Hvordan øke inntektene med skattefri utleie?

8. januar 2018 av Krogsveen
Leieinntekter kan være et viktig bidrag til å finansiere kjøp av bolig, eller til å spe på en ellers stram økonomi. Inntekt ved utleie av bolig er i utgangspunktet skattepliktig inntekt, men i mange tilfeller vil inntekter fra utleie av egen bolig være skattefrie

Når er leieinntekten skattefri?

Inntekter fra utleie av et rom eller en del av boligen er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligens utleieverdi til egen bruk. Det er markedsleien som legges til grunn. Altså må markedsleie av den delen eier bruker være minst like høy som markedsleien på den delen som blir leid ut. Da er inntektene skattefrie.
Det er helt lovlig å leie ut rom i egen bolig, selv om det ikke er verken hybel eller egen utleieenhet. Kravet er bare at rommet må være godkjent til varig opphold.
Cathrine Wæraas Temmerud, Direktør Fag og kompetanse i Krogsveen
Leier man ut mer enn 50 % av boligen, altså en større del eller hele boligen, er leieinntekter under kr 20.000,- skattefrie. Alle leieinntekter utover dette beløpet er i utgangspunktet skattepliktige. Dog kan man trekke i fra utgifter til påkostninger og driftsutgifter før inntektsskatten beregnes. Leies boligen ut møblert, kan man trekke i fra innkjøpsverdien inntil kr 15.000,- i sin helhet, eller man kan avskrive møblene med 20 % pr år før beregning av skatt. Kvitteringer må selvsagt kunne fremlegges.
For eiendommer med flere bygninger eller flere leiligheter i en bolig er det egne regler, så ønsker man å kjøpe en slik for utleie må man sjekke opp nærmere med skatteetaten.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0