Derfor bør du bruke eiendomsmegler

31. mai 2016 av Krogsveen
Vil halvparten av dagens meglere forsvinne om fem år? I kjølvannet av tjenester som Airbnb og Über, er det noen som mener at også eiendomsmeglere vil bli overflødige. I Krogsveen er vi derimot ganske så sikre på at det vil være behov for eiendomsmeglere også om fem år – og her kan du lese hvorfor!
Disruptiv innovasjon, det vil si en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked, er blitt et moteord etter at blant annet Airbnb og Über kom. Og nevnte tjenester er kommet for å bli, det er det ingen tvil om. Men å leie ut en leilighet eller frakte en passasjer fra A til Å er imidlertid noe helt annet enn å selge en eiendom.
Her er noen få enkle grunner til at det fremdeles vil være behov for eiendomsmeglere og grunner til at du bør bruke en når du skal selge boligen din:

1. Trygghet i salgsprosessen

For alle boligselgere- og kjøpere er trygghet gjennom hele prosessen avgjørende. For boligselger at eiendommen formidles videre på en ordentlig måte, og til en høyest mulig pris. Og for boligkjøperen at de er trygg på at eiendommen de kjøper ikke har skjulte mangler og feil.

2. Informasjon

Lovpålagt informasjon kan bestilles i dag på en grei måte over nett. Spørsmålet er hvordan informasjon som mottas tolkes og videreformidles. Dan Christian Jensen, daglig leder og eiendomsmegler, Krogsveen avd. Hasle, solgte nylig en eiendom hvor siste årsberetning akkurat kom til visning. Selger opplyste at det ikke sto noe spesielt av betydning i den for kjøper. Ved nærmere undersøkelse sto det litt mellom linjene (ikke vedtatt) at fasaden var planlagt rehabilitert. Naturligvis tok megler dette videre til alle interessenter. På den måten fikk alle den informasjon de hadde grunn til å regne med å få, jf. eiendomsmeglerloven, og samtidig sparte jeg selger for en mulig klagesak senere. Her kunne vi fortsatt med hvordan lese reguleringskart, tolke servitutter osv.

3. Få best mulig pris

Hvem har best evne til å nå alle potensielle kjøpere? Et meglerhus med et nettverk av kjøpere og målrettede markedspakker eller en privatperson? Det er ikke slik at alle potensielle kjøpere er å finne på Finn.no eller på Facebook. Oppnådd pris er en direkte funksjon av antall budgivere (etterspørsel) og det skal en dyktig megler til for å få opp prisen i en budrunde.

4. Rådgivning i kjøpsprosessen

Dan Christian hadde nylig et tilfelle hvor selger fikk et direkte bud som var langt over prisantydning. Selger var tydelig på at megler måtte avgjøre hva vi skulle gjøre, og det er helt naturlig. Det er jo derfor hun engasjerte en megler! Etter en konkret helhetsvurdering takket hun nei til dette direkte budet og det viste seg senere å lønne seg.
At det er mulig å selge boligen privat er ikke noe nytt, og det finnes diverse "selvbetjeningsløsninger" for dette allerede. Det er allikevel fremdeles forsvinnende få som velger å selge privat, og vår erfaring er at denne tryggheten for selger er avgjørende.
Det blir også hevdet at man som privat selger kan dra nytte av at man har bedre tid og kan holde visninger over et lengre tidsrom. Dette har imidlertid meglere hos oss testet etter sterkt ønske fra boligselger, dog uten hell. Et eksempel er da megler satte opp 4 visninger over et tidsrom på ca 2 uker. Det fungerte svært dårlig; vi mistet momentum og boligen ble ikke solgt. At det er negativt for en bolig å ligge lenge ute i markedet er udiskutabelt. Boligen ble senere lagt ut med et opplegg tilpasset hvordan markedsdynamikken faktisk fungerer, og ble solgt innen kort tid til en meget god pris.
I stedet for at man skal trekke ut visningene over et langt tidsrom, har våre meglere langt bedre erfaringer med å holde private visninger i tillegg til de annonserte visningene.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0