Boligprisene fortsatt sterke

5. juli 2022 av Krogsveen
Historisk sett er juni en svak måned prismessig. Men med et unntak i år hvor prisene faktisk øker noe.
Tilbudssiden er fortsatt svak, så selv om boligprisene sank i juni ble den underliggende prisutviklingen positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 %. Tiden det tar å selge en bolig ligger på et snitt på 25 dager for hele landet, noe som er historisk lavt.
Antall omsatte boliger er ned 9 % sammenlignet med juni i fjor. Fjorårets omsetningsvolum var rekordhøyt, men ser vi mot tidligere år før pandemien er vi på et normalt nivå og til dels stort volum, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.

Aktivitet

Selv med 1 salgsdag mindre enn i fjor ligger vi an til det største volumet vi har sett for juni, foruten om pandemiårene hvor volumet var unormalt høyt. Det er solgt bra med boliger, men vi ser at antall aktive budgivere pr. solgte bolig har trendet nedover i juni. Det har vært litt færre på visning og ikke like mange hete budrunder.
- Med tanke på siste renteøkning på 0,5 %, og signaler om at styringsrenten skal videre opp, er boligmarkedet fortsatt sterkt. Det kan se ut som om de største prisøkningene på varer og tjenester er tatt ut, og vi ser at enkelte byggevarehus setter prisene på materialer ned med 10-15 %. Det er bra for bygging av nye boliger, fortsetter Stian Kløfta.
Det har vært litt færre budgivere pr. solgte objekt i juni mot tidligere i år.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned og ser nå at denne indikatoren signaliserer god aktivitet i budrunder, sier Stian Kløfta.

Prisutvikling juni

Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent.
Boligprisene sank med 0,3 % i juni. Men korrigert for sesongjusteringer får vi en positiv prisutvikling med 0,3 %, noe som er mot normalt da juni vanligvis er en svak måned på landsbasis.

Oslo

Tilbudssiden i Oslo-markedet er fortsatt svak noe som gjør at prisene har økt i takt med landet forøvrig. Vi ser at boligprisene går ned 0,6 %, men sesongkorrigert ender vi altså på en vekst også i Oslo-markedet med 0,3 %. Ca. 8 % færre boliger ser ut til å bli lagt ut til salgs sammenlignet med juni i fjor. Vi ser et kraftig fall i antall solgte boliger med rundt 16 % mot i fjor, men det er 1 mindre salgsdag i juni år, som også må tas med i beregningen her.

Fremtidsutsikter

Det forventes en rolig juli måned, og et volum på nivå med årene før pandemien. Det norske folk gleder seg over å ta ut ferie, og å kunne reise igjen uten restriksjoner. Vi forventer en sakte gjenåpning i august, hvor boliger som ikke ble solgt før ferien relanseres sammen med mange nye boliger som skal ut i markedet.
- Vi har et meget sterkt boligmarked i Norge, som vil klare seg godt over sommeren også. Men nå er det tid for noen rolige sommerdager, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Krogsveen
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0