Nedgang i boligprisene, men vekst i antall solgte boliger

5. juli 2023 av Krogsveen
Ifølge tall fra Eiendom Norge har boligprisene i Norge sunket med 1,2 prosent i juni 2023, mens antall solgte boliger og boliger lagt ut for salg har steget.
Hittil i år har boligprisene steget med 6,4 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni.
Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, påpeker at nedgangen i boligprisene i juni er vanlig, men den sesongjusterte nedgangen indikerer en svak trend. Han forventer at den sterke økningen i rentene vil påvirke boligprisene i fremtiden, og mye av den tidligere oppgangen kan trolig korrigeres i andre halvdel av året.
- Til tross for en svak utvikling i boligprisene selges det mange boliger i alle områder i Norge og det er både i juni og så langt i år solgt flere boliger enn på samme tid i 2022. Det vitner om et sunt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.
Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.

Salg av boliger ha økt i juni

Salget og utbudet av boliger har økt i juni. I juni ble det solgt 11 183 boliger, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av året er det solgt 50 774 boliger, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Antall boliger som ble lagt ut for salg i juni var 12 819, en økning på 13,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det lagt ut 56 784 boliger, en økning på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Lauridsen bemerker at det nå er bedre balanse i bruktboligmarkedet enn tidligere i 2023, selv om antall usolgte boliger per dag økte gjennom juni. Gjennomsnittlig salgstid for en bolig i juni var 30 dager, ned fra 35 dager i mai. Oslo hadde den korteste salgstiden med 19 dager, mens Tromsø hadde den lengste med 57 dager.

Hamar/Stange sterkest prisutvikling i juni

Når det gjelder prisutviklingen, hadde Hamar m/Stange den sterkeste sesongjusterte prisveksten i juni, hvor prisene var uendret. Follo hadde den svakeste sesongjusterte prisutviklingen med en nedgang på 2,3 prosent. Kristiansand og Stavanger m/omegn hadde den sterkeste prisveksten så langt i 2023 med en økning på henholdsvis 11 og 10,3 prosent. Tromsø hadde den svakeste prisveksten så langt i år med en økning på 3,1 prosent.
Lauridsen forventer en svakere prisutvikling fremover på grunn av økte renter. Han argumenterer for at utlånsreguleringen bør oppheves, da normaliseringen av renten alene er tilstrekkelig for å kontrollere gjeldsveksten. Han påpeker også at det nåværende rentesjokket allerede fører til en nedgang i boligbyggingen og en økning i leieprisene.

Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Du kan lese hele pressemeldingen til Eiendom Norge her. Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0