Når på året er det best å kjøpe bolig?

1. september 2020 av Krogsveen
For noen år tilbake var boligmarkedet mer sesongpreget enn det er nå til dags. Nå er det stort sett god aktivitet nesten hele året.

Tilbud og etterspørsel styrer prisene

Boligprisene styres i stor grad av tilbud og etterspørsel. Stort tilbud med mindre etterspørsel kan være til fordel for kjøper som får mer å velge mellom og færre å konkurrere med i budrundene. Omvendt situasjon fører til kamp om boligene og heftige budrunder.
Dersom du skal kjøpe er det best å være i markedet når tilbudet er størst. Da er det mer å velge mellom. Samtidig har kjøpere en tendens til å gå i flokk og mange boliger til salgs fører derfor til at flere er aktive i markedet og dermed er du like langt. Det er vel dette som kalles en balanse i markedet, at tilbud og etterspørsel i stor grad møter hverandre

Prisene stiger mest i begynnelsen av året

Det som ser ut til å være et normalt forløp gjennom året, er at det er prisvekst i første del av året og at prisutviklingen flater ut resten av året. 2020 kan bli et unntak i så måte. Året startet med god prisstigning gjennom januar og februar, men på grunn av smitterverntiltakene og usikkerhet ble mars og april svake. Deretter har markedet vært sterkt med høy etterspørsel og stigende priser. Flere eksperter spår nå at prisene også i høst vil stige noe – mot normalt. Det er altså ingen oppskrift på når på året det er lurest å kjøpe bolig. Med unntak av hus med hage hvor det er flere objekter å velge mellom på våren og sommeren.

Kjøp og selg i samme marked

Et viktig prinsipp ved kjøp av bolig er å kjøpe og selge i samme marked. Da blir du ikke skadelidende når prisene stiger. Mange har brent seg på å selge først og vente med å kjøpe med håp om at prisene går ned. Dessverre skjer dette svært sjelden, og stiger prisene mens du venter får du plutselig for lavt budsjett til å kjøpe deg "inn igjen” til samme eller høyere nivå. Dessuten viser det seg uhyre vanskelig å treffe bunnen. På samme måte er det nesten umulig å treffe toppen hvis du skal selge.

Følg med på prisutviklingen

Uansett om du skal kjøpe eller selge bolig er det lurt å følge litt med på prisutviklingen.
De som ennå ikke har kjøpt venter på at det skal komme mange nye og spennende boliger for salg utover høsten. Den som venter på noe nytt venter ikke forgjeves.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0