Lavt volum presser boligprisene opp

30. mai 2022 av Krogsveen
Et lavt volum av boliger til salgs på markedet presser prisene opp også i mai.
Tilbudssiden fortsetter å være lav gjennom hele mai måned, noe som bidrar til at vi får 5. måned med prisvekst i 2022. Tiden det tar å selge en bolig ligger på et snitt på 26 dager for hele landet, noe som er historisk lavt. Prisene på landsnivå økte med 1,2 prosent fra april til mai, og antall omsatte boliger er rekordhøyt for mai måned. Ser vi bort fra fjorårets ekstremnivå, har det for årets første fem måneder blitt omsatt antall boliger på høyde med årene før pandemien, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.

Aktivitet

Det ble omsatt et stort antall boliger i mai, til og med over rekordnivået som var i fjor. Salget har gått i takt med været i mai måned, jo varmere jo høyere salg.
- Boligmarkedet er utrolig sterkt, med tanke på at det forventes renteøkninger og prisøkninger på dagligdagse varer og tjenester, fortsetter Stian Kløfta.
Dette er helt i tråd med våre forventninger ved inngangen til mai. Det er stor interesse for det som er i markedet, noe vi ser på antall unike budgivere per solgt boligeiendom i Krogsveen som holder seg sterkt.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned og ser nå at denne indikatoren signaliserer god aktivitet i budrunder, sier Stian Kløfta.

Prisutvikling mai

Boligprisene fra april til mai økte med 1,2 % på landsbasis, noe som er sterkt for mai måned. Vi fortsetter altså den rekordsterke prisutviklingen for femte måned på rad i 2022. Vi må helt tilbake til 2009 og gjeninnhentingen fra finanskrisen for å finne et lignende nivå.

Oslo

Tilbudssiden i Oslo-markedet fortsetter å være lav. Vi må tilbake til 2016 for å finne et lavere tilbud. Det ble lagt ut 8 % færre boliger sammenlignet med mai i fjor. Vi ser en sterk omsetning av antall boliger, hele 7 % mer enn mai i fjor, dog var det 1 salgsdag mer i mai i år. Etter en svak april, ble en del av volumet tatt igjen i mai. Prisstigningen ligger litt over landet med 1,8 % økning fra april til mai. Noe som er sterkt historisk for Oslo i mai måned.

Fremtidsutsikter

Det forventes et stort tilbud og antall objekter som skal selges i juni måned, og muligens vil vi se den første måneden uten prisstigning i 2022. Det er mye som skjer i økonomien i Norge og i verden. Store svingninger i strømpriser og matvarepriser, dyrere drivstoff, ustabile børser fra uke til uke, samt ringvirkninger fra krigen i Ukraina. I tillegg kan det se ut til at renten går opp på de neste rentemøtene til Norges Bank. Store økninger på materialer som gjør at flere nybygg ikke blir realisert, vil igjen føre til at det blir mer kamp om de bruktboligene som er til salgs fremover.
- Tross uro og økning i levekostnader har vi et meget sterkt boligmarked i Norge, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0