Derfor lønner det seg å redusere usikkerhet ved salg av bolig

3. september 2018 av Krogsveen
En åpen holdning med god og ærlig informasjon om boligen gir høyere pris. Jo mindre usikker kjøper føler seg, jo mer tilbøyelig er vedkommende til å gi bud.

Selger og megler må jobbe sammen

Eiendomsmegler lever av salgsprovisjon og vil alltid være giret på å gi et best mulig bilde av boligen som selges. Samtidig må det tas hensyn til lover og regler som regulerer hvilke opplysninger som må være med i en salgsoppgave. På den måten er det å bruke megler ved boligsalg en garanti for at selgers opplysningsplikt blir ivaretatt.
Når du selger boligen din er du opptatt av å fremstille boligen din mest mulig positivt. Fordi du er glad i boligen din og har festet deg ved kvaliteter som har vært viktig for deg så lenge du har bodd der. Og så ønsker du selvsagt en høyest mulig pris. Ja – du føler deg kanskje avhengig av å oppnå en viss pris. Da er det lett å ønske at de negative sidene ved boligen blir nedtonet og de positive fremhevet. Det er du som kjenner boligen din best, men samtidig kan det hende at du mangler objektiviteten som gjør at du kan vurdere verdien og kvaliteten på din egen bolig på egen hånd.

Skuffelse er ingen salgstrigger

Hva skjer hvis dette trekkes for langt og en bolig blir markedsført langt mer positivt enn den objektivt sett fremstår?
Jo kjøper blir skuffet og lurer på hvordan det hele henger sammen. Er det kanskje noe mer enn retusjerte bilder som “lyver” her? Usikkerheten vokser og det blir lite aktuelt å legge inn bud på eiendommen.
Salgsmaterialet blir til i et samspill mellom deg som selger og din salgsmegler. Jeg har vært vitne til at selgere går imot meglers råd om å fremstille deler av boligen på en objektiv og riktig måte. Det tror jeg er høyst uklokt. Tilsløringer vil raskt bli avslørt av dagens oppegående boligkjøpere.

Boligkjøpsrågivers anbefalinger

Legg frem fakta om mangler og ufullstendigheter på en ærlig måte. Og klarer du og din megler å gi et bilde av hvordan eventuelle svakheter kan endres eller bøtes på og hva det vil koste, vil kjøpernes tillit og vilje til å gi bud øke.
Tro meg – jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har så langt bistått rundt 100 boligkjøpere som partsrådgiver for å få dem i mål med boligkjøpet:
Jo tryggere en boligkjøper føler seg i forhold til salgsobjektet jo raskere kommer kjøpsbeslutningen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0