En boligmåned utenom det normale

8. april 2021 av Krogsveen
Boligmarkedet i mars har først og fremst vært preget av et unormalt høyt aktivitetsnivå med 11 prosent flere bruktboliger omsatt enn noen tidligere mars-måned. Parallelt har prisene fortsatt himmelferden med en 12 måneders prisvekst for landet sett under ett på 12,5 prosent. - Med de siste signalene fra Norges Bank ser vi nå imidlertid konturene av en noe roligere prisutvikling, dette helt i tråd med våre forventninger ved starten av året, kommenterer administrerende direktør Stian Kløfta hos Eiendomsmegler Krogsveen.

Stadig økende aktivitet

Omsetningen av bruktboliger har i mars vært 30 prosent høyere enn en normal mars måned. Sammenlignet med fjoråret er veksten på 44,7 prosent noe som selvfølgelig skyldes nedstengingen fra midten av mars 2020. Men også hvis vi sammenligner med den tidligere rekorden fra mars 2015 er antall solgte boliger om lag 11 prosent høyere. Dermed er omsetningen hittil i år hele 10 prosent over tidligere rekord for første kvartal.
- Vi er nå inne i en helt usedvanlig periode i boligmarkedet med stadig økende aktivitet, sier Kløfta. - Både rekordlave renter, massevaksinering med gjenåpning av samfunnet i den andre enden og en normalisering av økonomien med forventninger til trygge jobber og fallende arbeidsledighet skaper stor optimisme for fremtiden, fortsetter Kløfta.

Stor interesse og salgsaktivitet

Boligprisene har i mars steget med sterke 1,2 prosent landet sett under ett. -Selv om det legges ut flere boliger, er interessen blant kjøperne og dermed salgsaktiviteten nå så voldsom at volumet av usolgte boliger forblir på det samme lave nivået som i 2016 - året vi opplevde en 12 måneders prisvekst på 12,5 prosent og hele 26,0 prosent i Oslo, forklarer Kløfta.
12 måneders veksten har nå igjen – for første gang siden 2016 - kommet opp i 12,5 prosent. Stigningen fra 9,7 prosent pr februar til 12,5 prosent pr mars skyldes at prisnivået i mars 2020 var lavt som følge nedstengingen.
For Oslo er 12 måneders veksten nå kommet opp i 15,6 prosent. Dette reflekterer en relativt svak mars måned med et fall i prisene på 1,2 prosent fra februar. Dette er naturlig etter det kraftige hoppet i priser fra januar til februar på 3,5 prosent.
Volumet av usolgte boliger i Oslo har vært noe stigende gjennom måneden – korrigert for påskeeffekter – noe som nok henger sammen med at flere selgere etter hvert synes det er et godt tidspunkt å selge på. Ikke minst kan dette gjelde sekundærboliger, altså boliger som er kjøpt som investeringsobjekt.

Avtagende prisvekst

Fra april av forventer vi at prisveksten i boligmarkedet vil avta. - I ukene fremover vil det komme mange boliger for salg og det blir mer å velge i for dagens litt stressede kjøpere, fortsetter Kløfta.
Norges Bank signaliserte etter siste rentemøte at de legger til grunn at rentene vil bli satt opp mot slutten av året som følge av den gradvise normaliseringen av samfunnet etter massevaksineringen.
En raskere justering av rentebanen vil etter hvert stramme inn kjøpekraft samtidig som flere husholdninger vil ønske å bruke deres forbedrede økonomiske situasjon, som følge av nedstengingen, på annet enn boligkjøp. Det er nok et oppdemt behov for reiser, ferie og restaurantbesøk, avslutter Stian Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0