Krogsveen blant de beste i klassen på digital e-tinglysning

30. mars 2023 av Krogsveen
Eiendomsmeglere og banker er i full gang med å digitalisere boligsalg med e-tinglysning. Krogsveen er på vei mot et miljøvennlig og papirløst samfunn.
Du har kanskje opplevd det; alt som skjer av transaksjoner og signeringer i forbindelse med et boligsalg eller kjøp, har foregått på papir. Slik er det ikke lenger. I 2021 ble e-tinglysning lansert i Krogsveen. Kort forklart, nå er tinglysning av eiendommer digitalisert.
I Krogsveen blir prosjektet «Digital samhandling» ved eiendomshandel håndtert av nestleder og fagansvarlig ved oppgjørsavdelingen, Jacob Blichfeldt Thoresen.
- Det som foregår på papir i forbindelse med salg av eiendom i dag, og som har foregått på papir i lang periode, vil sakte, men sikkert gå over til å bli digitalt. Her er vi som eiendomsmeglere, sammen med de andre store eiendomsmeglerne, banker og leverandører, i et samarbeidsprosjekt som heter «Digital samhandling» ved eiendomshandel, sier Blichfeldt Thoresen.
Sammen med Statens kartverk og Eiendom Norge, ja, alle de store, finner Eiendomsmegler Krogsveen nå løsninger som kan digitaliseres.
- Det vi har startet med, og som allerede er «live», er e-tinglysning. Det betyr at oversending av papirer til Statens kartverk i forbindelse med boligsalg, nå går digitalt, sier Blichfeldt Thoresen.
Jacob Blichfeldt Thoresen

Gevinsten ved elektronisk prosess

Han forteller at prosjektet «Digital samhandling» fører med seg stor gevinst, både for boligselger, kjøper, megler, Statens kartverk og det offentlige Norge.
- Gevinsten ved elektronisk tinglysning er stor. Ting skjer langt raskere enn tidligere, hvilket betyr større kundetilfredshet, det er mer klimavennlig, det fører til rentebesparelse ved raskere oppgjør, null porto, reduserte trykkekostnader og redusert antall kundebesøk. Det er rett og slett en enorm effektivisering av hele prosessen, forklarer Blichfeldt Thoresen.

Krogsveeen har stort fokus på innovative løsninger

«Digital samhandling» ved eiendomshandel startet med prosjektmøter i 2017-2018. Tre år etter, i 2021, ble e-tinglysning lansert i Krogsveen, som tok tak i prosjektet fra dag én. Resultatet er at Krogsveens meglere er best trent og blant de beste i klassen på e-tinglysning.
- Det jeg kan si, og som støtter opp om det, er at vi har faktabevis fra leverandør for dette. I februar var vi «all time high» med antall elektroniske skjøtepakker sendt Statens kartverk, med 59,1 prosent. Bransjen ligger i snitt på cirka 50 prosent. Vi er ni prosent opp, per nå, opplyser Blichfeldt Thoresen.
Han roser både selskap og meglere i Krogsveen for å være innovative. Fra før har Krogsveen innarbeidet et unikt Boligsøkerregister, og har også utviklet tilleggstjenestene Krogsveen Pluss, samt Start Smart. Krogsveen leder an i det vi kan kalle moderne eiendomsmegling.
- Krogsveen ønsker å være på i alle nytenkninger og nye løsninger som kan effektivisere hverdagen for folk. Da e-tinglysning kom, var vi derfor kjapt på banen. Dette sprer seg utover i systemet, og meglerne våre er derfor veldig flinke til å benytte det som er mulig å benytte. Tallene viser nå at vi er best i klassen på «Digital samhandling», sier Blichfeldt Thoresen.
«Digital samhandling ved eiendomshandel» startet enkelt med e-tinglysning, men sakte, men sikkert skal det legges på nye ting som kan utføres digitalt.
- Blant annet slik at vi kan e-tinglyse også der det er fullmakter, skifteoppgjør og arv. Etter hvert vil det kun være unntaksvise saker som må gå på papir, sier Blichfeldt Thoresen.
Vi sparer veldig mye papir - og papirbehandling. Det kreves mange ansatte, både her og hos Statens kartverk, til å sortere post og lagre papirene. I tillegg sparer vi porto, selvsagt. Jeg tenker at det også må være veldig besparende for Statens kartverk, å få dette rett inn i et digitalt system, kontra å få inn dokumenter på papir fra hele Norge
Jacob Blichfeldt Thoresen

