Skal du hjelpe barna inn på boligmarkedet?

2. februar 2022 av Krogsveen
Selv om boligen holdes innad i familien, bør man lage tydelige regler. Under finner du noen punkter det kan være kjekt å tenke igjennom.

Tenk langsiktig

Mange velger å kombinere skattefavorisert sparing i bolig med å stille opp for barna med bolig når de skal studere. En slik boliginvestering kan være gunstig når barna skal studere i en annen by i tre til fem år og leieprisene er høye, men er neppe hensiktsmessig ved kortere studieopphold.

Inkluder hele søskenflokken

Har du flere barn, bør du aller først vurdere hva som er rettferdig i forhold til kjøp av leilighet. Kan du yte samme service overfor alle barna? Hva skal til for at du kan rettferdiggjøre tilretteleggingen i forhold til akkurat denne leiligheten?

Hel- eller medeier?

Vurder om du skal kjøpe leiligheten i eget navn eller sammen med barnet. Ved å kjøpe sammen med studenten vil du oppnå større ansvarlighet og delaktighet, i tillegg til at du hjelper han eller henne inn i boligmarkedet. Studenten kan også da selv være med på verdiutviklingen i eiendomsmarkedet.

Kausjonist eller kontanter?

Om studenten også skal etablere boliglån - vurder om du skal være kausjonist for det, eller om du skal stille opp med kontanter. Som kausjonist påtar du deg et økonomisk ansvar for hele lånet, noe du slipper med kontantbeløp.

Tenk skatt

Mens poden studerer har du muligheten til å unngå arveavgift dersom du månedlig overfører et fast beløp. Slik kan du starte formuesoverføring til barna. Pengene kan blant annet brukes til å betjene lån.

Vurder leiebeløp

Vurder hva barnet skal betale for å disponere leiligheten. Vurder også hva en eventuell kjæreste eller venn som også skal bo i leiliheten skal betale. Husk å vurdere dette opp mot de økonomiske musklene du har for å gjøre det rettferdig overfor neste barn som evt. skal studere. Skriv også alltid kontrakt - det kan hindre misforståelser og konflikter.

Lag klare kontrakter

Vurder om du skal kreve at barnet tegner samboerkontrakt, gjeldsforsikring osv. for å sikre dere mot negative overraskelser. Om dere kjøper sammen: lag regler for hvordan boligen fullt ut kan overdras av deg eller barnet. Hvem skal nyte godt av eventuell verdistigning? Hvordan skal eiendommen verdsettes ved salg til en av partene? Selv om dere har et godt og familiært forhold i dag, er det desto bedre grunn til å klargjøre dette på papir i forkant.

Planlegg i forhold til egen fremtid

Vurder hvorvidt boligen skal være en del av din egen langsiktige sparing og hvorvidt du ser for deg å eventuelt selv bo i boligen i fremtiden. Beslutningen har betydning for tidshorisonten og hvilke kvaliteter boligen bør ha.

Selveier eller borettslagsleilighet?

Finn ut av barnets tidshorisont for bosettingen og ta dette med inn i vurderingen av om det er en veletablert borettslagsleilighet eller selveierleilighet som er mest hensiktsmessig. Husk at dere må betale dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen for selveierleiligheter. Med kortere tidshorisont kan det bidra til å favorisere borettslagsleiligheter.

Still krav!

Du kan være med på å bestemme over boligen du skal være med å finansiere. Se opp for borettslag med store gjeldsforpliktelser, risiko for bygningstekniske svakheter, påkrevde kostbare utbedringer, høye felleskostnader osv.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0