Avhengig av hjelp fra foreldre for å kjøpe bolig? Du er ikke alene!

12. april 2018 av Krogsveen
Visste du at dagens pensjonister var i snitt 32 år da de kjøpte sin første bolig? De som er rundt 50 år i dag, var 28 år. I dag er førstegangskjøperen 26 år.
Fortsetter denne utviklingen er det grunn til å tro at tallet vil synke ytterligere. Boligkjøperne blir med andre ord stadig yngre, og får dermed kortere tid på seg til å spare opp egenkapital. I dag er det et krav på minst 15 % egenkapital, dvs. kjøper du en bolig til kr 2 000 000, må du selv stille med kr 300 000 i oppsparte midler. For de fleste unge er summen høyere enn det er mulig å spare til på egen hånd – også om de har vært flinke til å spare i BSU. Og det er her foreldrene kommer inn i bildet.

Ingen vei utenom egenkapital

Tall fra TNS Gallup viser at nesten halvparten av alle unge under 30 år sier de er avhengig av hjelp til egenkapital fra foreldre eller besteforeldre ved kjøp av bolig. Stadig flere unge får hjelp av foreldre eller besteforeldre når de kjøper sin første bolig. For mange hadde et leilighetskjøp vært umulig uten den økonomiske støtten fra familien. Hvordan kan foreldre hjelpe?

Gi forskudd på arv/pengegave

Etter at arveavgiften ble fjernet 1. januar 2014, kan foreldre skattefritt gi forskudd på arv til barn i forbindelse med boligkjøp. Om pengegaven overskrider 100 000,– må det oppgis i selvangivelsen, men gaven er like fullt skattefri.

Stille sikkerhet i egen bolig

Foreldre kan stille med sikkerhet i egen bolig (realkausjon) eller fritidsbolig. Foreldre som stiller som kausjonister blir da medansvarlige for den delen av lånet de stiller sikkerhet for. Begrens gjerne kausjonsansvaret til et beløp og be låntaker prioritere dette nedbetalt raskere enn hovedlånet. For å sikre kausjonsbeløpet, bør låntaker forsikre seg mot død og uførhet.

Stå som medlånetaker

Om du ikke får lån, eller får mindre enn det du trenger for å kunne kjøpe leilighet, kan foreldrene dine stille som medlånetakere. En medlånetaker er like ansvarlig for lånet som hovedlånetakeren.

Stå som medeier

Det er også mulig å kjøpe boligen sammen. Da avtaler foreldrene og barna hvor stor andel foreldrene eier, og hvor mye barna eier. Det er også mulig for den ene parten å kjøpe ut den andre på et senere tidspunkt.

Finn den løsningen som passer dere

De fleste foreldre ønsker å hjelpe barna sine, men langt fra alle har mulighet. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvordan foreldrene best kan hjelpe sine barn. Et lurt sted å starte, er å ta kontakt med banken. På den måten kan familien i fellesskap finne den løsningen som passer dem best.
Maria Setsaas svarer på to ofte stilte spørsmål om boligkjøp:
  1. Hva er det viktigste å tenke gjennom før foreldre hjelper barna inn i boligmarkedet?
    - Hjelper du dine barn, kan dette begrense egne muligheter. Du får kanskje ikke finansiert kjøp av ny fritidsbolig pga kausjonsansvaret tar beslag på sikkerhet som ellers blitt benyttet.

  2. Er det mulig å få drahjelp fra foreldre, for så å «overta» ansvaret selv senere?
    - Hjelper du dine barn, kan dette begrense egne muligheter. Du får kanskje ikke finansiert kjøp av ny fritidsbolig pga kausjonsansvaret tar beslag på sikkerhet som ellers blitt benyttet.
Er det mulig å få drahjelp fra foreldre, for så å «overta» ansvaret selv senere?
- Ja, hvis boligen til poden har fått økt verdi. Da vil kanskje behovet for kausjonsansvar ikke lengre være aktuelt. Be banken om å ta en ny vurdering for å se om de kan slette ditt kausjonsansvar.
Les også:
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0