Rekordvolum

3. desember 2021 av Krogsveen
November har vært en måned med stor aktivitet i boligmarkedet og noe vikende priser, tradisjonen tro.
- Pristallene på landsbasis viser en nedgang på 0,6 prosent fra oktober til november noe som er helt normalt, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
Aktiviteten i markedet har vært svært høy med godt over 8 000 omsetninger hvilket betyr at det er en volumvekst fra 2020 på 5,1 prosent.

Stabil prisutvikling

En prisnedgang på 0,6 prosent i november er altså helt som normalt.
- Hvis man hensyn tar den årstiden man er inne i, reflekterer dette en sesongjustert prisstigning på 0,3 prosent, fortsetter Kløfta.
12 måneders-takten har kommet ned i 6,6 prosent, etter at denne toppet ut i mars på 12,5 prosent. Hittil i år er prisveksten (regnet fra desember 2020) på 6,5 prosent.
Vi har altså kommet inn i et noe roligere farvann etter en periode med ganske heftig prisstigning i kjølvannet av at Norges Bank satte ned sentralbankrenten til 0,0 prosent etter pandemi-utbruddet i fjor, sier kløfta.

Rekordhøy aktivitet

Det er omsatt over 8 500 boliger i november. Dette er 5,1 prosent mer enn i unntaksåret 2020 og over 10 prosent mer enn i noen av de tidligere årene. Dermed er vi fortsatt i rekordterreng når det gjelder totalomsetning hittil i år med en økning på 2,9 prosent sammenlignet med 2020.
- Et marked i god balanse med mange interesserte kjøpere og selgere som føler stor trygghet for å bevege seg videre i markedet, gjør at aktiviteten fortsatt er rekordhøy på tross av at «varelageret» av boliger som ligger på markedet for salg er relativt lite, sier Kløfta.

Oslo på linje med resten av landet

I Oslo hadde vi også en relativt flat sesongjustert prisutvikling fra oktober til november med en nedgang på 0,1 prosent.
- I og med at Oslos sesongrytme i boligmarkedet er noe annerledes enn landet for øvrig, tilsvarer dette en nominell prisnedgang på bare 0,1 prosent, fortsetter Kløfta. Ser vi på 12 måneders-veksten i hovedstaden er denne nå kommet ned i 4,1 prosent etter å ha vært oppe i hele 15,7 prosent i april. Hittil i år er prisene bare steget med 2,1 prosent. Omsetningen i hovedstaden både for november (+2,2 prosent) og hittil i år (+0,7 prosent) holder seg imponerende nok på det rekordartede fjorårsnivået.
Et marked i god balanse med mange interesserte kjøpere og selgere som føler stor trygghet for å bevege seg videre i markedet, gjør at aktiviteten fortsatt er rekordhøy på tross av at «varelageret» av boliger som ligger på markedet for salg er relativt lite.
Stian Kløfta, administrerende direktør

Fremtidsutsikter

De fleste bankene har nå gjennomført en økning i boliglånsrentene med om lag 0,25 prosent. Sentralbanken har varslet videre renteoppgang på nærmere 1,5 prosentpoeng de kommende to årene, hvorav den første er bebudet å komme allerede i desember. Dette er uttrykk for at det går stadig bedre i norsk økonomi og med norske husholdninger, og at fremtidsutsiktene er lyse.
Renteoppgangen kommer på ingen måte overraskende på husholdningene, og vi forventer at effektene i boligmarkedet blir små fordi utviklingen i arbeidsmarkedet med flere stillinger og økende lønnsnivå i stor grad vil nøytralisere effektene av renteoppgangen. Imidlertid legger vi til grunn at boligprisene i årene fremover vil utvikle seg mer i takt med prisstigningen ellers i samfunnet, avslutter Stian Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no