Rekordaktivitet i juli - «mot normalt» i boligmarkedet

5. august 2020 av Krogsveen
Med nesten 45 prosent volumvekst - landet sett under ett - sammenlignet med fjorårets juli, ble feriemåneden langt mer aktiv enn noen hadde sett for seg. Dermed kan vi fastslå at det har vært rekordomsetning av bruktboliger så langt i år, med en vekst på 2,3 prosent fra 2019 som var det forrige rekordåret. Det er god etterspørsel noe som gjør at prisene – mot normalt – har vist en økning i juli.

Aktivitet

Vi har gjennom juni og juli opplevd en catch up –effekt i boligmarkedet.
- Gjennom usikkerheten som Korona-situasjonen skapte i vår, ble det oppdemmet et behov for salg og kjøp av bolig gjennom deler av andre kvartal. I juni kom markedet kraftig tilbake med en vekst i omsetning av bruktboliger på nærmere 15 prosent sammenlignet med samme måned i 2019, forklarer administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
I juli har dette forsterket seg og vi kan i dag konkludere med at det har vært en ellevill omsetningsaktivitet i feriemåneden – med en volumvekst på nesten 45 prosent fra fjorårets juli. Dette er helt uvanlige prosentendringer som vi ikke tidligere har opplevd i markedet for bruktboliger, et marked som normalt er preget av stor stabilitet fra år til år.
Administrerende direktør, Stian Kløfta
Det er ingen tvil om at de kraftige tiltakene fra myndighetene som kom i kjølvannet av nedstengingen av landet – med rentekutt og bedring i bankenes rammebetingelser (lettelser i boliglånsforskriften, lavere krav til egenkapital og tilgang på sentralbankpenger) – nå har slått igjennom for fullt, og gitt husholdningene den nødvendige tro på fremtiden for å bevege seg videre i boligmarkedet.
- Juli-aktiviteten i boligmarkedet kan også ha blitt forsterket av at folk har vært på Norgesferie og har oppholdt seg i hjemlige trakter, med lettere mulighet for visninger og å delta i budrunder. Aktivitetsveksten er rimelig jevnt fordelt over hele landet, poengterer Kløfta.

Prisutvikling

Som følge av det store salget gjennom juni og juli, har tilgjengelig volum i markedet blitt gradvis mindre på tross av unormalt god tilførsel av nye boliger for salg. Dermed er balansen forskjøvet seg noe slik at den underliggende prisutviklingen er sterk. Vi ser også at det gjennom juli har vært flere unike budgivere pr. solgt objekt i Krogsveen enn det som har vært vanlig for denne måneden.
- Basert på disse driverne ser vi at prisene fra juni til juli har økt med 0,4 prosent. Dette er sterkt da gjennomsnittlig prisutvikling for juli de siste ti årene har ligget på -0,2 prosent, sier Kløfta.

Oslo markedet

I Oslo bruker markedet å være sterkt i juli, delvis som følge av at mange av de nye studentene skal inn i boligmarkedet.
- Her har gjennomsnittlig prisvekst for juli de siste 10 årene ligget på sterke 1,5 prosent (6,1 prosent fra juni 2016 til juli 2016. Denne gangen fikk vi her en mer moderat prisvekst med 0,6 prosent fra juni til juli. Basert på de sterke underliggende driverne tror vi likevel at markedet her vil vise en prisøkning utover høsten, sier Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0