poster

Boligmarkedet ved inngangen til 2019

2. januar 2019

- «På’an igjen» etter en rolig desember i boligmarkedet. Vi forventer en sterk start på det nye året med en januar-vekst på 2,0-2,5 prosent. Rammebetingelsene er gunstige for fortsatt god balanse mellom etterspørsel og tilbud, stabil prisutvikling og dermed høy aktivitet i boligmarkedet.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Det er lang vei fra internasjonal uro med handelskrig, tiltakende krigsretorikk, økt usikkerhet om energipriser og ustabile kapitalmarkeder til de lokale boligmarkedene i Norge. Den viktigste kanalen inn er rentesettingen, valutakursen og bankenes opptreden. Når internasjonale skyer tårner seg opp vil større forsiktighet fra Norges Bank med tanke på renteøkninger og en konkurransedyktig krone være viktige støtputer for boligmarkedet. Vi er derfor av den formening at det er få faktorer å frykte inn i 2019, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Færre aktive kjøpere, få omsetninger og vikende priser.

En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er.

Utviklingen i desember viser fortsatt et relativt stabilt nivå for Oslo med om lag 1,9 unike budgivere, et nivå som tyder på at det er noen flere salg som avgjøres ved en bud-konkurranse enn rene forhandlinger med kun èn interessent. I landet for øvrig er nå forhandlinger vel så vanlig når gjennomsnittlig antall unike budgivere er på undersiden av 1,5.
Markedet er med andre ord selektivt, men riktig prising og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn, avslutter Leif J. Laugen.

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.