Høy omsetningsaktivitet og noe lavere priser

5. januar 2022 av Krogsveen
Boligomsetningen i desember ble svært høy med 6,4 prosent flere omsetninger enn desember 2020. Dermed ble 2021 et nytt rekordår for kjøp og salg av bolig.
Boligprisene falt med 1,3 prosent i desember. Dermed kan vi slå fast at prisene for 2021 sett under ett for hele Norge steg med normale 5,2 prosent.

Prisutvikling

-En prisstigning på 5,2 prosent var like i underkant av vår års-prognose fra desember 2020 på 6 prosent, fastslår en fornøyd Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen.
På tross av krise-overskrifter og stor usikkerhet, både ved inngangen til året og på sen-høsten, fikk vi egentlig en utvikling som vi hadde forventet, fortsetter Kløfta. Året var tross alt preget av gjeninnhentingen etter pandemien som vaksinene ga mulighet for og sterke signaler om stigende renter som en konsekvens av normaliseringen av økonomien.
Boligprisfallet i desember på 1,3 prosent var innenfor det som regnes som normalt, noe som en sesongjustert prisnedgang på 0,2 prosent vitner om.

Aktivitet i boligmarkedet

Boligmarkedet i desember var fortsatt preget av relativt få boliger for salg og god kjøperaktivitet på de boligene som ble lagt ut gjennom måneden.
-Med en økning i aktivitet på 6,4 prosent fra desember i rekordåret 2020, kan vi slå fast at hverken stigende renter, energikrise med høye strømpriser eller en kraftig oppblomstring av pandemien har påvirket avslutningen av boligåret negativt på noen som helst måte, sier Stian Kløfta.
-Antall omsatte bruktboliger i 2021 var 3,0 prosent over nivået i 2020 og hele 9,9 prosent over det forrige rekordåret 2019, fortsetter Kløfta. Det norske markedet for omsetning av eiendom er med andre ord svært motstandsdyktig mot ytre påvirkning, fra både økonomiske uroligheter og mange usikre faktorer i den verden vi lever i. Når «uværet» setter inn, hegner vi om det nærmeste og kjæreste vi har - nemlig familie, venner, et trygt og godt hjem, og en koselig hytte som gir oss gode naturopplevelser, sier Kløfta.
Dette tror vi også vil prege markedet i 2022.
Med en økning i aktivitet på 6,4 prosent fra desember i rekordåret 2020, kan vi slå fast at hverken stigende renter, energikrise med høye strømpriser eller en kraftig oppblomstring av pandemien har påvirket avslutningen av boligåret negativt på noen som helst måte.
Stian Kløfta, administrerende direktør

Oslomarkedet

I hovedstaden steg boligprisene med 0,1 prosent i desember. Dette er helt som normalt, noe den sesongjusterte prisendringen på -0,2 prosent bekrefter.
Ser man året under ett ble prisutviklingen i Oslo svak med en marginal oppgang på 2,2 prosent, regnet fra desember 2020 til desember 2021. Aktiviteten har vært stor gjennom året også i hovedstaden, med en vekst i omsetning av bruktboliger på 0,4 prosent. Imidlertid var desember noe svakere med en nedgang fra 2020 på 7,3 prosent.
Oslos boligmarked preges av noe større prissvingninger enn resten av landet, sier Stian Kløfta. Dette har sammenheng med større rentefølsomhet (større boliglån pr låntaker), et høyere innslag av (sekundærbolig-) investorer og større treghet i regulering og utbygging av nye boliger. Dette er bakteppet for en svært rask og brå reaksjon på null-rentene våren 2020, noe som bragte 12-måneders prisvekst opp til 15,7 prosent i april 2021.
Med forventninger om stigende renter og et forsterket salgs-press fra investorene utover året, falt prisstignings-raten ned til 2,2 prosent i desember.
Foto: Eick Foto