Myk landing for boligmarkedet

28. mai 2021 av Krogsveen
Etter unntaksåret 2020 og en ellevill start på 2021 med sterkt stigende priser og rekordhøyt salgsvolum representerer mai måned endelig en tilbakevending til mer normale forhold i boligmarkedet. -Vi ser en prisvekst fra april til mai og et normalt høyt salgsvolum til måneden å være, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.

Aktivitet - fortsatt enorm etterspørsel

Vårflommen av boliger som normalt kommer i mai har egentlig pågått gjennom det meste av ettervinteren dette året. Men for mai er dette som vanlig; en av de mest hektiske månedene i året for omsetning av bruktboliger. Samlet er omsetningen 7,5 prosent over unntaksåret 2020 og nesten på samme nivå som i rekordåret 2019. På grunn av den enorme etterspørselen etter boliger tidligere i år er den samlede veksten i omsetningsvolum hittil i år på 15,7 prosent sammenlignet med 2020 og den ligger hele 9,9 prosent over rekordomsetningen fra 2019.
-Den høye aktiviteten reflekterer en uvanlig god balanse mellom på den ene siden kjøpesterke husholdninger med oppsparte midler og frigjort egenkapital fra verdistigning på dagens bolig. Og på den andre siden selgere som vil benytte anledningen til å bevege seg videre og ofte oppover i et marked som er svært likvid og med relativt forutsigbar prisutvikling, fortsetter Kløfta.

Moderat prisutvikling

Den gode balansen mellom tilbud og etterspørsel gjør at prisutviklingen er relativt moderat. April var på den svake siden når man ser hen til sesongforhold og mai er litt på den sterke siden.
-Prisstigningen fra april til mai ble på 1,0 prosent, sier Kløfta. Dette er normalt for måneden.
-Forventningen om en kommende renteoppgang ser vi likevel er i ferd med å sige inn hos stadig flere låntakere parallelt med massevaksineringen og gjenåpning av samfunnet. Folk forstår at dagens rentenivå er en kriserente som ikke kan vedvare når pandemien ikke lenger setter store begrensninger på aktiviteten i næringsliv og på arbeidsplasser, fortsetter Kløfta.
Prisstigningen fra april til mai ble på 1,0 prosent. Dette er normalt for måneden.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Oslomarkedet speiler landet for øvrig

Boligmarkedet i Oslo speiler i mai landet for øvrig. Vi erfarer høy aktivitet med salgsvolumer på 5,8 prosent over fjorårets mai og om lag 10 prosent lavere enn det tidligere rekordnivået fra 2019. Hittil i år er det omsatt over 16,7 prosent flere boliger i Oslo enn i 2020. Det er dermed også her et rekordår som overgår den tidligere rekordnoteringen fra 2015 med om lag 4 prosent.
Hovedstadens prisutvikling fra april til mai ble svakt på den negative siden med et fall på 0,6 prosent. Et stort salgsvolum har gjort at «varelageret» har bygd seg opp utover våren og dette har skapt en god balanse mellom kjøpere og selgere. Markedet er svært likvid og vi erfarer at de fleste objektene er i markedet bare 1-2 uker etter lansering, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0