Slik kan du leie bolig på en trygg måte

6. februar 2018 av Krogsveen
77% av befolkningen eier sin egen bolig. Resten, det vil si 23% leier bolig. De aller fleste leieforhold er i privat regi hvor utleier ikke har dette som profesjon. Da kan det være viktig for deg som skal leie bolig å se på hvem som håndterer leieforholdet for boligen du er interessert i.

4 fordeler ved å leie ut bolig gjennom utleiemegler

En del boligutleiere velger å sette bort etablering og forvaltning av leieforholdet til en utleiemegler. Det er lett å tenke at denne profesjonaliseringen først og fremst er en fordel for den som leier ut boligen. Men også for deg som er leietaker er det en fordel og ekstra trygghet å leie en bolig gjennom en utleiemegler:
  • Du er sikret en lovlig og balansert kontrakt som tar hensyn til både utleiers og leietakers interesser
  • Du får tilgang til alle viktige opplysninger om boligen før du tegner kontrakt fordi boligen er utlyst og markedsført på en korrekt og fyldig måte. Megler er ansvarlig for å gi riktige opplysninger
  • Du får et kommunikasjonsledd mot leietaker via forvalter som fungerer som mellommann både i etableringsfasen og som kontaktperson gjennom hele leieforholdet.
  • Ved utflytting blir boligen gjennomgått sammen med forvalter som er ansvarlig for at eventuelle krav om fratrekk for slitasje og bruk blir håndtert korrekt og at begge parters interesser blir ivaretatt
Som leietaker vil du dermed føle deg mindre alene i et leieforhold som er forvaltet av en utleiemegler, særlig hvis det skulle oppstå konflikter. Så dersom du kan velge, prøv å finne en utleiebolig som blir utlyst gjennom en utleiemegler.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0