbeidsledighet på fem-seks prosent. I norsk målestokk er dette et høyt tall, men vi er rimelig sikre på at et arbeidsmarked med 95 prosent sysselsetting vil bli trumfet av den rekordlave renten og de gode utlånsbetingelsene, og vil danne et godt grunnlag for stigende boligpriser og økende aktivitet i tiden som kommer, sier Stian Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0