Høstsjekk av taket

6. september 2023 av Krogsveen
Før vinteren setter inn er det lurt å ta en inspeksjon av taket. Selv små lekkasjer kan etter hvert føre til store skader på bygningen.
Du kan selv sjekke taket, og utføre en del enkle reparasjoner og utbedringer, men tilkall fagfolk hvis du er usikker eller har høydeskrekk. Er tekkingen gammel og krever årlig vedlikehold, er det kanskje på tide å investere i nytt tak? En tommelfingerregel sier at taket har en levetid på 30 år.
Nedenfor finner du de viktigste sjekkpunktene for taket. De vil hjelpe deg med å kontrollere taket på en systematisk måte.

Er tekkingen i orden?

- Er det for eksempel takstein som har sprukket eller har flyttet på seg? Skift ut ødelagt stein. Kanskje er det råte i sløyfer og lekter som er årsaken til at enkelte takstein har glidd ned eller forskjøvet seg?
- Er det skader i belegget – reparer med asfaltkitt eller –lim, gjerne i kombinasjon med å lime fast biter av belegg.
- Har tekkingen mye sopp og mose? Påfør gjerne alge-/mosefjerner, bruk piassavakost og spyl rent. På mosegrodd stein kan du med forsiktighet bruke høytrykksspyler, men ikke på belegg.

Er pipa OK?

Sprekker og skader i skorsteiner av tegl eller mur repareres med egnet fugemasse eller mørtelmasse. Dette er viktig for å unngå frostsprengning når vann trenger inn og fryser. Sjekk også beslag og gjennomføringer (kontakt blikkenslager hvis noe må skiftes). Er det forresten lenge siden du har hatt feieren på besøk? I så fall kan faren for pipebrann være til stede.

Behov for opprenskning i takrenner og nedløpsrør?

- Særlig etter løvfall om høsten kan det i takrennene samle seg tykke lag med barnåler, blader og andre fremmedelementer. Rens opp og vær nøye med å rengjøre silene som ligger over nedløpsrørene. Plasser gjerne hageslangen øverst på nedløpsrørene for å fjerne løv og for å sjekke om vannet renner fritt. Er det blokkeringer i renner og nedløp, vil vannet flomme ned og etter hvert gjøre stor skade på vegger og vinduer. Dessuten: Vann som ikke renner ned, blir til is om vinteren. Det fører ofte til at nedløpsrørene sprekker.
- Sjekk også om festepunktene til renner og rør er OK.
- Er det hull eller sprekker i takrennene, bør de skiftes. Nødreperasjoner utføres innenfra med egnet fugemasse (ikke akryl). Rengjør først skadestedet med et avfettende middel og puss over med et slipepapir.
- Vann fra nedløpsrørene skal ikke ned i drensrørene, men ledes bort fra huset! Sjekk at det er fall i terrenget (min. 7 cm per meter) slik at vann fra nedløpsrør og overflatevann renner bort fra grunnmuren.
- Det lønner det seg alltid – hvis det er mulig – å fjerne årsaken til problemet. For å unngå store mengder blader og barnåler i takrennene, handler det om å beskjære eller fjerne trær og busker som står for nær huset. Husk også at trær avgir fuktighet, og de skygger for sola. Hvis de fjernes, blir det mindre fukt og soppangrep på fasaden og taket.

Hva med vindskier og dekkbord?

Råtne bord bør skiftes. Er det behov for et nytt strøk maling eller beis? Er det store sprik mellom bordene, skrur du dem tettere sammen. Løv under dekkbordene holder på fuktighet og må fjernes.

Er det tørt og luftig på loftet?

Ta en tur på loftet – gjerne under eller like etter kraftig regnvær. Sjekk spesielt området rundt pipa og andre gjennomføringskanaler. Ser du tegn på lekkasjer eller fuktskader?
- Uvanlig mye istapper ved takfoten kan også tyde på at noe er feil med taket.
- Er det tilstrekkelig ventilasjon på loftet?
- Og hva med andre rom? Råte i veggen eller i et hjørne av gulvet kan skyldes lekkasjer fra taket. Det kan over tid ha sivet inn ørsmå mengder med regnvann, men isolasjonen holder på fuktigheten.

Hvordan foreta en taksjekk?

En grovsjekk av taket gjør du fra bakken eller fra huset til naboen. Best oversikt får du ved å klatre opp på taket. Men tenk sikkerhet når du beveger deg i høyden! Stigen må stå støtt! Alternativt kan du leie en lift. Tilkall fagfolk hvis du har høydeskrekk eller ikke føler deg faglig kompetent til å utbedre takskader.
Foto: istock
Kilde: Oppdragsforlaget.no/Svein Arne Strømsodd og Sverre Holøs, SINTEF
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0