Høy temperatur i boligmarkedet

3. mars 2021 av Krogsveen
På tross av vinterkulda i februar var boligmarkedet preget av hete budrunder, lav tilbudsside og høy aktivitet. - Vi må tilbake til 2016 og starten av 2017 for å finne like mange budgivere pr solgt objekt som det vi har opplevd i februar måned, forteller administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen. Dette er en sterk indikasjon på at prisstigningen i boligmarkedet er høy.

Februar - en aktiv måned i boligmarkedet

Februar har vært preget av alt annet enn pandemi og vinterkulde i boligmarkedet.
-Vi i Krogsveen har hatt en mer aktiv måned enn på mange år når vi ser på budgivernes aktivitet på de mange hundre boligene vi har solgt i februar.
I gjennomsnitt var det 2,3 budgivere pr solgt objekt noe som er et nivå vi må tilbake til februar 2017 for å finne, fortsetter Stian Kløfta. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men når vi vet at mange boliger normalt blir solgt med bare èn interessent betyr dette at det nå svært ofte er tre eller flere ulike budgivere pr objekt.
For Oslo var gjennomsnittet 3,4 mens for resten av landet var gjennomsnittet 2,0 i februar. Gjennom hele 2020 var tilsvarende antall henholdsvis 2,5 budgivere i Oslo og 1,75 ulike budgivere for resten av landet.
- Vi har tidligere erfart en sterk sammenheng mellom utviklingen i antall budgivere og den underliggende prisutviklingen i tilsvarende måned. Så også denne gangen. I Norge steg prisene med i gjennomsnitt 2,0 prosent fra januar til februar og i Oslo med 3,5 prosent, forteller Kløfta.
Dette gir en 12-måneders vekst på 9,7 prosent for landet og hele 15,2 prosent for Oslo.

Fortsatt få boliger til salgs i markedet

Det er sjelden at det har vært så få boliger til salgs i markedet. Dette reflekterer et rekordhøyt antall salg gjennom de siste ni månedene på tross av at det også etter hvert nå legges ut mange boliger. Utviklingen gjelder stort sett hele landet, noe som betyr at den i stor grad kan tilskrives generell fremtidsoptimisme.
Det rekordlave rentenivået og utsiktene til at samfunnet gradvis vil gjenåpnes mot sommeren får ta en stor del av æren for kjøpsinteressen, i tillegg til den enorme interessen for hus og hjem som har fått en oppblomstring under pandemien. –
Boligomsetningen i februar viser en vekst på 3,7 prosent fra februar 2020. Da er det imidlertid viktig å huske på at den måneden var den aller sterkeste februar-måned til da med en volumvekst på 8,9 prosent fra februar 2019
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Boligmarkedet vil ta seg opp

Med vårsola kommer også mange boliger ut for salg. Oppdragsinngangen gjennom februar har vært på et normalt høyt nivå til sesongen å være, noe som bærer bud om et noe mer balansert marked når vi ser noen måneder frem i tid.
Vi tror derfor at omsetningsaktiviteten i markedet vil ta seg ytterligere opp i mars, men at vi fortsatt vil ha en sterk underliggende prisutvikling som følge av den lave tilbudssiden som vil ta tid før den blir normalisert. Det er med andre ord fortsatt et «selgers» marked, og de som vurderer salg bør kjenne sin besøkelsestid, avslutter Stian Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0