Nye regler for bygging av terrasse og tilbygg gjør det både enklere og billigere for deg

6. september 2021 av Krogsveen
Nye regler gjør det både enklere og billigere for deg som skal bygge terrasse eller et fasadepåkoblet tilbygg på boligen din. Endringene i lovverket gjør det også lettere for eiendomsmeglere å markedsføre mulige byggeprosjekter for potensielle kjøpere i en salgsprosess.
Fra 1. mai 2021 ble det innført nye regler for små tilbygg, og bygging av terrasser. Nå trenger du ikke lenger søke. Det holder å melde fra til kommunen dersom du holder deg innenfor rammene av det nye regelverket.

Etter 1. mai kan du nemlig bygge et fasadepåkoblet tilbygg for varig opphold, eksempelvis et soverom, bad e.l., på inntil 15 kvadratmeter, uten å søke om byggetillatelse hos kommunen. De samme reglene gjelder for en eventuell vinterhage.
Tidligere måtte du søke om byggetillatelse for rom til varig opphold hos kommunen din, uansett størrelse på tilbygget.

Enklere og billigere

De nye endringene, som ble annonsert av regjeringen i februar i år, gjør bygging på eiendommen din både enklere og billigere, i og med at du slipper å søke kommunen. Du får dermed større frihet til å bygge på egen eiendom.

Det finnes imidlertid fortsatt regler du må holde deg innenfor. Derfor kan det være lurt å be kommunen om et situasjonskart for eiendommen. Der vil du finne de fleste begrensninger du må forholde deg til når du skal bygge.

Sjekk utnyttelsesgraden

Aller først må du sjekke utnyttelsesgraden på eiendommen din; all bygningsmasse som overstiger en snitthøyde på 0,5 meter går inn under bebygd areal, og regnes med når utnyttelsesgraden på tomten skal beregnes.

Det er reguleringsplanen for ditt aktuelle område som bestemmer hvor stor utnyttelsesgrad du har. Denne varierer som oftest fra 20-30 prosent av tomtearealet.


Alle regulerte eiendommer har begrensninger for stort og hvor mye du har lov til å bygge.

Avstander = viktig

Det nye tilbygget kan heller ikke ligge nærmere tomtegrensen enn 4 meter. Det skal også være understøttet, eller fundamentert. Tilbygget kan heller ikke overstige 2 etasjer, eller plan på den eksisterende boligen.

Det er også reguleringsplan eller kommuneplanen som bestemmer hvor langt unna du har lov til å bygge mot nabo, vei, jernbane, vassdrag eller flom- og skredutsatte områder.

Fra 0,5 til 1 meter

Fra 1. mai ble det også innført endringer i lovverket rundt bygging av terrasser. Tidligere måtte du søke kommunen din dersom du skulle bygge en terrasse med snitthøyde 0,5 meter over eksisterende terreng. Nå er denne grensen hevet til 1 meter over eksisterende terreng.

Det vil si at bygging av en søknadsfri terrasse som er forbundet med boligen din, nå kan ha en høyde på inntil 1 meter fra terrenget. Den kan ikke stikke lenger ut enn 4 meter fra boligen, og høyden på rekkverket kan ikke overstige 120 centimeter. Terrassen kan ikke være overbygget, og avstand til nabogrensen må være minst 1 meter.

Frittstående plattinger

For frittstående plattinger er reglene for unntak av byggesøknad litt annerledes. Unntaksregelen for å søke gjelder for plattinger med snitthøyde 0,5 meter over eksisterende terreng – vel og merke dersom kommuneplanen ikke setter begrensninger i forhold til dette. Du kan også plassere plattingen helt inntil nabogrensen. Plattinger som oppfyller disse kravene medregnes heller ikke i arealberegningen på eiendommen din.

God dokumentasjon hvis salg

Dersom du har bygget et tilbygg eller en frittstående bygning, må du melde fra til kommunen om hva du har bygget. Dette gjør du ved å sende inn blankett 5188, senest fire uker etter ferdigstillelse. Da får du også dokumentasjon på hva du har bygget unntatt søknadsplikt, noe som kan være viktig dersom du en gang i fremtiden skal selge boligen din. Ta kontakt med din kommune dersom du er usikker på hvordan du melder inn din byggeaktivitet.For å bygge uten å søke må du sjekke dette:
1. Sjekke planene og bestemmelsene for eiendommen
2. Passe på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser
3. Ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen
4. Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt
5. Melde fra til kommunen om hva du har bygget

Vil du sjekke hvor stort du kan bygge? Sjekk veiviseren her

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0