poster

Boligmarkedet i oktober - Fortsatt stor aktivitet og vikende priser

2. november 2018

Høsten er over oss og med det en mer laber prisutvikling i boligmarkedet. Det er imidlertid fortsatt god balanse mellom mange objekter til salgs og et rekordhøyt antall aktive søkere som er på boligjakt.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i oktober viser en liten økning i Oslo - som er et brudd på den fallende trenden siden april. Landet for øvrig er svakere noe vi da forventer vil reflekteres i oktober-prisene.

Roligere marked fremover
Vi venter at markedet nå gradvis vil roe ned aktiviteten. Fortsatt vil det være mange objekter å velge blant, og det er en viss fare for at økende ferdigstillelse av nye boliger i noen av de større byene vil skape et økende tilbudsoverheng i den kommende tid.
Samlet sett tror vi at boligprisene i november og desember vil vise en sesongkorrigert nedgang på om lag 0,5 prosent, noe som betyr at vi vil få nominell nedgang med om lag 1-1,5 prosent i begge måneder. Vi forventer en prisoppgang igjen på begynnelsen av 2019. Det er imidlertid en viss usikkerhet om det videre forløp i 2019 på grunn av mindre befolkningsvekst, god tilgang på nye boligprosjekter i de store byene og et allerede svært høyt gjeldsnivå med en begynnende rentestigning, avslutter Leif J. Laugen.

Hold deg oppdatert på prisutviklingen her

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.