Derfor bør du følge med på boligprisene!

4. april 2016 av Krogsveen
Føler du boligprisene bare er en lang rekke med tall som mer eller mindre systematisk hopper opp og ned fra måned til måned? Du er ikke alene! Her skal vi forklare deg hvorfor det er nyttig, og også kan være svært lønnsomt å følge med på boligprisene!

Nytten av å følge med på boligprisene

Prisene i boligmarkedet beveger seg i tydelige mønstre som både reflekterer hvilke årstider man er inne i og hvordan norsk økonomi og bedriftslivet regionalt utvikler seg. Det siste ser man tydelig i utviklingen av boligprisene i Stavanger, som har hatt en nedgang på 7,4 % de siste 12 måneder (tall fra Eiendom Norge for februar 2016). Boligprisene i Oslo på den andre siden har steget med 8,1 % i samme periode. Prisutviklingen i boligmarkedet er altså en temperaturmåler for arbeidsmarkedet og økonomien generelt. Befolkningsutvikling, utbyggingsaktivitet og rentenivået er ytterligere viktige drivkrefter bak etterspørsel og tilbud i boligmarkedet - og dermed prisutviklingen fremover.
Kunnskap om utviklingen i økonomien regionalt kan hjelpe deg å ta riktige valg ved salg av egen bolig. Kanskje vil det lønne seg å fremskynde salget av boligen, basert på utsiktene i økonomien akkurat der du bor?

Boligen er den viktigste sparebøssa for folk flest

Egen bolig er den aller viktigste sparebøssa for folk flest. Gjennomsnittsverdien av alle eiendommene i Norge er 2,9 millioner kroner og gjennomsnittlig gjeld per husholdning er på 1,1 millioner kroner. Det er ikke vanskelig å forstå at for alle med en fot innenfor eller på vei inn i boligmarkedet, har utviklingen stor økonomisk verdi. Dette blant annet fordi en eventuell verdiøkning i egen bolig gir muligheter til belåning og investering, samt at du med opptjent egenkapital kan bevege deg videre i boligmarkedet når familiestørrelsen endrer seg eller ønsket om endret beliggenhet eller standard melder seg.

Økt kunnskap gir bedre grunnlag for riktige valg i boligmarkedet

Ved å følge med på prisstatistikken i det området man bor i eller ønsker å kjøpe bolig eller fritidseiendom i, har man et godt grunnlag for å ta riktige valg tilpasset sin egen situasjon og økonomi. Selv om det er vanskelig å spå om fremtiden, er en uansett noe mer forberedt når man eventuelt vurderer boligskifte, økt belåning eller bare skal vurdere sin/familiens samlede økonomiske situasjon.
Følg med på boligprisene i ditt område - meld deg på vårt nyhetsbrev og få månedlige oppdateringer!

Liker du tall? Her er noen fun facts!

Visste du at verdien av de ca 2 millioner boligenhetene og 400 tusen fritidseiendommene i Norge nå ligger på 7 000 milliarder kroner? Det er et ufattelig stort tall, og på nivå med det norske pensjonsfondet som er verdens største statlige investeringsfond. Dette er 6 ganger større enn verdien av alle husholdningenes bankinnskudd i landet. Trekker man fra den samlede gjelden på 2 800 milliarder kroner, er nettoverdien av boliger og fritidseiendommer på over 4 milliarder kroner.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0