På tide å forberede hytta til sommeren!

17. mars 2016 av Krogsveen
Hvordan står det egentlig til med hytta etter vinterens påkjenninger? Har nedbør, fukt, is og snø gjort skader på bygningen? Se de viktigste sjekkpunktene her!
«Vi ser ofte at selgere blir overrasket over hvor mye hytta har forfalt når de kommer på hytta første gangen om våren.»Karsten OnsrudDirektør marked og kommuniksjon, Krogsveen
La gjerne hele familien være med på befaringen, så alle kan se og lære. Det er lurt å sjekke hyttas helsetilstand tidlig på året – er det behov for større reparasjoner, har dere hele sommerhalvåret til rådighet. Legg realistiske tidsplaner. Skal dere engasjere håndverkere til jobben, lønner det seg å gjøre avtaler i god tid. Husk alltid å inngå skriftlig avtale med håndverker !
«Som megler ser vi at kjøper er villig til å gi mer for en godt vedlikeholdt hytte, så jevnlig vedlikehold er viktig for å ta vare på verdiene. De fleste kjøpere er villig tilå gjøre noe oppussing selv, slik som maling og små arbeider. Men om tak og grunnmur er dårlig blir kjøperne skeptiske med en gang.»Karsten OnsrudDirektør marked og kommuniksjon, Krogsveen
Vi tar her for oss ytterveggene, vinduer og dører, fundamenteringen, taket, murvegger og grunnmur.

Vedlikehold av hytta: ytterveggene

Er ytterveggene ekstra skitne? Har det blitt soppangrep? Kledningen får et lengre liv hvis dere gir den en årlig rengjøring. Påfør et vaskemiddel som er beregnet på fasader. Skrubb med kost hvis det er ekstra skittent. La det virke, og skyll med vann fra hageslangen. (Bruk et sopp- og algedrepende middel hvis det er svartsoppangrep.) Det er på tide med et nytt strøk maling eller beis hvis veggen begynner å flasse eller sprekke opp. Slik maler du huset!Endeveden nederst på kledningen krever spesiell beskyttelse. Hvis ikke, trekker den vann som et trekkpapir. Bruk gjerne et speil som hjelpemiddel.
Stikk en syl eller kniv inn i veden på utsatte steder, da er det lett å avdekke råteskader. Er enkelte partier hardt angrepet, kan det bli aktuelt å skifte enkeltbord (eller hele panelet). Laftet hytte? Ikke fall for fristelsen til å tette naturlige sprekker i tømmeret med akryl eller annet – da vil fuktigheten bli stengt inne.
Har det vokst opp trær og busker like inntil veggen? Fjern dem. De avgir mye fuktighet til hytta.

Vedlikehold av hytta: vinduer og dører

Sjekk om det er behov for ny overflatebehandling. Erstatt løs og sprukken vinduskitt med egnet fugemasse.
Har dørblad eller vindu begynt å sige? Kanskje må karmen rettes opp? Fjern omrammingen og juster kilene. Hengselringer er et nyttig og enkelt hjelpemiddel for å heve dørblad eller vinduer. Prøv å finne ut årsaken til problemet – kan det være tung snølast eller setningsskader?

Vedlikehold av hytta: fundamenteringen og dreneringen

Eldre hytter står gjerne på pilarer eller ringmur. Problemer med fundamenteringen skyldes ofte at dreneringen er mangelfull eller at drensrørene har tettet seg. Unngå at overflatevann fra terrenget renner under hytta.
Telehiv er ofte grunnen til at pilarer begynner å flytte på seg. Her må det graving til, og markisolasjon må på plass – både under og i området rundt pilarene. Kanskje lurt å kontakte fagfolk med det samme?
Er det kryperom under hytta? Sjekk om luftekanalene er i orden. Her bør det være maksimal ventilasjon. Hvis ikke, blir det fukt og sopp. Mye av avdampingen fra bakken kan reduseres ved å legge en plastfolie på bakken.

Vedlikehold av hytta: taket

Vedlikehold av hytta: murvegger og grunnmur

Behov for et nytt strøk maling? Et viktig grunnarbeid er å fjerne alt som er løst. Bank på pussen for å finne hulrom og rens opp. Legg på reparasjonsmørtel.
Er det fuktig mur under malingen, eller saltutslag? Hvor kommer vannet fra? Det er fåfengt å male hvis underlaget ikke er tørt. Finn årsaken til fuktangrepet! Store sprekker i grunnmuren kan skyldes setningsskader. Kontakt fagfolk. Er det overflatevann på bakken nær grunnmuren? Da må du sørge for at terrenget får fall slik at vannet ledes bort fra hytta (minst 7 cm fall per meter).
Unngå at det ligger jord helt inntil grunnmuren. Grunnmurplasten skal stikke opp over bakken – med spesiallist øverst.
Lykke til!
Oppdragsforlaget.no Svein Arne Strømsodd
Kilde: Uteprosjekter på hytta. Eriksen, Strømsodd og Thorstensen, Aschehoug/Bestselgerforlaget 2015 og Sverre Bjørn Holøs, Sintef.
Foto: Svein Arne Strømsodd og iStock.com
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0