Oppgang i boligprisene i mai

5. juni 2023 av Krogsveen
Ifølge tall fra Eiendom Norge har boligprisene i Norge steget med 0,8 prosent i mai 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.
Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.
-Boligprisene fortsatte å stige i mai, men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene. I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.
Ifølge Lauridsen er det solgt mange boliger i mai, og så langt i år er det omsatt flere bruktboliger i Norge enn på samme tid i 2022. Antall nye bruktboliger på markedet har den siste måneden økt, noe Lauridsen mener tilsier en moderat utvikling i boligprisene fremover.

- Så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året. Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3-4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

Stort volum i bruktboligmarkedet

I mai ble det solgt 1,3 prosent færre boliger enn tilsvarende måned i 2022, mens det så langt i år er solgt 2 prosent flere enn i samme periode i 2022. Det ble lagt ut 9,9 prosent flere boliger for salg i mai i år enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 3 prosent flere boliger enn i samme periode i 2022.
- Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.

Sterkest utvikling i Kristiansand og Stavanger

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent.
- Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier Lauridsen.

Fortsatt svakt nyboligsalg

- Dessverre er nyboligsalget fortsatt svært svakt. Forhåpentligvis vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det er høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngår ubalanse i boligmarkedet lenger frem i tid, avslutter Lauridsen.
Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Du kan lese hele pressemeldingen til Eiendom Norge her. Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0