Når på året er det best å kjøpe bolig?

29. september 2023 av Krogsveen
Det er stort sett god aktivitet i boligmarkedet nesten hele året – tiltross for renteøkninger. Folk kjøper bolig etter behov!

Tilbud og etterspørsel styrer prisene

Boligprisene styres i stor grad av tilbud og etterspørsel. Stort tilbud med mindre etterspørsel kan være til fordel for kjøper som får mer å velge mellom og færre å konkurrere med i budrundene. Boligmarkedet nå har de fleste steder i landet flere boliger til salgs og kjøperne er noe mer avventende. Omvendt situasjon fører til kamp om boligene og heftige budrunder – akkurat slik vi har hatt det i Norge i mange år.
Dersom du skal kjøpe er det best å være i markedet når tilbudet er størst. Da er det mer å velge mellom. Slik som markedet nå har roet seg ned pga økte renter, er det derfor en gyllen anledning å kjøpe på. Man får mer ro på seg og man er i mindre konkurranse med andre budgivere.

Lurer du på hva boligen din er verdt? Sjekk din boligverdi her.

Prisene stiger mest i begynnelsen av året

Det som ser ut til å være et normalt forløp gjennom året, er at det er prisvekst i første del av året og at prisutviklingen flater ut resten av året. 2023 kan bli et unntak i så måte, da vi ser en tendens til prisnedgang på slutten av året.

2023 startet med god prisstigning helt frem til sensommeren, og på grunn av økte renter har markedet denne høsten blitt noe svakere. Dog er det nå lite nybygg som selges, slik at markedsbalansen opprettholdes fremdeles godt og det store prisfallet er uteblitt.

Da markedet normalt sett holder seg godt gjennom hele året, og har kun noen små svingninger mot slutten av året, er det altså ingen oppskrift på når på året det er lurest å kjøpe bolig. Det beste er å kjøpe bolig etter behov. Men er du på jakt etter hus med hage, er det mer å velge i mellom på våren. Mange selgere ønsker å vise frem hagen sin når den er på det peneste. Dog ser vi at hus med hage som legges ut på andre deler av året, oppnår vel så gode priser fordi det er lite å velge i mellom for kjøper. Det vil derfor alltid være syklusen i markedet, og volumet på tilbud og etterspørsel, som styrer om det er kjøpers eller selgers marked. Boliger selges jevnt over hele året og de fleste kjøper bolig med et langsiktig perspektiv basert på et boligbehov– uavhengig av svingningene i markedet.

Kjøp og selg i samme marked

Et viktig prinsipp ved kjøp av bolig er å kjøpe og selge i samme marked. Da blir du ikke skadelidende når prisene endrer seg. Mange har brent seg på å selge først og heller vente med å kjøpe, i håp om at prisene går ned. Langvarig prisnedgang skjer svært sjeldent og hvis prisene stiger mens du venter får du plutselig for lavt budsjett å kjøpe deg "inn igjen” i markedet - til samme eller høyere nivå. Dessuten viser det seg uhyre vanskelig å treffe bunnen. På samme måte er det nesten umulig å treffe toppen hvis du skal selge.

Såfremt du har økonomi til å tåle en mellomfinansiering, er rådet å kjøpe først og deretter selge i samme marked. Gjør boligen salgsklar, slik at den kommer i markedet samtidig som du får tilslaget på ny bolig. Med et marked i endring, er det viktig å ta høyde for en lavere salgspris når man kjøper. På den måten har man litt å gå på hvis budrunden uteblir. Kjøp og selg i samme marked er alltid det beste rådet. I tillegg er det lurt å kjøpe renteforsikring ved kjøp av ny bolig. Dette tilbyr Krogsveen gjennom Tryg, så da vil doble renter dekkes av forsikringen hvis salget skulle ta lenger tid enn 3 mnd og man ikke mottar bud på 95 % av prisantydningen.

Følg med på prisutviklingen

Uansett om du skal kjøpe eller selge bolig er det lurt å følge med på prisutviklingen. Ta en ekstra telefon til megler og be om en oppdatering av markedet akkurat der du bor. Statistikk henger alltid litt etter pulsen på markedet, i tillegg til at media ofte jager store overskrifter uten nyanser og som derfor ikke alltid samsvarer med virkeligheten.
De som nå er på boligjakt kan glede seg over et godt tilbud, og færre budgivere pr salgsobjekt, så nå er tiden inne for å kunne gjøre gode og veloverveide boligkjøp. For boligselgerne vil en prisreduksjon ikke nødvendigvis være det samme som et økonomisk tap. De fleste som har eid bolig en stund kan kalkulere med gevinst. Det blir som med aksjer – prisen på dem er først relevante den dagen du skal selge eller kjøpe.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0