Bør du vurdere fastrente?

28. september 2021 av Krogsveen
De fleste større bankene har nå varslet kundene om renteoppgang i november, og det er utsikter til flere renteøkninger i årene fremover.
Vi har spurt vår egen administrerende direktør Leif J. Laugen, som selv er fastrentemann og i overkant opptatt av finansmarkedet, om hva han mener om det å binde renten.

Han fremhever følgende:

  • Dersom du har behov for eller ønsker å ha en forutsigbar økonomi, eller er bekymret for om du klarer litt større renteøkninger, bør du vurdere å inngå en fastrenteavtale
  • Lønnstakere flest har faste inntekter som varierer lite fra år til år. Da er det fornuftig å skape forutberegnelighet for utgiftene også. En god lærdom fra mange profesjonelle bedrifter er at man bør matche inngående og utgående kontantstrømmer. Det gjør man i størst grad ved å ha fastrente lån. Slik sett kan man like godt omtale flytende rente som spekulasjon.
  • Du bør ha et noe langsiktig perspektiv på din livssituasjon dersom du skal inngå en fastrenteavtale. Men det er fullt mulig å flytte til annen bolig selv om du har fastrenteavtale. Da kan pantet og fastrentelånet overføres til den nye boligen.
  • Du må vite at du binder deg for en bestemt tid når du inngår en fastrenteavtale. Dermed medfører det en risiko for at du må betale for å komme ut av avtalen dersom du må si opp denne i løpet av perioden.
  • Flytende rente vil som regel være lavere enn fastrente. Inngår du en fastrenteavtale bør du ha fokus på at forutsigbar økonomi teller mer enn noe lavere renteutgifter i kroner og øre. Med andre ord, stå for valget du har tatt fordi det passer deg og din livssituasjon.
  • Basert på din økonomi og ønske om forutsigbarhet kan du også vurdere å binde deler av boliglånet ditt og beholde flytende rente på resten. Det gir deg økt fleksibilitet slik at du for eksempel kan nedbetale større beløp hvis du får uforutsette inntekter.

Ta en runde med deg selv

Tradisjonen med å foretrekke flytende rente er veldig særnorsk, sier Laugen. I mange andre land er fastrentelån det mest vanlige. Jeg vil ikke gi et generelt råd om å velge det ene eller andre. Og jeg erkjenner at flytende rente har vært billigere enn fast rente de siste årene. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om hva som er mest lønnsomt i kroner og øre, men hvilke holdning man har til risiko.
Når vi ser på den økte gjeldsbelastningen i samfunnet og usikkerheten som flytende rente kan medføre, tror jeg det ikke er så dumt at alle med boliggjeld av en viss størrelse tar en runde med seg selv i dette spørsmålet, avslutter han.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0