poster

Dette kan du gjøre med naboens hekker og trær

2. juli 2020

Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Naboloven (“Lov om rettsforhold mellom grannar”) har egne bestemmelser om trær. Det viktigste er at du ikke tar sagen i egne hender. Innled en dialog med naboen som eier trærne, og forsøk å finne en løsning dere begge kan leve med.

Svein Arne Strømsodd
av Svein Arne Strømsodd
Forlegger
Del

Avstand til nabogrense

Et høyt tre som vokser nær gjerdet, kan føre til skade eller ulemper for naboen. I slike tilfeller har nabolovens § 3 en bestemmelse om treets avstand til nabogrensen. Ifølge loven kan det ikke stå nærmere naboeiendommen enn en tredel av treets høyde. Er det tolv meter høyt, og vokser minst fire meter fra nabogjerdet, kan det ifølge loven få stå i fred. I utgangspunktet er det ikke avstanden til eiendomsgrensen som skal måles, men lengden fra treets ytterstamme til ”hus, hage, tun eller dyrket jord”. I et villastrøk vil dette i praksis bety nabogjerdet eller - grensen.

Urimelig eller unødig sjenanse eller ulempe

Selv om treet ifølge § 3 har en ”lovlig” avstand fra nabogrensa, kan § 2 i loven likevel gjøre at det blir ”ulovlig”. I denne paragrafen står det at ingen må ”ha, gjøre eller sette i verk noe” som er urimelig eller til unødig sjenanse eller ulempe for naboeiendommen. Det kan f. eks. være at treet gir vanskelige vekstforhold for plen eller planter, at trekronene hindrer en verdifull utsikt eller at det blir mye skygge på naboeiendommen. Ulempene kan ikke være bagatellmessige.

Eieren av treet må på sin side ha en objektiv og god grunn til ikke å ville fjerne eller beskjære det – det må være ”nevneverdig” om å gjøre for han eller hun at det bli stående. Treet må med andre ord ha en funksjon eller nytteverdi, for eksempel at det gir en viktig skjerming for vind eller innsyn. Uansett snakker vi om skjønnsmessige vurderinger fra begge parter. Trær utløser sterke følelser og konfliktnivået kan bli høyt. Klarer ikke naboene å enes om en løsning, ender slike saker ofte i retten.

Lurer du på hva boligen din er verdt? Sjekk din boligverdi her

Hekker

Hekker under to meter omfattes ikke av tredelsregelen i nabolovens § 3. Dersom hekken fungerer som fysisk grense mellom eiendommene, er det lov om grannegjerder som gjelder. Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen regning – men ikke lengre inn på naboens tomt enn en halv meter. Loven har også en aktsomhetsregel som handler om at hekken ikke skal føre til spesielle ulemper for naboen. Det kan skje dersom den ikke blir stelt og holdt ved like. Ofte er det mest praktisk at hekken er et fellesprosjekt der man avtaler fordeling av kostnader og vedlikehold.

Hva med trær som vokser i grenselinjen?

Trær, kvister og røtter som stikker inn på naboeiendommen, har man rett til å fjerne, men kun fram til grenselinja. Man skal likevel varsle naboen før man begynne å sage i trær og greiner.

Snakk med naboen

Er det trær eller høye hekker på naboeiendommen som skygger for utsikten fra terrassen eller huset ditt? Daler det store mengder løv ned på plenen og oppkjørselen din? Snakk med naboen din! Mange konflikter kan unngås dersom man innleder en dialog og er villige til å høre på naboens argumenter og følelser. Har naboen gode grunner for at de ikke skal kappes ned? Kanskje kan dere ende opp med et kompromiss som begge kan leve med? En gjennomtenkt beskjæring kan kanskje gjøre felling mindre aktuelt. Eller hva med en byttehandel – naboen kan få noen ønsker oppfylt av deg hvis han går med på å fjerne trær som du er plaget av?

Ikke ta sagen i egne hender!

Brudd på nabolovens trebestemmelser kan føre til et stort erstatningsansvar. Sager du ulovlig ned naboens trær, er dette å betrakte som skadeverk på annen manns eiendom. Har trærne en beviselig og objektivt verdi for naboen, har du lite å fare med i en rettslig tvist.

Eksempler på rettstvister

15 meter høy bjørk til besvær

Naboen til en stor sju måls tomt på Bygdøy i Oslo var plaget av en 15 meter høy bjørk. Den ga mye skygge, røtter vokste inn på naboeiendommen og det det kom store mengder løv. I tillegg hadde naboen pollenallergi. Retten var enig i at treet medførte en særlig ulempe. Dessuten pekte retten på at det for eieren ikke var nevneverdig om å gjøre å beholde treet. Det var ingen nytteverdi (beskytte mot vær og vind eller hindre innsyn). Det var mange andre trær, både i området og på eiendommen, og etter hogging ville det ikke bli et åpent sår i hagen. Naboen fikk medhold.

Nabo tok sagen i egne hender

En hageeier hadde for mange år siden importert kostbare og sjeldne prydtrær fra Nederland. Nå hadde de vokst seg store. Naboen ville ha den fjernet, men fikk ikke gehør. Da hageeieren var på ferie, hadde naboen saget ned alle trærne. Etterspillet endte i retten.

Naboen ble idømt erstatningsansvar og måtte ut med over 100 000 kroner for å dekke tapet. Nye, forholdsvis store trær ble innkjøpt og fraktet fra Nederland og plantet der de forrige vokste.

Oppdragsforlaget.no Svein Arne Strømsodd

Teksten bygger på et intervju med advokat Anders Leisner i Huseiernes landsforbund

Foto: Istock 

Svein Arne Strømsodd
Forlegger

Svein Arne Strømsodd

Svein Arne Strømsodd har 20 års erfaring som forlagsredaktør av praktiske bøker for hus- og hytteeiere. Han har også skrevet flere bøker for denne målgruppen. I dag er han forlegger i Oppdragsforlaget.no