Annerledesåret 2020

3. desember 2020 av Krogsveen
Vi går mot slutten av boligåret 2020 – året som ble annerledes. Siden april har vi hatt utvikling med stigende priser og rekordhøyt omsetningsvolum, noe som også ser ut til å prege avslutningen av året. Kjøperinteressen var stor i november, noe som har medført underliggende prisstigning og vekst i salgsvolum, om vi sammenligner med samme måned i 2019.

Aktivitet

- Omsetningsvolumet i bruktboligmarkedet er fortsatt rekordhøyt og i november ble veksten fra samme måned 2019 13 prosent for landet sett under ett. Etter 11 av årets 12 måneder er aktiviteten om lag 6 prosent høyere enn i rekordåret 2019 - dette er overraskende og svært gledelig etter at aktiviteten i mars, april og mai var langt under det normale for årstiden, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen.
I en del områder legges det nå ut begrenset med nye boliger for salg, noe som gjør at omsetningsaktiviteten blir noe hemmet og prisene stiger kunstig mye. Dette er blant annet tilfelle i Oslo hvor omsetningsveksten så langt i år er i underkant av 3 prosent sammenlignet med 2019.

Prisutvikling

Boligprisene har siden april vært stigende, dette til tross for at høstmånedene normalt pleier å vise en svakere utvikling.
Krogsveen direktøren sier at årets november bekrefter utviklingen i unntaksåret 2020.
- Landet under ett fikk en nominell prisendring på -0,1 prosent fra oktober til november noe som tilsvarer en sesongmessig prisstigning på 0,8 prosent. Dette betyr at boligprisene siden november 2019 har steget med 7,8 prosent, sier han
Ser vi på utviklingen i Oslo er prisveksten enda sterkere.
November-tallene viser en årsvekst på 10,4 prosent, og at vi i dermed for november isolert har en prisstigning på hele 1,1 prosent i hovedstaden, sier Kløfta.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Stigende prisutvikling

- Vi er nå inne i en stigende prisutvikling i boligmarkedet. Katalysatoren har vært rentereduksjonene som ble iverksatt av Norges Bank som et svar på smitteverntiltakene og nedstengningen av samfunnet i vår, kommenterer Kløfta.
Rentekuttene har virket som en svært kraftig impuls inn i husholdningenes forventninger og tillit til egen økonomi fremover. Ut fra et isolert boligmarkedsperspektiv er rentenivået nå for lavt. Men rentesettingen avgjøres av mange andre forhold.

Langsiktighet kreves i arbeidet med boligmarkedets ubalanse

For å unngå at boligprisene skal komme ut av balanse, er det viktig at det tilgjengeliggjøres nok boliger i de delene av landet hvor etterspørselen er størst. Det tar imidlertid lang tid å bygge nye boliger og bedre transportmulighetene som er de mest effektive tiltakene på tilbudssiden.
- Det er viktig at myndighetene og politikerne innser de grunnleggende årsakene til ubalansen og jobber aktivt med disse. Slik at man ikke lar seg presse og til stadighet må ty til kortsiktige virkemidler - så som kredittinnstramninger - for kunstig å begrense etterspørselssiden i boligmarkedet, avslutter Stian Kløfta.

Ta gjerne kontakt med din lokale megler for gode individuelle råd, eller Krogsveen Kjøpshjelphvis du skal kjøpe.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0