Oktober: Fortsatt stor aktivitet og vikende priser i boligmarkedet

2. november 2018 av Krogsveen
Høsten er over oss og med det en mer laber prisutvikling i boligmarkedet. Det er imidlertid fortsatt god balanse mellom mange objekter til salgs og et rekordhøyt antall aktive søkere som er på boligjakt.
Ut fra våre interne beregninger antar vi at prisene korrigert for sesongvariasjoner er ned med rundt 0,5 prosent i oktober. I og med at oktober normalt er en svak måned vil vi dermed ha et nominelt fall på i størrelsesorden 1,5 prosent for landet sett under ett. Vi forventer et noe mindre fall i Oslo med om lag 0,5-1,0 prosent. Selv om tilbudssiden er stor, har vi heller aldri før opplevd at så mange boligsøkere er på jakt etter drømmeboligen. Dette gjør at balansen mellom etterspørsel og tilbud opprettholdes forbausende bra og som igjen resulterer i fortsatt svært høyt omsetningsvolum, sier Leif J. Laugen.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Utviklingen i oktober viser en liten økning i Oslo - som er et brudd på den fallende trenden siden april. Landet for øvrig er svakere noe vi da forventer vil reflekteres i oktober-prisene.

Roligere marked fremover

Vi venter at markedet nå gradvis vil roe ned aktiviteten. Fortsatt vil det være mange objekter å velge blant, og det er en viss fare for at økende ferdigstillelse av nye boliger i noen av de større byene vil skape et økende tilbudsoverheng i den kommende tid.
Samlet sett tror vi at boligprisene i november og desember vil vise en sesongkorrigert nedgang på om lag 0,5 prosent, noe som betyr at vi vil få nominell nedgang med om lag 1-1,5 prosent i begge måneder. Vi forventer en prisoppgang igjen på begynnelsen av 2019. Det er imidlertid en viss usikkerhet om det videre forløp i 2019 på grunn av mindre befolkningsvekst, god tilgang på nye boligprosjekter i de store byene og et allerede svært høyt gjeldsnivå med en begynnende rentestigning, avslutter Leif J. Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0