Enklere å flytte med Krogsveen

3. oktober 2018 av Krogsveen
Krogsveen har lansert ny strategi og investerer tungt i å gjøre det enklere for alle som vil flytte.
Pareto kjøpte Krogsveen av Danske Bank tidligere i år. Den langsiktige planen er å skape verdens enkleste boligreise. For å klare det, ønsker Krogsveen å være en viktig inspirator, motivator og støttespiller gjennom alle fasene i folks boligreise.
Bolig er den største investeringen i livet for de fleste av oss. At det i tillegg er dyrt og omstendelig å gjennomføre et boligbytte, gjør at vi flytter sjeldnere enn vi egentlig ønsker og har behov for. Klassiske eksempler på dette er barnefamilier som kjøper dyrere hus enn de har råd til i starten og eldre som bor for lenge i eneboligene sine, fremfor å kjøpe boliger som passer bedre med livssituasjonen.
- I dag er vi hovedsakelig tilstede ved salg og utleie av bolig, men i fremtiden vil vi følge kundene gjennom alle fasene av det å bo og eie bolig. Kundene drømmer, kjøper, leier, flytter, pusser opp, bygger på, leier ut, selger og starter på nytt. Noen av fasene er lystbetonte, men ikke alle. Gjennom å kartlegge kundenes behov og utvikle tjenester som gjør det enklere å flytte, vil våre kunder føle det tryggere, enklere og mer verdifullt å være kunde hos oss, sier Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen. Vi kan sågar bidra til at det flyttes oftere og at livskvaliteten øker som følge av bedre tilpasset bolig til de ulike livsfasene.
Ut fra strategien om å skape “verdens enkleste boligreise” har Krogsveen investert i en rekke nyskapende initiativer som vil bli lansert fremover - og som skal gjøre det enklere for alle som vil flytte.

Egne tjenester for flytting, vasking og lagring

Krogsveens kunder sier at en av de største frustrasjonene med å bytte bolig er alle de praktiske oppgavene som følger med. Derfor lanserer Krogsveen i disse dager visningsvask, flyttevask, flyttehjelp og lagringstjenester. Nesten 400 oppdrag er allerede levert i pilotfasen og innen året er omme gir Krogsveen alle sine kunder denne muligheten. Tjenestene blir levert av håndplukkede samarbeidspartnere, mens Krogsveen syr det hele sammen og garanterer for kvalitet i leveransen.

Boligsøkerregisteret – mer avansert boligmatch

Med utgangspunkt i Krogsveens boligsøkerregister har selskapet utviklet en ny digital plattform som bidrar til bedre matching mellom potensielle kjøpere og relevante boliger.
- Ikke bare får boligsøkerne mer skreddersydde boligforslag i tråd med sine preferanser, men de får også tidligere varsling om at drømmeboligen kommer for salg slik at de får bedre tid til å planlegge for visning. For selgeren vil det komme flere og mer aktuelle kjøpere på visning, sier Laugen. Vi er tilfreds med at hele 40 % av alle som kjøper bolig i de markedsområder vi er representert, benytter vårt boligsøkerregister, men har mål om at ny plattform vil bidra til enda høyere tall.

Kundens egen boligside

Alle de nye tjenestene som inngår i Krogsveens boligreise, vil bli samlet under en personifisert portal, som lanseres på Krogsveen.no i starten av neste år.
– Den langsiktige relasjonen vi ønsker å bygge til kundene våre vil skje gjennom portalen. Her vil vi lansere stadig flere nyttige tjenester i løpet av de neste årene. Ambisjonen er å kunne bistå kundene våre med alle boligbehovene de har i løpet av livsløpet, sier Laugen. Det vil kreve hardt og systematisk arbeid, men det liker vi. I tillegg til å utvikle nye tjenester, fornyer Krogsveen i disse dager merkevaren sin.
Se her for ny visuellidentitet og ny kommunikasjonsplattform skal forsterke vår rolle om å være kundens veiviser som gjør flytteprosessen enklere, tryggere og enda mer verdifull.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0