Gode tider for norske husholdninger

6. juli 2016 av Krogsveen
Kari og Ola Nordmanns nettoformue har aldri vært større, og verdiene knyttet til hytter og hus fratrukket belåning er nå i ferd med å passere 5 000 milliarder kroner! Juni-tallene fra Eiendom Norge viste ytterligere prisstigning med 0,2 prosent fra mai og 7,3 prosent siste 12 måneder.

Nærmer seg størrelsen på hele oljefondet

Sterkt stigende boligpriser omtales som et problem i mange sammenhenger, ikke minst for den unge generasjon som skal inn i boligmarkedet for første gang. Parallelt stiger imidlertid husholdningenes samlede verdier. En oppdatering av Eiendomsverdis oversikter over prisnivå på hytter og bebodde hus over det ganske land viser at vi nå har passert 7 600 milliarder kroner i eiendomsverdier. Husholdningenes bankinnskudd blir i denne sammenheng bare «peanøtter» med drøyt 1 000 milliarder kroner. Fratrekkes husholdningenes samlede gjeld på knapt 3 000 milliarder og justerer vi for at noe av denne gjelden er pådratt for finansiering av næringsvirksomhet, kan vi slå fast at Kari og Ola har passert 5 000 milliarder kroner i netto verdier. Tar man med bankinnskudd nærmer man seg med stormskritt størrelsen på hele oljefondet (7 100 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal). Og da har vi ennå ikke tatt med sparing i verdipapirer og privat pensjonsoppsparing.

Fornuftig med sparing i bolig og hytte

Med noe lysere utsikter for norsk økonomi - lavere vekst i arbeidsløsheten, stigning i oljeprisene, økt konkurransekraft for norsk næringsliv gjennom lav kronekurs og et moderat lønnsoppgjør – er det derfor god grunn for den jevne lønnstaker til å ta seg en vel fortjent pust i bakken og nyte late sommerdager. Den sparing som ligger i bolig og hytte er vel så god som andre formuesgoder. Selv om markedene i Oslo og Stavanger-regionen har vært noe preget av henholdsvis knapphet på boliger til salgs og for mange boliger til salgs, må vi kunne karakterisere det norske boligmarkedet som velfungerende og med høy likviditet. Bortsett fra første halvår 2015 har det aldri før blitt solgt så mange boliger i denne perioden. Hyttemarkedet har de siste årene også vist stadig nye rekorder når det gjelder aktivitet og omsetning. Likviditeten i eiendomsmarkedet er en viktig trygghet for at den formue som er opparbeidet kan realiseres hvis det er ønskelig eller skulle bli nødvendig.
Med «pæ’eng» i hus og hytter ønskes alle en fin sommertid!
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0