Rekordavslutning på boligåret 2020 – Ytterligere prisvekst på gang

6. januar 2021 av Krogsveen
Med 23 prosent omsetningsøkning fra desember 2019 endte annerledesåret 2020 på samme måte som boligmarkedet har utviklet seg helt siden juni - med en kraftig omsetningsrekord. Prisveksten gjennom 2020 tror vi i stor grad vil bli videreført i 2021.

Aktivitet

2020 ble på alle måter annerledesåret i boligmarkedet. Aldri tidligere har det blitt omsatt så mange bruktboliger i det norske markedet.
- Dette er overraskende og svært gledelig etter at aktiviteten i mars, april og mai var langt under det normale for årstiden, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen.
Året sett under ett har antall omsatte boliger økt med 7 prosent fra 2019, som også var et rekordår. I en del områder legges det nå ut begrenset med nye boliger for salg, noe som gjør at omsetningsaktiviteten kan bli noe hemmet fremover og prisene kan komme til å stige kunstig mye. Dette er blant annet tilfelle i Oslo hvor omsetningsveksten i 2020 ble «bare» 3 prosent sammenlignet med 2019.

Stigende priser

Parallelt med omsetningsøkningen har prisene vært stigende - noe som gjør at prisnivået i desember ligger hele 8,7 prosent over nivået i desember 2019.
Dette etter at prisene isolert sett fra november til desember hadde vært helt stabile. En årsvekst på 8,7 prosent er høyt sammenlignet med utviklingen de foregående tre årene. - Vi er nå inne i en stigende prisutvikling i boligmarkedet. Katalysatoren har vært rentereduksjonene som ble iverksatt av Norges Bank som et svar på smitteverntiltakene og nedstengningen av samfunnet i vår, kommenterer Kløfta.
Ser vi på utviklingen i Oslo er prisveksten enda sterkere. Isolert sett var det her en prisstigning på 1,9 prosent fra november til desember. I hovedstaden har vi dermed en økning fra desember 2019 til desember 2020 på hele 12,0 prosent, sier Kløfta.

Utsikter for 2021

Vi forventer et aktivt boligmarked med stigende priser også i 2021.
- Den lave renten gjør at det er stor aktivitet på kjøpersiden og endrede boligbehov gjør at mange ønsker å bevege seg videre i markedet, sier Kløfta.
For landet som helhet har vi lagt til grunn en prisvekst fra desember 2020 til desember 2021 på 6 prosent, hvorav størstedelen vil komme i første halvår. I Oslo antar vi at prisveksten kan bli på om lag 9 prosent.
- Dette som følge av en begrenset tilbudsside, noe som forsterkes av at det ferdigstilles for få nye boligprosjekter, avslutter Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0