Naboens trær og hekk: Ta aldri sagen i egne hender

2. juli 2021 av Krogsveen
Har naboen sjenerende trær eller hekk nær eiendommen din? Et godt råd er å innlede en god dialog. Tar du sagen i egne hender, kan det nemlig koste deg dyrt.
Et høyt tre, eller en dominerende hekk, kan være grobunn for mye irritasjon og nabokrangel. Da er det viktig at du ikke tar sagen i egne hender. Et slikt tømmerhuggerstunt kan nemlig føre deg direkte inn i rettssalen, og prisen kan være dyr.
Sager du ned naboens trær, uten at det er enighet om det, bryter du nemlig Nabolovens trebestemmelser, noe som igjen kan føre til et stort erstatningsansvar.

Tredelsregelen

Et tre som vokser nær naboens eiendom, kan imidlertid føre til skader eller ulemper for naboen. Ifølge loven kan ikke treet stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket mark, enn 1/3-del av treets høyde (Naboloven paragraf 3).
Dersom treet er 12 meter høyt, og står minimum fire meter fra hus, hage, tun eller dyrket mark, kan det ifølge loven stå i fred.
I et boligstrøk vil dette i praksis bety nabogjerdet, eller tomtegrensen. Du måler avstanden fra treets ytterstamme, til hus, hage, tun eller dyrket jord.

Mer enn bagateller

Dersom treet har såkalt lovlig avstand fra naboens eiendom, kan det likevel vise seg at naboloven gjør det ulovlig plassert. I Nabolovens paragraf 2 står det i klartekst at «ingen må ha, eller sette i verk noe som er urimelig, eller til unødig sjenanse eller ulempe for naboeiendommen».
Eksempler på dette kan være at treet gir vanskelige vekstforhold for plen eller planter, at det hindrer verdifull utsikt, eller at det blir for mye skygge på naboeiendommen. Ulempene kan ikke være bagatellmessige.
Eieren av treet må på sin side har en god grunn til ikke å fjerne eller beskjære det. Treet må ha en funksjon eller nytteverdi. Eksempler på dette er vindskjerming eller innsyn.

Retten til å fjerne utvekster på «din» side

Dersom naboens tre har greiner, kvister eller røtter som stikker inn over din eiendom, har du rett til å fjerne dem. Du bør likevel varsle naboen før du begynner å sage i trær eller greiner.
Vær oppmerksom på at du kun har lov til å fjerne det som strekker seg inn over din eiendomsgrense. Du har altså ikke lov til å hoppe over på naboens eiendom og sage av greinene ved stammebarken.
Eksemplene vi her har nevnt, er uansett skjønnsmessige vurderinger fra begge parter. Trær utløser ofte sterke følelser, og konfliktnivået kan bli høyt. Saker som dette, ender ofte i retten.

Hekk bør være fellesprosjekt

Har naboen en hekk som irriterer eller sjenerer deg? Hekker under to meter høyde omfattes ikke av tredelsregelen som vi beskrev over.
Dersom hekken fungerer som fysisk skille mellom to eiendommer, er det «Lov om grannegjerder» som gjelder. Loven sier at du fritt kan plante en hekk mot naboeiendommen for egen regning, men ikke lenger inn på naboens tomt enn en halv meter.
Hekken skal heller ikke føre til ulemper for naboen, noe som fort kan skje dersom hekken ikke blir pleiet og stelt. Lovens aktsomhetsregel omhandler dette punktet.
Skal du plante hekk, er det smart at dette er et fellesprosjekt mellom naboer, der man avtaler fordeling av kostnader og vedlikehold.

Snakk med naboen

Hvordan kan du så på best mulig måte unngå konflikter som omhandler trær og hekker?
God, gammeldags muntlig dialog med naboen er det enkleste og viktigste virkemiddelet. Unngå skriftlig kommunikasjon til å begynne med når du skal melde ifra til naboen om et sjenerende tre eller en hekk. Diskusjon og beskjeder som dette på nett, fører lett til misforståelser.
Så derfor: Snakk med naboen din, enten det gjelder sjenerende greiner, et tre som gir mye høstløv, eller skygger for solen. Innfør en muntlig dialog, og hør på naboens argumenter og følelser. Kanskje har naboen gode grunner for at treet ikke bør kappes ned.
Kanskje kan dere bli enige om et kompromiss som begge kan leve med? En gjennomtenkt beskjæring kan kanskje gjøre felling mindre aktuelt, og kanskje kan dere gjøre en byttehandel. Kanskje har naboen din ønsker som du kan oppfylle, dersom han går med på å fjerne treet som sjenerer deg.

Stor risiko!

Uansett bør du ikke ta sagen i egne hender. Brudd på Nabolovens trebestemmelser kan som nevnt føre til et stort erstatningsansvar. Sager du ned naboens tre på ulovlig vis, kan du anmeldes for skadeverk på annen manns eiendom.
Dersom treet har «en beviselig og objektiv verdi» for personen på andre siden av tomtegrensen, har du lite å fare med i en rettstvist.

Eksempler på rettstvister

Saken: 15 meter høy bjørk til besvær
Nabo til en sju mål stor tomt var plaget av en 15 meter høy bjørk. Treet ga mye skygge, hadde røtter som vokste inn på naboeiendommen. I tillegg ga den fra seg store mengder løv på høsten. Naboens pollenallergi var også et tema.
Retten pekte på at det ikke var objektivt viktig for eieren å beholde treet, som verken ga beskyttelse mot vær og vind, eller hindret innsyn. Det stod flere andre trær på eiendommen, og etter hogging ville det ikke bli et åpent sår i hagen.
Naboen fikk medhold i retten.
Saken: Nabo tok sagen i egne hender
En boligeier hadde for mange år siden importert og plantet kostbare og sjeldne prydtrær fra Nederland. Nå hadde de vokst seg store. Naboen ville ha dem fjernet, men fikk ikke gehør. Da hageeieren var på ferie, saget naboen ned alle trærne. Saken endte selvfølgelig i retten.
«Tømmerhuggernaboen» fikk 100.000 kroner i bot for å dekke tapet. Nye, forholdsvis store trær ble kjøpt inn, og fraktet fra Nederland. I dag står de der de gamle trærne stod.
Kilde: Lovdata
Foto: Istock 
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0