Boligmarkedet i oktober - Fortsatt stor aktivitet og vikende priser

2. november 2018 av Krogsveen
Høsten er over oss og med det en mer laber prisutvikling i boligmarkedet. Det er imidlertid fortsatt god balanse mellom mange objekter til salgs og et rekordhøyt antall aktive søkere som er på boligjakt.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i oktober viser en liten økning i Oslo - som er et brudd på den fallende trenden siden april. Landet for øvrig er svakere noe vi da forventer vil reflekteres i oktober-prisene.
Roligere marked fremover
Vi venter at markedet nå gradvis vil roe ned aktiviteten. Fortsatt vil det være mange objekter å velge blant, og det er en viss fare for at økende ferdigstillelse av nye boliger i noen av de større byene vil skape et økende tilbudsoverheng i den kommende tid.
Samlet sett tror vi at boligprisene i november og desember vil vise en sesongkorrigert nedgang på om lag 0,5 prosent, noe som betyr at vi vil få nominell nedgang med om lag 1-1,5 prosent i begge måneder. Vi forventer en prisoppgang igjen på begynnelsen av 2019. Det er imidlertid en viss usikkerhet om det videre forløp i 2019 på grunn av mindre befolkningsvekst, god tilgang på nye boligprosjekter i de store byene og et allerede svært høyt gjeldsnivå med en begynnende rentestigning, avslutter Leif J. Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0