Fortsatt meget sterk utvikling i Oslo

3. mai 2019 av Krogsveen
Den store interessen for å kjøpe bolig matcher det store utbudet av boliger for salg og dermed blir omsetningen høy og prisene øker.
Antall bruktboliger for salg har vært svært høyt de siste månedene sammenlignet med tidligere år. På tross av dette har markedet i april tatt godt unna med en omsetning som ligger om lag på samme nivå som påskefrieapril måneder i tidligere år. Aktiviteten på landsbasis er marginalt ned fra fjorårets (påskefrie) april, og i Oslo ser vi sågar en overraskende omsetningsøkning på henimot 10 prosent. Etterspørselen er altså svært sterk, noe som vi også erfarer ved at Krogsveen aldri har hatt flere registrerte boligsøkere enn akkurat nå med vel 38 000 aktive søkere.

Boligmarkedet i Oslo er hett

Vi har en forventning om at prisstatistikken vil vise en oppgang med vel 0,5 prosent fra mars til april når vi ser landet under ett, dette tilsvarer en årsvekst på 2,0 prosent. Igjen skiller Oslo seg ut med sterkest underliggende utvikling, og vi skal ikke bli overrasket om prisene her har steget med om lag 1,5 prosent når statistikken blir offentliggjort mandag 6. mai. Dette tilsvarer i tilfelle en årsvekst på 4,0 prosent.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. April-tallene for Oslo viser 2,5 unike budgivere, et nivå vi må tilbake til begynnelsen av 2017 for å finne. Fortsatt er det god balanse, men den underliggende utviklingen tyder på at vi er i ferd med å få et «selgers marked» igjen i hovedstaden, og hvor salgsprisen som oftest avgjøres etter en aktiv budrunde.

Balansert marked på landsbasis

I landet for øvrig er det fortsatt balansert - i gjennomsnitt 1,6 budgiver pr solgt objekt. Det betyr at en god del av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019. Denne veksten er med april-utviklingen i hovedsak tatt ut. Fremover tror vi at markedet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt.
Økningen i sentralbankrenten på 0,25 prosentpoeng synes å få stort gjennomslag blant bankene slik at kunderentene er økt parallelt. Norges Bank har varslet mulighet for ytterligere to renteoppganger i inneværende år, men at rentetoppen vil nås raskere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn – dette som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnadene for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.
Gode rammebetingelser for norsk økonomi og lang avstand fra internasjonal økonomisk motvind til de lokale boligmarkedene i Norge, skaper et godt grunnlag for de som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019, avslutter Leif J. Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0