Nå kan det bli lettere å låne til bolig nummer to i Oslo

4. oktober 2019 av Krogsveen
Finanstilsynet vil gjøre det enklere å låne til bolig nummer to i Oslo. Det mener vår analytiker og boligekspert Leif J. Laugen kan være uklokt.
Finansdepartementet har i disse dager høringsrunde om nye boliglånsforskrifter. I den forbindelse foreslår Finanstilsynet å øke maksimal belåningsgrad for sekundærbolig i Oslo fra 60 prosent til 85 prosent slik det er for primærboligene.
Det betyr at flere vil ha mulighet til å kjøpe bolig nummer to – en mulighet som kan virke svært lukrativ for mange i hovedstaden.
- I Oslo er det mange som ønsker å eie en bolig for å leie den ut. Jeg tror ikke det er klokt å slakke av på kravene, slik at flere kommer inn på den delen av boligmarkedet, sier Leif J. Laugen.

Høy lånegjeld blant nordmenn

Han begrunner det blant annet med at for mange nordmenn har for mye gjeld allerede, samt at disse boliginvestorene fortrenger de som har ønske om å bo i egeneid bolig. Stort innslag av høyt belånte sekundærbolig-investorer kan gi et mindre stabilt og forutsigbart boligmarked.
Samtidig er det ingen tvil om at det – for mange – kan være lukrativt å eie bolig nummer to. Historiske tall viser at det har vært en god investering og at verdien på Oslo-boliger har økt gjennom mange år. I tillegg mottar du leieinntekter, og boliglånsrentene er fortsatt rekordlave.

Et stort antall utleieboliger

Undersøkelser for Oslo viser at så mange som 34 prosent av leilighetene under 45 kvadratmeter og som er eid av privatpersoner, ikke bebos av eierne. Ved endrede forventninger til fremtiden kan dermed boligprisene bli mer preget av kortsiktig investor-adferd.
Oslomarkedet har naturlig nok størst innslag av sekundærboliger som følge av at flere er på midlertidig arbeidsopphold, men også Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har en rekke leiligheter som leies ut for eksempel til studenter.
- Hvis du ønsker å kjøpe bolig nummer to, for eksempel for å leie ut eller for å hjelpe barna med bolig gjennom studietiden, bør du ha en solid og god økonomi i bunnen. I tillegg bør du ha planer om å eie boligen over en periode på minst 4-5 år, slik at sannsynligheten for å oppnå en verdistigning blir større, sier Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0