Gir tilstandsrapporten deg alle svar?

12. desember 2019 av Krogsveen
Når det gjelder å finne ut mer om den tekniske standarden for en bolig du vil kjøpe er den tilstandsrapporten et viktig verktøy. Men gir den deg alle svar?
Tilstands- eller boligsalgsrapport fra takstmann er heldigvis blitt mer vanlig i de fleste boligsalg i landet vårt. Og når ny avhendingslov trer i kraft, forhåpentligvis i løpet av 2020, vil de bli nærmest obligatoriske.
Hvis vi tar utgangspunkt i at teknisk boligsalgsrapport foreligger når du vil kjøpe en bolig, hvor opplyst blir du av å lese denne?
Vi har spurt mange kjøpere og kunder om dette. Svarene de gir er varierte:
  • Jeg forstår meg ikke på tekniske ting, derfor sier den meg svært lite.
  • Jeg vet ikke hvilke forhold som er viktig å merke seg.
  • Det er mange forhold som ikke blir undersøkt av takstmannen og som jeg kan være usikker på, for eksempel elektriske anlegg, røropplegg,drenering og utvendig tak.
  • Tilstandsgradene som er gitt stemmer ikke med min oppfatning av standarden.
  • Jeg har vansker med å tolke økonomisk risiko og fremtidige kostnader ut fra informasjon i rapporten.
  • Jeg vet ikke om jeg har å gjøre med en “snill” eller “streng” takstmann i forhold til å bedømme standarden.
Kanskje kjenner du deg igjen i noe av dette. Da er du ikke alene. For selv om tilstandsrapporten er laget for å opplyse kjøper er den ikke nødvendigvis enkel å tolke. Takstmannen bruker sitt tekniske språk, kan ta mange forbehold og rapporten er en del av et boligsalg. Så hvis du ikke får med deg alt som står der eller ikke klarer å skille klinten fra hveten, er det helt forståelig.

Vit hva du kjøper

Hos Krogsveen Kjøpshjelp tar vi signalene om problemer med å vurdere boligens sterke og svake sider på alvor. Derfor har vi utviklet et eget produkt som vi har kalt “Vit hva du kjøper”. Her får kjøper en lettfattelig og oversiktlig rapport fra en kjøpsrådgiver. Ikke bare om den tekniske tilstanden, men alle forhold som kjøper bør være klar over før han eller hun gir bud på boligen. Enten det gjelder selve boligen, boligselskapet eller omgivelsene. Dette kan du kjøpe for kr 2.000 pr bolig. De fleste undersøker gjerne flere boliger før de finner drømmeboligen. Da er alternativet å kjøpe vår pakkeløsning for kr 5.000 for 1 – 5 boliger. Inklusiv i prisen er at kjøpsrådgiver følger deg opp personlig etter at rapporten er sendt deg, for sikre at du har fått svar på alt du lurer på.
Ingen boliger er uten feil eller negative sider. Vi hjelper deg med å bli bevisst hva du kjøper og hvilke kostnader som kan påløpe på kort eller lang sikt. Så slipper du overraskelser i ettertid.
For godt til å være sant?
Ikke nødvendigvis – les mer her: Vit hva du kjøper
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0