Hva er kravet til egenkapital ved kjøp av bolig?

13. september 2018 av Krogsveen
Egenkapitalen, den delen av kjøpesummen som du må skaffe til veie selv uten å låne fra banken, kan være en utfordring for mange. Spesielt førstegangskjøpere.

Belåningsgrad

Boliglånsforskriften regulerer hvor mye egenkapital du må ha for å få lån, og hva som går inn under begrepet egenkapital.
Hovedregelen er at du ikke kan låne mer enn 85 prosent av en forsvarlig markedsverdi for boligen. Det betyr at 15 prosent av verdien må finansieres av egne midler – egenkapitalen.
Husk også at eventuell fellesgjeld skal tas med i beregningen av belåningsgraden. For eksempel: En bolig har prisantydning NOK 2.800.000 og andel fellesgjeld er NOK 500.000. Her blir totalprisen på boligen NOK 3.300.000, hvor NOK 495.000 er kravet til egenkapital.
Det er viktig å merke seg at Boliglånsforskriften og bankens kredittpolitikk også har andre føringer som gjør at tilstrekkelig egenkapital alene ikke alltid vil gi deg det lånetilsagnet du ønsker.
Trude Larsen

Hva regnes som egenkapital?

Egenkapital er penger du har til rådighet, eller oppsparte midler. Men når det gjelder lån til bolig kan også andre elementer komme inn under dette begrepet.
Dette kan eksempelvis være sikkerhet eller pant i annen eiendom. Som regel er dette sikkerhet i foreldres eller besteforeldres eiendom.
Du har kausjonist eller medlånstaker. Dette vil si at noen som stoler på deg og din betalingsevne står ansvarlig for lånet sammen med deg. Også her vil det være nære slektninger som bidrar.

Tilstrekkelig egenkapital er ikke alltid nok

Det er viktig å merke seg at Boliglånsforskriften og bankens kredittpolitikk også har andre føringer som gjør at tilstrekkelig egenkapital alene ikke alltid vil gi deg det lånetilsagnet du ønsker. Din betalingsevne i form av månedlig inntekt målt opp mot månedlige kostnader og forpliktelser skal også vurderes. Banken kan heller ikke låne ut mer enn 5 ganger din inntekt, inklusive studiegjeld og annen gjeld. Det skal også foretas en såkalt stresstest for å se om du klarer å betjene en rente på 5 prosent. Dette betyr at nåløyet kan være trangt selv om du i prinsippet oppfyller krav til egenkapital.
Men å spare opp til egenkapital er alltid en god begynnelse.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0