Derfor skal du stå fritt ved valg av eiendomsmegler

13. april 2018 av Krogsveen
Kjøpere trenger som regel finansiering i form av lån fra bank. Vår boligkjøpsrådgiver Trude Larsen, får ofte spørsmål omkring gangen i dette. Hennes erfaring er at kunder forteller at banken sier at lånet vil gå i orden så lenge kunden bruker bankens eiendomsmegler.

Fritt meglervalg

Det er fritt meglervalg og Finanstilsynet strammet i 2016 inn reglene for dette og har laget et rundskriv om dette som du kan lese her.
Det er viktig å merke seg at bankene skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Den som setter vilkår om megleroppdrag i avtale om annet enn eiendomsmegling, medvirker i realiteten til at kunden fratas retten til fritt meglervalg, og at det inngås oppdragsavtale i strid med eiendomsmeglingsloven.
Forbrukere som søker banker om lån eller refinansiering i forbindelse med kjøp og salg av bolig, vil lett kunne oppleve bankens anbefaling av megler som et vilkår for lånet eller banktjenesten. Hvis banken anbefaler eget eiendomsmeglerforetak, må det gis eksplisitte opplysninger om at oppdrags inngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må kunne dokumenteres.

Du bestemmer – på fritt grunnlag

Din lånesøknad skal vurderes på fritt grunnlag av banken, helt uten hensyn til hvilken eiendomsmegler du velger å bruke. Og ikke minst kan ikke en megler bruke sin tilknytning til banken som et pressmiddel for å få komme på befaring eller få salgsoppdraget. Ei heller kan banken tilby mer gunstige vilkår på lånet dersom du bruker bankens megler. Alt dette er i strid med lov og forskrifter.
Du kan derfor si klart fra dette om hvis du merker utidig press og du skal prinsipielt ikke ta hensyn til betingelsene som stilles. Be heller om samme gunstige vilkår uavhengig av meglervalg!
Prinsippet om fritt meglervalg er viktig for deg som forbruker fordi det skal beskytte deg mot urimelige avtaler.
Du har rett til å føle at du har valgt eiendomsmegler på fritt grunnlag med ett fokus; basert på faglig integritet å gjennomføre salget av din bolig.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0