Boligmarkedet i juni - Stort tilbudsvolum presser prisene

28. september 2021 av Krogsveen
Det høye volumet av bruktboliger for salg har i juni presset prisnivået nedover. Fortsatt stort omsetningsvolum bekrefter at markedet er balansert.
Tilbudsoverheng er ikke unormalt på denne tiden av året, men sannsynligheten for fallende priser fremover har økt når man tar hensyn til den gradvis stigende boliglånsrenten.
Juni ble isolert sett en god måned når man ser på omsetningen av bruktboliger. Med om lag 10 000 enheter var det likevel en nedgang på fem prosent fra fjorårets rekordnivå. For første halvår kan vi imidlertid notere et rekordvolum, tett på 50 000 enheter samlet for hele Norge. Kjøperne er med andre ord aktive, men har gjennomgående fått bedre tid på seg til å finne drømmeboligen. Antall bruktboliger for salg har aldri vært større - noe som er felles for svært mange markedsområder - og dette bidrar til å presse prisene nedover mange steder.

Antall budgivere pr objekt

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Juni-tallene for Oslo viser vel 2,0 unike budgivere, mens det var 1,5 unike budgivere pr solgt objekt i resten av landet.

Vi forventer at prisene fra mai til juni falt med 1 - 2 prosent. Dette gjelder generelt for hele landet, men også for Oslo hvor det gjennom juni ble solgt vel 2 000 enheter noe som er på et historisk gjennomsnitt, og en god del lavere enn rekordåret 2015.

Forventer noe vikende priser i boligmarkedet

Volumet i markedet sammen med tilflyt av nybygde boliger skaper en tilbudsside som kan bli vanskelig å absorbere uten at prisnivået må vike noe for en periode. Den langsiktige trenden med en noe svakere befolkningsvekst enn i 10-året 2007-17 skaper behov for en nedjustering i nybolig-produksjonen, selv om det ikke er noe en-til-en forhold. Til det er de geografiske forskjellene for store, og den underliggende sentraliseringseffekten inn mot hovedstadsområdet for dominerende.
Som ventet satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i juni, og signaliserer videre økning i løpet av året. Selv om rentetoppen vil nås raskere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn – dette som følge av svakere utsikter internasjonalt – venter vi at det negative sentimentet vil smitte over på boligmarkedet, med noe vikende priser som konsekvens.
Imidlertid er norsk økonomi bunnsolid og de stabile rammebetingelsene gir fortsatt grunnlag for et aktivt boligmarked, avslutter Leif J. Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0