Vår historie

13. mars 2019 av Krogsveen
Krogsveen har siden 1975 operert som mellommann og tilrettelegger i det norske markedet for omsetning av boliger. I 2018 ble selskapet kjøpt av Pareto AS.

Historien.

Krogsveen har en lang historie - regnet i bransjesammenheng - som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.
Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag.

Selskapet har i dag 340 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider ved et av de 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum. Et eget selskap for forretningsutvikling og nye tjenester - Boligflyt AS - er etablert i august 2019.
Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for vel 7 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.
Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling (2015) som opererer gjennom et eget selskap - Uteleiemegler Krogsveen AS. Boligkjøpsrådgiver Krogsveen AS som er en egen dedikert partsrepresentant for boligkjøpere, ble etablert i 2016.

Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien.

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus selskapet har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen - i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til - de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kundene på hele denne reisen - fra behovet for et nytt bosted oppstår - til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.
Ved inngangen til 2019 introduserte selskapet praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Med kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører som en del av megleroppgjøret, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.
Krogsveen vil utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologi skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0