Boligmarkedet i november - God avslutning på boligåret 2018

30. november 2018 av Krogsveen
Med november vel overstått er boligmarkedet trygt i havn for 2018, da desember-omsetningen normalt utgjør bare 3 prosent av samlet årsomsetning. November har vært helt i tråd med utviklingen etter sommeren; høy omsetning, en stor tilbudsside som balanseres godt av rekordmange boligsøkere på jakt, og noe vikende priser.

Boligmarkedet i november

Ut fra våre interne beregninger antar vi at prisene korrigert for sesongvariasjoner er ned med rundt 0,3 prosent i november. I og med at november normalt er en svak måned vil vi dermed ha et nominelt fall i størrelsesorden 1,0 prosent for landet sett under ett. Vi forventer fortsatt at Oslo skiller seg positivt ut, og blir ikke forbauset om prisene er stabile eller sågar viser en marginal oppgang. Selv om tilbudssiden er stor, har vi heller aldri før opplevd at så mange boligsøkere som 31 000 i Krogsveens boligsøkerregister, er på jakt etter drømmeboligen. Dette gjør at balansen mellom etterspørsel og tilbud opprettholdes forbausende bra, noe som igjen resulterer i fortsatt rekordhøyt omsetningsvolum.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i november viser et stabilt nivå for Oslo med om lag 2,0 unike budgivere, et nivå som tyder på at det er noen flere salg som avgjøres ved en budkonkurranse, enn rene forhandlinger med kun èn interessent. I landet for øvrig er nok forhandlinger vel så vanlig når gjennomsnittlig antall unike budgivere nå er på undersiden av 1,5. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig prising og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Roligere marked i desember - så er det «på’an igjen» i januar 2019

Nå går vi inn i den roligste fasen av boligåret – både selgere og kjøpere trekker seg vekk fra aktiv handling. Imidlertid må selgerne være oppmerksom på at en del av de som er på jakt aldri hviler, slik at objekter som legges ut på denne tiden av året, har få konkurrenter om oppmerksomheten og dermed en god sannsynlighet for et godt salgsresultat.
Etter en desember som vanligvis ender 0,5 til 1,0 prosent ned, så forventer vi en sterk start på nyåret med en januar-vekst på 2,0-2,5 prosent. Rammebetingelsene er gunstige for fortsatt god balanse mellom etterspørsel og tilbud, stabil prisutvikling og dermed høy aktivitet i boligmarkedet.
Det er lang vei fra internasjonal uro med handelskrig, tiltakende krigsretorikk, økt usikkerhet om energipriser og ustabile kapitalmarkeder til de lokale boligmarkedene i Norge. Den viktigste kanalen inn er rentesettingen, valutakursen og bankenes opptreden. Når internasjonale skyer tårner seg opp vil større forsiktighet fra Norges Bank med tanke på renteøkninger og en konkurransedyktig krone være viktige støtputer for boligmarkedet. Vi er derfor av den formening at det er få faktorer som det er grunnlag for å frykte inn i 2019, avslutter Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0