Raskere dokumentflyt

Innføring av digital e-tinglysning gjør at hele prosessen nå går langt raskere enn tidligere.
- Ting går veldig mye raskere. Ved papirtinglysning sender vi papirer med posten frem og tilbake. Først skal skjøte og dokument sendes inn til Krogsveens hovedkontor med post. Det tar fire-fem dager. Så dokumentbehandler vi det, og sender det til Kartverket, hvilket betyr nye fire-fem dager med post. Ved e-tinglysning lagres dokumentet digitalt, slik at vi enkelt kan hente det ut på hovedkontoret og sende det digitalt til kartverket samme dag.
Når dokumenter skal signeres, så skjer dette ved bank ID. For kundene våre er dette veldig enkelt. De slipper å komme inn på kontoret for å signere, sier Blichfeldt Thoresen.
Det ligger også en stor økonomisk besparelse i digitaliseringen.
- Vi sparer veldig mye papir - og papirbehandling. Det kreves mange ansatte, både her og hos Statens kartverk, til å sortere post og lagre papirene. I tillegg sparer vi porto, selvsagt. Jeg tenker at det også må være veldig besparende for Statens kartverk, å få dette rett inn i et digitalt system, kontra å få inn dokumenter på papir fra hele Norge, sier Blichfeldt Thoresen.

Muligheter på sikt

I Krogsveen jobbes det nå med å nå et foreløpig mål på 75 prosent digitalisering av dokumenter med dagens funksjonalitet.
- Nå som vi også har fullmakter digitalt, mener vi at det er realistisk å e-tinglyse på 75 prosent med dagens funksjonalitet. I bransjemøter har vi snakket om at det er realistisk å nå 90 prosent e-tinglysninger, men det tror vi er en stund til. En heldigitalisert dokumentflyt i forbindelse med arv og skifte hvor det er hjemmelserklæring, skifteattester og litt andre dokumenter som må inn, er ikke mulig ennå. Men når vi på sikt har flere funksjonaliteter på plass mener jeg det er realistisk å komme enda nærmere 90 prosent, opplyser Blichfeldt Thoresen.
Han opplyser også at det nå jobbes med blant annet å digitalisere meglers arbeid med finansieringsbevis.
- I dag ringer meglerne til banken og hører om kunden har finansiering i orden. Det ønsker vi å digitalisere, slik at meglerne kun skal behøve å trykke på en knapp i systemet for å få en bekreftelse fra banken om kunden har finansieringsbevis.Det er slike nytenkninger dette prosjektet handler om. Vi utvikler digitaliseringen hele tiden, poengterer Blichfeldt Thoresen.
Prosjektet er også helt på linje med den grønne linje og bærekraftlinje bransjen tilstreber.
- Det er mye snakk om den grønne bølgen som er over oss. Det offentlige Norge ønsket derfor å finne en løsning for effektivisering. Resultatet ble en samarbeidsgruppe for bransjen, sier Jacob Blichfeldt Thoresen.
Foto: Krogsveen. Pudder Agency / Tommy Andresen

Deltakere i prosjektet «Digital samhandling»:

Eiendomsmeglere:
Privatmegleren
DNB Eiendom
Eiendomsmegler 1
Krogsveen 
 
Banker:
Sbanken
Nordea
DNB
Sparebank 1 gruppen
 
Leverandører:
Eiendom Norge
Websystemer
TietoEVRY
Kartverket
Ambita
Vitec
Bits
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0